YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
03 Haziran 2013 - 21:51

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ  PERSONEL ALINACAKTIR.

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A.GENEL ŞARTLAR

1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

2.  35 yaşından gün almamış olmak.

3.  a) Uzman personel için:  İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

b) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

B-ÖZEL ŞARTLAR

1-      UZMAN (Yazılım Uzmanı – 2 kişi)

a)      Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c)      İlişkisel veritabanları üzerinde çalışan Java/J2EE ile program geliştirme

d)     UML 2.0 – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama

e)      JSP/Servlet, Struts, Spring, Spring MVC ve ORM (en az birinde Hibernate, IBATIS) araçları

f)       Java/J2EE uygulama geliştirme araçlarında (Eclipse, CVS, SVN vb.) ile uygulama geliştirme

g)      Unit test, performans testleri, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları

h)      Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü

i)        J2EE platformu ve uygulama sunucusu (Oracle Weblogic, Apache Tomcat, GlassFish gibi)

j)        Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu

k)      Oracle, MS-SQL veritabanı ve PL/SQL, T-SQL

l)        JasperReport raporlama araçları.

m)    ZK framework

n)      Weblogic Uygulama Sunucusu

  • o)      Konularında bilgili/deneyimli olmak.

2-      UZMAN (Sistem – Ağ Yöneticisi (Microsoft) – 1 Kişi)

a)      Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c)      Microsoft Sunucu İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği

d)     Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetilmesi.

e)      Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları

f)       Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi

g)      Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi

h)      Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

i)        Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

j)        Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi.

k)      Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.) yönetimi.

l)        Microsoft, Unix veya Linux İşletim sistemleri.

m)    Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısı.

n)      PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemleri.

  • o)      Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemler.

p)      Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi.

q)      Dokümantasyon

r)       İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

s)       Konularında bilgili/deneyimli olmak.

3-      UZMAN (Veritabanı Yöneticisi – 1 kişi)

a)      Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c)      Veritabanı yönetimi

d)     Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi

e)      Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi

f)       Oracle Exadata, MS-SQL

g)      DBUA, Opatch, Klonlama

h)      PL/SQL, T-SQL

i)        Linux, Unix ve Windows platformları

j)        Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning,

k)      Sistemlerin sürekliliği (RAC, RAID, standby)

l)        Dokümantasyon

m)    İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

n)      Konularında bilgili/deneyimli olmak.

4- UZMAN (Hukuk – 4 kişi)

a)      Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

b)      İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

4-      SİSTEM PROGRAMCISI (Uzaktan Eğitim Uzmanı – 1 kişi)

a)      Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c)      Uzaktan Eğitim Teknolojileri.

d)     Video konferans cihazları ve/veya web-tabanlı video konferans yazılımları.

e)      Video konferans sistemlerinin (sunucu, mcu v.b. yapıların) yönetimi.

f)       Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management System-LMS).

g)      Uzaktan eğitim içerikleri geliştirme (video hazırlama, multimedya tabanlı içerik geliştirme, tasarlama süreçleri gibi…)

h)      Adobe ColdFusion ile web-tabanlı uygulama geliştirme

i)        Moodle, Sakai v.b. açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

j)        Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılım boyutunda yönetimi

k)      Grafik tasarımı

l)        Dokümantasyon

m)    İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak.

n)       Konularında bilgili/deneyimli olmak.

5-      SİSTEM PROGRAMCISI (Sistem – Ağ Yöneticisi (Linux) – 1 Kişi)

a)      Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)     Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c)      Unix/Linux İşletim sistemleri kurulumu, yönetimi ve güvenliği.

d)     Log/günlük toplama ve yönetim sistemlerin kurulumunu ve yönetimi.

e)      Sunucu ve ağ sanallaştırma sistemleri ve yazılımlarının kurulum, yönetim ve optimizasyonları.

f)       Web, Proxy server vb. sistem mimarilerinin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

g)      Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, veritabanı, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetilmesi.

h)      Ağ topolojisinin tasarımı, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS,), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

i)        Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetilmesi.

j)        Kimlik doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirme (Authorization) tasarımı ve yönetilmesi.

k)      Şifreleme (Encryption) ve şifreli haberleşme altyapısı.

l)        PKI, IPSec benzeri güvenlik sistemlerinin tasarlanması

m)    Saldırı tespit sistemleri ve güvenlik duvarları için kuralların tanımlanması, kurulması ve yönetimi.

n)      Veri depolama sistemleri (diskler, NAS, SAN) kurulum ve yönetimi.

  • o)      Cluster ve NLB (Network Load Balancing) benzeri hataya karşı tolerans sağlayan sistemlerin kurulum ve yönetimi.

p)      Yedekleme ve geri dönme sistemlerinin ilgili donanım ve yazılımlarının kurulumu ve yönetimi

q)      Konularında bilgili/deneyimli olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1)                 Başvuru formu

2)                 Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3)                 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4)                 KPSS sonuç belgesi

5)                 KPDS sonuç belgesi

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2011 veya 2012- KPSSP3 (B) Grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV-DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI : (Yazılım Uzmanı, Sistem-Ağ Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi ve Sistem Programcısı pozisyonu için)

1-                 Yazılım Mühendisliği

2-                 Programlama Dilleri

3-                 Pozisyonla ilgili diğer konular

4-                 Sql

5-                 Oracle Database

6-                 Bilişim Güvenliği

7-                 Takım Çalışması

  • Diğer Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü mülakat sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

1-                 Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2-                 Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3-                 Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba