Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Kasım 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Kasım 2013
01 Kasım 2013 - 7:05

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 2 1 Eğitim Bilimleri Temel Alanı, Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Devinim merkezli işlenen Müzik Dersinin öğrencilerin ders başarısı ve benlik saygısı düzeylerine etkisi üzerine çalışmış olmak. Montessori Eğitimi almış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Profesör 1 1 UHE nütrinoların gözlemlenmesinde kullanılan EAS dedektörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Profesör 1 1 Dirac Propagator ve Chiral Solitunic Bag Model konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Profesör 1 1 İletken polimer ve karbon nanotüpler konusunda çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 Mikrobiyoloji alanında antimikrobiyal aktivite, antimikrobiyal direnç, bakteri enzimleri, inhibitör aktivite ve virulans faktörler üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Doçent 2 1 Süperiletkenlikte tanecik sınırları ve arayüz konusunda çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematiksel Fizik Doçent 2 1 Jaynes-Cummings modelinin dolaşıklık özelliklerini çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Doçent 2 1 Obsesif Kompulsif bozukluk alanında kültürlerarası çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Doçent 2 1 Türk Dili bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Eski Anadolu Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Yardımcı Doçent 5 1 Lityum içeren nadir toprak metali oksifosfatlarının sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya Yardımcı Doçent 5 1 Enantiyomerik ve rasemik amfifilik moleküllerin miselli sıvı kristal fazları ve izotropik çözeltiler konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Profesör 1 1 Mikro İktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Otomotiv ve tarım sektörleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 3 1 Demokratikleşme, demokratik sosyalleşme ve üniversite-kent arasındaki ilişki konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe-Finansman Yardımcı Doçent 5 1 Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak ve gelişmekte olan menkul kıymetler pazarlarında etkinlik ve borsa anomalileri konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Yardımcı Doçent 5 1 Kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarımı konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Doçent 2 1 Meyve sebze işleme teknolojisi ve reaksiyon kinetiği konularında çalışmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Doçent 2 1 Mimarlık bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Betonarme, yapı modellemesi ve güçlendirme konularında çalışmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Ergonomi, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 Koroner arter baypas cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon gelişimi ve total atriyal ileti süresi arasındaki ilişki üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 Hipotiroidili ve hipertiroidili hastalarda atriyal mekanik fonksiyonlar ve atriyal ileti süreleri üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 2 1 Koroner ektazili hastalarda Tei indeksi ve sol ventriküler asenkroni üzerine çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Doçent 2 1 Yemeklik baklagiller konusunda çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Doçent 2 1 Çeşit ıslahı konusunda çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Bitkileri Yardımcı Doçent 5 1
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Islahı Yardımcı Doçent 5 1
Bolu Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 2 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.
Gerede Uygulamalı Bilimler YO Bankacılık ve Finans Yardımcı Doçent 4 1 Tarımsal dış ticaret konusunda doktora yapmış olmak.
Bolu Meslek YO Yardımcı Doçent 3 1 Yarı-simetrik metrik konneksiyonlu hiperyüzeyler ve tanjant demetler konularında çalışmış olmak.
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek YO Yardımcı Doçent 4 1 Farklı duvar ve harç malzemeleri ile üretilen duvarların mekanik özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek YO Yardımcı Doçent 4 1 Kobaylarda kloramfenikol ve florfenikolün elektrokardiyogram üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.