Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Eylül 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Eylül 2013
29 Eylül 2013 - 21:03

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği)  ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine,  özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuracakları bölümü ve hangi yabancı dilden sınava gireceklerini belirten dilekçelerine  özgeçmiş, doktora belgesi,  hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

3) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

6) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

7) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

8) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in  ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Tıp Fak. Cerrahi   Tıp Bilimleri Genel   Cerrahi Profesör 1 1 Genel   Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fak. Cerrahi   Tıp Bilimleri Göz   Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 Çocukluk   çağı göz yaralanmaları ve  keratokonus   konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Cerrahi   Tıp Bilimleri Tıbbi   Patoloji Yrd.Doç. 5 1 Hepatit   B kor antijen ekspresyonunun histolojik aktivite, serum HBeAg ve HBV DNA   düzeyleri ile ilişkisi hakkında yayın yapmış olmak. Temel Nöropatoloji, kemik   iliği patolojisi ve meme sitopatolojisi konusunda kurslara katılmış olmak.
Tıp Fak. Temel   Tıp Bilimleri Biyoistatistik Profesör 1 1 Yapay   Sinir Ağları, Karınca Kolonisi Teorimi, Yapısal Eşitlik Modelleri ve   Biyoistatistik alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri Acil   Tıp Yrd.Doç. 3 1 Akut   Koroner Sendromlu hastalarda HSP 70, Hs CRP and Oxidative Stres ile ilgili   çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri Çocuk   Sağlığı ve Hast. Yrd.Doç. 4 1 İşitsel   Beyin Sapı Cevabı (ABR) konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri İç   Hastalıkları Yrd.Doç. 5 1 Fibromyalji   Hastalarında Spondiloartropati sıklığı ve Meme kanseri olan hastalarda   Fibromyalji çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri İç   Hastalıkları Yrd.Doç. 5 1 Leptospirosis   ve Otoimmun hastalıkları konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yrd.Doç. 4 1 Protez   kalp kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, Gebelikte Görülen Kalp   Hastalıkları ve akut iskemik inme gibi konularda çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yrd.Doç. 5 1 Aritmojenik   sağ ventrikül displazisi olan hastalarda Angiotensin Converting Enzim gen   polimorfizmi ile ilgili çalışma yapmış olmak, Herediter anjioödemli   hastalarda artmış ateroskleroz ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fak. Dahili   Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd.Doç. 5 1 Meme   MR ve çocuklarda dinamik MR ürografi uygulamaları  ile ilgili çalışmaları olmak.Türk Radyolojı   Derneği yeterlilik belgesi olmak.
Edebiyat Fak. Tarih Tarih Yrd.Doç. 5 1 Tanzimat   Dönemi Anadolu Kent Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Yrd.Doç. 3 1 Yapay   Sinir Ağları ile Yazılım Test Önceliklendirme konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Yrd.Doç. 5 1 Eşbütünleşme   yöntemlerinin Simülasyon verileri ile karşılaştırılması alanında doktora   yapmış olmak.
Fethiye İşletme Fak. Turizm   İşletmeciliği Turizm   İşletmeciliği Yrd.Doç. 2 1 Turizmde   yapısal eşitlik modelleri konusunda çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fak. İşletme İşletme Yrd.Doç. 5 1 Sürdürülebilir   tüketim konusunda çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fak. Ekonomi   ve Finans Ekonomi   ve Finans Yrd.Doç. 4 1 Küreselleşme,   Enflasyon ve Enflasyon beklentileri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İda.Bil.Fak. Çalışma   Eko.ve End.İliş. Çalışma   Eko.ve End.İliş. Doçent 2 1 Sosyal   Politika alanında doçentliğini almış olmak, Sosyal Koruma konusunda   çalışmaları olmak.
İktisadi ve İda.Bil.Fak. Kamu   Yönetimi Kamu   Yönetimi Doçent 3 1 Yerel   Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak.   Kentsel teori, kentsel-kırsal yoksulluk, mekansal ayrışma, göç,   soylulaştırma, sosyal dışlanma ve çevre felsefesi konularında çalışmaları   olmak.
İktisadi ve İda.Bil.Fak. İşletme İşletme Yrd.Doç. 3 1 Hizmet   Kalitesi, Hizmet Pazarlaması, Lüks Tüketim, Tüketici Davranışlarının   Ölçümlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak. Elek.Elektronik   Müh. Elek.Elektronik   Müh. Yrd.Doç. 2 1 Elektrik,   Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış   olmak, Görüntü İşleme, Sinyal İşleme ve Biyomedikal alanlarında çalışmaları   olmak.
Mühendislik Fak. Elek.Elektronik   Müh. Elek.Elektronik   Müh. Yrd.Doç. 2 1 Elektrik,   Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış   olmak.
Mühendislik Fak. Bilgisayar   Müh. Bilgisayar   Müh. Yrd.Doç. 5 1 Biyomedikal   Enformatik alanında Veri Entegrasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fak. Enerji   Sis.Müh. Doçent 2 1 Akışkanlar   Mekaniği, Jeotermal Enerji ve Yalıtım konularında çalışmaları olmak.
Turizm İşl.ve Otel.YO. Yiyecek-İçecek   İşl. Doçent 3 1 Turizm   alanında  Doçentliğini almış   olmak.Turizm işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti   konularında çalışmaları olmak.
Turizm İşl.ve Otel.YO. Seyahat   İşletmeciliği Yrd.Doç. 4 1 Turizm   alanında doktora yapmış olmak. Havayolu İşletmeciliği konusunda çalışmaları   olmak.
Muğla Sağlık YO Hemşirelik Doçent 2 1 Kadın   Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak,   Myokard infarktüsü sonrası cinsel yaşam ve gebelikteki risk faktörlerinin   etkilerine yönelik çalışmaları olmak.
Muğla Sağlık YO Hemşirelik Yrd.Doç. 3 1 Meme   Kanseri Hastalarında Roy Uyum Modeline göre yapılandırılmış eğitimin   hastalığa uyuma etkisinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Muğla Sağlık YO Beslenme   ve Diyetetik Yrd.Doç. 2 1 Gıdalarda   Pestisit Analiz Yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.   Antioksidan Aktivite, Gıda Takviyeleri ve UPLC/MS-MS cihazı ile çalışma   yapmış olmak.
Fethiye ASMKMYO Bitkisel   ve Hayvansal Ür. Organik   Tarım Profesör 1 1 Organik   Çinko kaynakları ve lüpen ile çeşitli kanatlı türlerinde besleme çalışmaları   olmak.
Sağlık Hizm.MYO Tıbbi   Hiz.ve Tek. Tıbbi   Lab.Tek. Doçent 2 1 Tıbbi   Biyoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Strok, Polikistik Over ve   Osteoartrit hastalıklarına genetik yatkınlıklar üzerine çalışmaları olmak,   deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
Milas Sıtkı Koçman MYO Otel,Lokanta   ve İkram Hiz. Aşçılık Yrd.Doç. 4 1 Etlerde   ve tüketime hazır gıdalarda Listeria monocytogenes ile ilgili, Carra ve   Cheddar peynirlerinin kalite kontrolü üzerine bildiri, yayın veya çalışmaları   olmak.
Milas Sıtkı Koçman MYO Yönetim   ve Organizasyon İşletme   Yönetimi Yrd.Doç. 4 1 Muhasebecilerin   Mesleki ve Örgütsel Bağlılık, İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Eğilimleri   üzerine çalışmaları olmak.
Muğla Meslek YO. Dış   Ticaret Dış   Ticaret Yrd.Doç. 5 1 Tüketim,   Gösterişçi Tüketim  ve Yoksulluk   alanlarında çalışmaları olmak.
Ortaca Meslek YO Otel   Lok.İkram Hiz. Turizm   ve Otel İşl. Yrd.Doç. 4 1 Sürdürülebilir   Rekabet Avantajı konusunda doktora yapmış olmak ve yöresel yemekler konusunda   çalışmaları olmak.
Ortaca Meslek YO Seyahat   Tur.ve Eğ.Hiz. Turizm   ve Seyahat Hiz. Yrd.Doç. 4 1 Liderlik   davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisi konusunda doktora yapmış olmak ve   örgüt kültürü konularında çalışmaları olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker