İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
14 Kasım 2013 - 10:53

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

                Dernekler Dairesi Başkanlığında boş bulunan 3 adet Mühendis (1 adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2 adet Ankara İl Dernekler Müdürlüğü) 2 adet Büro Personeli (Dernekler Dairesi Başkanlığı)  pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

I-                   BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

A-    GENEL ŞARTLAR:

a)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)      Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda mühendis ve büro personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B-    ÖZEL ŞARTLAR:  

           Endüstri Mühendisliği pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Dernekler Dairesi Başkanlığı);

a)      Üniversitelerin; Endüstri Mühendisliği ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak,

b)      2012 KPSS P3 lisans puan türünden en az 70 puan almış olmak,

           Bilgisayar Mühendisliği pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Ankara İl Dernekler Müdürlüğü);

a) Üniversitelerin; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak,

b) 2012 KPSS P3 lisans puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) ASP.Net 2005/2008 Javascrpit,  Ajax, CSS, XML, Microsoft SQ SELVER, MySQL veya Ms Access, C=, Web Servisleri konularının herhangi birinden en az bir sertifika sahibi olmak,

ç) Donanım veya network konusunda sertifika sahibi olmak,

d) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

Büro Personeli pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Dernekler Dairesi Başkanlığı)

a) Üniversitelerin; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve İnsan Kaynakları ön lisans programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,

 b) 2012 yılı KPSS P93 önlisans puan türünden en az 70 puan almış olmak.

            II-        BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:   

            Başvurular; İçişleri Bakanlığının, (www.icisleri.gov.tr) veya Dernekler Dairesi Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr) adresli internet sitelerinde, adaylar için bulunan İş Talep Formunu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 25/11/2013-29/11/2013 tarihleri arasında saat:18.00’a kadar İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Namık Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı A Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Bakanlığımız internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen diğer belgeleri de ekleyeceklerdir.

            İSTENİLEN BELGELER:

a)      KPSS Sonuç Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

b)      Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi

c)      Özel şartlar bölümünde belirtilen sertifikaların aslı ile birlikte fotokopisi,

(Yukarıda belirtilen belgelerin fotokopileri kurum tarafından tasdik edildikten sonra asılları iade edilecektir.)

DİĞER HUSUSLAR

      a)  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul   edilmeyecek ve  haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

b)  Adaylar yukarıda ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilecektir.  Birden fazla Pozisyona başvuru yapıldığı takdirde her ikisi de geçersiz sayılacaktır.

      c) Şahsen başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten  sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

            III-      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

            Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, başvurulmuş unvanlar itibariyle 07-08 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 lisans ve 22-23 Eylül 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 önlisans puan türlerinden, en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla, en yüksek puandan başlayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek aday ilan edilerek sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

            IV-      YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

            Sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananlara ilişkin asil ve yedek liste www.icisleri.gov.tr ve www.dernekler.gov.tr adresli internet sitelerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı Namık Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı A Blok Kat: 2 Çankaya/ANKARA adresindeki hizmet binası girişinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

            V-        GENEL HÜKÜMLER

            Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

            VI-      ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

a-     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu, ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)

b-      Askerlik Durum Belgesi,

c-      Son altı ay içerisinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

d-     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)*

            Yukarıda istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla beraberinde getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir.

            *Bahse konu forma www.dernekler.gov.tr. İnternet sitesindeki Duyurular bölümünden ulaşılabilir.

İş Talep Formları

Dernekler Bilgisayar Mühendisi İş Talep Formu 

Dernekler Büro Personeli İş Talep Formu

Dernekler Endüstri Mühendisi İş Talep Formu

Güvenlik Soruşturması Formu

YERLEŞTİRME YAPILACAK 4/B SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN

                                       TAVAN ÜCRETLERİ

                                              (01/07/2013-31/12/2013)

ÜNVANI

TECRÜBE YILI

AYLIK BRÜT       ÜCRETİ

MÜHENDİS

a) 0-5

2.714.99

b) 5-10

2.780.63

c) 10-15

2.846.27

d) 15-20

2.911.90

e) 20 Yıldan Fazla

2.993.96

 

 

 

BÜRO PERSONELİ

 

a) 0-5

b) 5-10

c) 10-15

d) 15-20

e) 20 Yıldan Fazla

1.550.75

1.625.63

1.696.65

1.770.25

1.852.89

 

(.) Yukarıdaki pozisyonlar için tecrübe yıllarına göre Brüt Tavan Ücretleri farklılık gösterebilir. Ek Ödemeler dahil değildir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tel                  : 0312 422 48 00-  0 312 422 48 19

Mesai Saati    : 09.00 -18.00

Adres              :T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı

                        Namık Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı A Blok Kat: 2 Çankaya/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.