DSİ 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » DSİ 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
13 Eylül 2013 - 22:36

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 7 adet müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,

1)   Mimarlık ve mühendislik fakültelerinin,

–          İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından 4 adet,

–          Makine mühendisliği bölümü mezunlarından 1 adet,

2)   Hukuk,   siyasal   bilgiler,   iktisat,   işletme   ve   iktisadi   ve   idari   bilimler   fakültelerinden   mezun
olanlardan 2 adet,

olmak üzere, atanacak toplam 7 adet müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

–          Sınavı Açan Birim : DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

–          Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri :

Görev Yeri                Sınıfı                      Unvanı                     Kadro Derecesi          Sayısı

Genel Müdürlük             GİH            Müfettiş Yardımcısı                   8 – 9                      7

–          KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : Mühendislikler için KPSSP3 ve KPSSP4; İdari Bilimler için KPSSP40, KPSSP49, KPSSP51, KPSSP52 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar.

–          Puanı Geçerli Kabul Edilecek KPSS : 07 – 08 Temmuz 2012 ve 06 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

–          Giriş Sınavı Esası : Giriş sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

–          Giriş Sınavının yazılı bölümü 9 Kasım 2013 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da ve tek oturum halinde yapılacaktır.

–          Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; DSİ Genel Müdürlüğü (www.dsi.gov.tr) internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara, ayrıca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

–          Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati DSİ Genel Müdürlüğü (www.dsi.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

–          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

–          Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

–          Üniversitelerin, mimarlık ve mühendislik fakültelerinin inşaat veya makine mühendisliği bölümünü ya da hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

–          01.01.2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

–          DSİ Genel Müdürlüğünce (Teftiş Kurulu Başkanlığı) yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,

–          07 – 08 Temmuz 2012 ve 06 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından inşaat ve makine mühendisleri için KPSSP3 ve KPSSP4, idari bilimler mezunları için KPSSP40, KPSSP49, KPSSP51, KPSSP52 puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksekten başlayan puan sıralamasına göre, inşaat mühendislerinden ilk 40 aday, makine mühendislerinden ilk 10 aday, idari bilimler mezunlarından ilk 20 aday arasında bulunmak, (Sınav   başvuruları   kabul   edilecek   adayların,   üniversite   mezuniyet   bölümlerine   göre   oluşturulacak listelerinin   son   sırasındaki   aday   sayısının,   eşit   puan   almış   olmaları   sebebiyle   birden   fazla   olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

IV – SINAV BAŞVURUSU:

–          Başvurular, 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 25 Ekim Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

–          Adaylar, Giriş Sınavına, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.

–          Adayların, doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar yazıcı çıktısının imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Ankara’da DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli diğer belgeler:

1)      Özgeçmiş,

2)      4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

 

–          25 Ekim 2013 Cuma günü saat: 17.30’a kadar Başkanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır.

–          Belirlenmiş şartlara uygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı ve numaralı aday belgesi (sınav giriş kartı) verilir. Posta ile başvuruda bulunanlardan sınava katılabileceklere aday belgesi (sınav giriş kartı), sınava katılamayacaklara ise belgeleri postayla gönderilir.

V – SINAV KONULARI:

–     İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümü mezunu adaylar için:

1)      Branşa ait mesleki konular,

2)      Genel matematik,

3)      Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri),

–     Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylar için:

1)      Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukukunun Genel Esasları,

2)      İktisat: Genel İktisat Teorisi (mikro ve makro iktisat), Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

3)      Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Hukuku,

4)      Genel Muhasebe

5)      Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).

VI – DEĞERLENDİRME:

–          Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü bölümlerin notlarından meydana gelir. Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümleri için tam not, ayrı ayrı olmak üzere 100’dür.

–          Giriş Sınavında başarılı sayılmak için,

 

a)      Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için, yabancı dil dışındaki her konu grubu için alınan notun 60’tan ve bu notlar ortalamasının 65’ten, yabancı dil notunun da 50’den aşağı olmaması gerekir.

b)      Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava çağrılacaklar   listesinin   son  sırasındaki  adayla  eşit   puanı  alanlar   da   sözlü   sınava   çağrılır.   Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. c)   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’ten az olmaması gerekir.

–         Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

–         Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yabancı dil notu yüksek olana, sıralamada öncelik tanınır.

–         Giriş Sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

–         Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı Giriş Sınavı Başarı Listesi uygun yerlere asılmak ve DSİ Genel Müdürlüğünün (www.dsi.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılacak olan adaylara, Giriş Sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilecektir.

–         Adaylar, sınav sorularına, soruların yeniden değerlendirilmesine ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir.

–         Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir.

–         Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) işgünü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve sonucu ilgiliye, yazılı olarak bildirilir.

VIII           – DİĞER HUSUSLAR:

–         Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

–         Sınava girerken aday belgesinin (sınav giriş kartı) gösterilmesi zorunludur. Aday belgesi (sınav giriş kartı) kendilerine ulaşmayan ya da aday belgesini (sınav giriş kartı) kaybetmiş adaylar, kimlik belgesini, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen sınav sorumlusuna ibraz edecek ve sınav sorumlusunca kendilerine verilecek aday belgesi (sınav giriş kartı) ile sınava katılabileceklerdir.

–         Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

–         Adaylar, sınav notlarını (www.dsi.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

–         Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

–         Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES: DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 4178115 – 4184351 – 4177869

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker