Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
14 Eylül 2013 - 14:50

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2012 veya 2013 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Uygulamalı sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

I-       BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)      Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b)      Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)      (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d)     Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e)      Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f)       Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1-Network Uzmanı 2 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)

a)              Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, antivirüs, IPS /IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b)      CCNP sertifikasına sahip olmak,

c)              CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

d)            CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

e)              Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

f)               Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g)             İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

2- Sunucu yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

a)              En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,

b)      Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk(üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

c)              Windows Server 2008 Server Administrator, Windows Server 2008 Network İnfrastructure, Configuring, Windows Server 2008 Active Directory, Configuring MCITP Server Administrator on Windows Server 2008 sertifikalarından en az birisine (üstü tercih nedenidir) sahip olmak.

d)            MCSA, Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SQL Server 2008, Database Development, Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,

e)              VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

f)               DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

3- Sanallaştırma uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

a)              Sanallaştırma uygulamalarında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

b)      En az 15 soketli sanallaştırma uygulamasının tek bir yönetim sunucusu tarafından yönetimini ve uygulamanın En az 100 disk kapasiteli SAN Disk sitemi ile çalışmasını sağlamış olmak.

c)              VCP 4 (VMware Certified Professional on vSphere 4) sertifikasına sahip olmak, (üstü tercih nedenidir)

d)            Windows Server 2008 R2, Server Virtualization sertifikasına sahip olmak.

e)              MCITP Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

f)       VCAP4 – Datacenter Administration, VCAP4 – Datacenter Design, MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

g)      SRM (Site Recovery Manager) hakkında bilgi sahibi olmak,

h)    Genel switch ve ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak,

i) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

4- Veritabanı yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

a)      En az 5000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

b)      .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c)      MCITP Database Administrator 2008, MCITP Database Developer 2008, MCITP Bussiness Intelligence Developer 2008 sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

d)     XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

e)      UML tecrübesine sahip olmak,

f)       Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

g)      DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

h)    WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

i)      Uygulama    güvenliği    (.NET,    web    sunucu)    konusunda    tecrübe    sahibi    olmak    tercih

nedenidir, j)      MCTS .NET Framework 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir, k)    MCTS Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir, l)      Oracle 10g/11g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.

5- Güvenlik uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

a)      Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, antivirüs, IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, IPS gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 2000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b)      Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)      İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

d)     ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış almak,

e)      CISSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

f)       CCNP sertifikasına sahip olmak,

g)      CEH sertifikasına sahip olmak,

h)    CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

6- Yazılım Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına Kadar)

a)      En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

b)      .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c)      MCPD Windows Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

d)     MCPD WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

e)      UML tecrübesine sahip olmak,

f)       Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

g)      MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve Oracle 10g/11g bilgisine sahip olmak.

h)    T-SQL bilgisine sahip olmak,

i)      WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

j)      WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi

olmak, k)    Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak, l)      Microsoft    SQL    Server    2008    Business    Intelligence    Development    and    Maintenance,

Microsoft    SQL    Server    2008    Database    Development,    Microsoft    SQL    Server    2008

Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.

7- Yazılım Uzmanı 3 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 2 kişi- kısmi Zamanlı 2 Kat)

a)              .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b)      Microsoft .NET Framework 4 Windows Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Web Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Windows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framework 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,

c)              Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

d)            Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance, Microsoft SQL Server 2008 Database Development, Microsoft SQL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,

e)              MCPD WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

f)               UML tecrübesine sahip olmak,

g)             Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

h) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine

sahip olmak, i)   WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak, j)   WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi

olmak, k) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

8-Yazılım Uzmanı (1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Katı)

a)              .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b)      Microsoft .NET Framework 4 Windows Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Web Applications Development, Microsoft .NET Framework 4 Windows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framework 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,

c)              Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

d)            MCPD WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

e)              ASP, HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümleri temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,

f)               UML tecrübesine sahip olmak,

g)             Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

i)   WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi

olmak, j)   Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

9- Web Sitesi Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 kat)

a)              Web uygulamaları konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,

b)      Microsoft sharepoint 2007/2010 development projelerinde geliştirme yapmış ve bu konuda en az iki yıl deneyimli ve Microsoft SharePoint 2007/2010 Application Development sertifikasına sahip olmak,

c)              Photoshop ve flash konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)            Grafik tasarımı, fotomontaj ve yeni kompozisyonlar oluşturmak konusunda bilgi sahibi olmak,

e)              ASP, HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümleri temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,

f)               İhtiyaç analizini gerçekleştirebilecek ve dokümante edebilecek bilgiye sahip olmak,

II-SINAV KONULARI

Uzmanlık konularına uygun olarak;

1)             Windows Server İşletim Sistemleri (2003, 2008 ve 2012) ve Uygulamaları (DC, DNS, DHCP, IIS, WSUS, BACKUP, SECURITY)

2)      Veri tabanı sunucusu kurulum, konfigürasyon ve güvenlik

3)             Disk Sistemleri ve SAN

4)      Sanallaştırma kurulum, konfigürasyon, yönetim ve sorun giderme

5)             .NET Windows uygulamaları

6)             .NET Web uygulamaları

7)             PHP Web uygulamaları

8)             .NET Mobile uygulamaları

9)             Veritabanı Tasarımı

10)      AJAX, DHTML, HTML uygulamaları

11)  Secure Code

12)  Java Script, VB Script

13)  IPV4\IPV6 Protokolleri ve OSI Katmanları

14)  Layer 2, Layer 3 switch konfigürasyonu

15)  Access Point konfigurasyonu

16)  Genel Network ürünleri ve güvenlik katmanları

17)  Arayüz tasarım

18)  Ayrıca, yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

 

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Network Uzmanı 13,14,15,16,18 sırasında belirtilenler
Sunucu Yöneticisi 1,2,3,18 sırasında belirtilenler
Sanallaştırma Uzmanı 1,2,3,4,18 sırasında belirtilenler
Veritabanı Yöneticisi 2,9,12,18 sırasında belirtilenler
Güvenlik Uzmanı 1,13,14,15,16,18 sırasında belirtilenler
Yazılım Uzmanı 5,6,8,9,10,11,12,18 sırasında belirtilenler
Yazılım Uzmanı-Proje Bazlı 5,6,7,8,9,10,11,12,18 sırasında belirtilenler
Web Sitesi Uzmanı 10,11,12,17,18 sırasında belirtilenler

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 13/09/2013 – 27/09/2013 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 27/09/2013 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- İSTENİLEN BELGELER

a)  İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,

b)  Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti   ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

c)  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

d)  GENEL  ŞARTLAR  bölümünün  (d)  maddesinde  belirtilen  mesleki  tecrübeyi  gösterir  belge

(mesleki       tecrübe      sürelerinde;       Lisans       mezuniyeti      sonrasındaki      hizmetler       dikkate alınacaktır)

e)  GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

f)   Her   bir   pozisyon   için   ÖZEL   ŞARTLAR   bölümünde   istenilen   sertifikalar   ile   tecrübe   veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır )

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a)   a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar aday 120 (yüz yirmi ) kişi, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

b)   Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 04/10/2013 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c)       ) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d)     Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

e)       Sınava girmeye hak kazanan adaylara Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

f)        Sınav Giriş Belgeleri, 08/10/2013 tarihinden itibaren yukarıda adresi verilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınabilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a)        Yazılı sınav, 22/10/2013 tarihinde ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b)   Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c)        Yazılı sınav sonuçlarına göre, uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile uygulamalı sınav tarihi ve yeri 24/10/2013 tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)  Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 12 (oniki) dir.

b)  Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

 

c)    Kendilerine tebligat yapıldığı halde, tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş ) iş günü içermeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d)   Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Temmuz-Aralık 2013 tarihleri arası için belirtilen brüt tutar 3.572,69 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

iletişim bilgileri

Bakanlık Santral                              :0 312 287 33 60

Web                                                   :www.tarim.gov.tr

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı         :0 312 587 94 53

Ayrıntılı Bilgi                                    :0 312 287 33 60/1288-1268

Özel Şartlar İçin E-posta adresi     : sinavtarim@tarim.gov.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker