Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
22 Haziran 2013 - 11:35

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 – İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 – Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 – Başvuruda istenilen belgeler

– Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

– Fotoğraf (2 adet)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi’nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

– Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

– Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu adayları 4 adet )

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör-Doçent kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Acil   Tıp A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Çocuk   Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
TIP FAKÜLTESİ Göğüs   Cerrahisi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ İç   Hastalıkları A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Kulak   Burun ve Boğaz Hastalıkları AD. Yardımcı   Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Ortpedi   ve Travmatoloji A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Ruh   Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi   Patoloji A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Üroloji   A.D. Profesör 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ Bütçe   ve Mali Planlama A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ Ekonometri   A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ İstatistik   A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ Siyaset   ve Sosyal Bilimler A.D. Doçent 1 1 Siyasal   Düşünceler Alanında Doçentliğini Almış Olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ Üretim   Yönetimi ve Pazarlama A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER   FAKÜLTESİ Yönetim   ve Organizasyon A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Bina   Bilgisi A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Bina   Bilgisi A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Bilimleri A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Bilimleri A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Su   ve Atık Su Arıtımı Üzerine Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Bilimleri A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Su   ve Atık Su Arıtımı Üzerine Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Teknolojisi A.D. Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Teknolojisi A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Çevre   Teknolojisi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Tehlikeli   ve Katı Atıklar Üzerine Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Devreler   ve Sistemler A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Devreler   ve Sistemler A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Elektro   Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Elektromanyetik   Uyumluluk Konusunda Doktora Yapmış Olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Elektro   Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Endüstri   Mühendisliği A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Enerji   A.D. Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Hidrolik   A.D. (İnşaat Müh.Böl.) Yardımcı   Doçent 1 1 Doktorasını   Hidrolik Anabilim Dalında Yapmış Olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Mimarlık   Tarihi A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Taşıt   Tahrik ve Güç Sistemleri A.D. Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Tekstil   Teknolojisi A.D. Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Tekstil   Teknolojisi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK   FAKÜLTESİ Yapı   Bilgisi A.D. Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Anatomi   A.D. Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Besin   Hijyeni ve Teknolojisi A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Biyokimya   A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Doğum   ve Jinekoloji A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Farmakoloji-Toksikoloji   A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Fizyoloji   A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Genetik   A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Hayvan   Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Hayvan   Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D. Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Hayvan   Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Histoloji-Embriyoloji   A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji   A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ Arazi   ve Su Kaynakları A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Sulama   Zamanı Planlanması ve Su-Verim İlişkileri Konularında Doktora Yapmış Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Biyometri   ve Genetik A.D. Doçent 1 1 Zootekni   Bölümü Mezunu Olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Genetik Alanında Yapmış   Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Entomoloji   A.D. Doçent 1 1 Akaroloji   ve Böcek Teknolojisi Konusunda Uzman.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Gıda   Bilimleri A.D. Profesör 1 1 Gıda   Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Gıda   Teknolojisi A.D. Yardımcı
Doçent
1 1 Meyve   ve Sebze İşleme Teknolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Peyzaj   Mimarlığı A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Peyzaj   Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Peyzaj   Mimarlığı A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Peyzaj   Mimarlığı Peyzaj Tasarımı ve Tasarım Bitkileri Konusunda Çalışmalar Yapmış   Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım   İşletmeciliği A.D. Doçent 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal   Yapılar A.D. Profesör 1 1 Hayvan   Barınakları Tasarımı ve Barınak İç Ortam Hava Kalitesi Konusunda Çalışıyor   Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla   Bitkileri A.D. Profesör 1 1 Yem   Bitkileri Yetiştiriciliği Konusunda Uzman.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla   Bitkileri A.D. Doçent 1 1 Bitkiler   Yetiştiriciliği Dalında Uzman.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla   Bitkileri A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak   Bilimi ve Bitki Besleme A.D. Doçent 1 1 Toprak   ve Su Koruma, Toprak Erozyonu, Toprak Verimliliği, Toprak Fiziği Alanlarında   Uzman.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak   Bilmi ve Bitki Besleme A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Bitki   Besleme ve Toprak Verimliliği Alanında Uzman.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Yemler   ve Hayvan Besleme A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Zootekni   Bölümü Mezunu Olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Yemler ve Hayvan Besleme   Alanında Yapmış Olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Cebir   ve Sayılar Teorisi A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Deneysel   Psikoloji A.D. Profesör 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Deneysel   Psikoloji A.D. Profesör 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Geometri   A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Nükleer   Fizik A.D. Profesör 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Ortaçağ   Tarihi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1 Bizans   Tarihi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yakınçağ   Tarihi A.D. Profesör 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar   ve Öğretim Tek.Eğ.A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen   Bilgisi Eğitimi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul   Öncesi Eğitimi A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik   ve Psikolojik Danışmanlık A.D. Yardımcı   Doçent 3 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf   Öğretmenliği A.D. Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf   Öğretmenliği A.D. Yardımcı   Doçent 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Arap   Dili ve Belagati A.D. Doçent 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din   Sosyolojisi A.D. Profesör 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam   Felsefesi A.D. Profesör 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam   Hukuku A.D. Profesör 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam   Hukuku A.D. Profesör 1 1
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk   Tarihi A.D. Yardımcı   Doçent 3 1 Hukuk   Fakültesi Mezunu ve Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Mali   Hukuk A.D. Yardımcı   Doçent 3 1 Hukuk   Fakültesi Mezunu ve Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Roma   Hukuku A.D. Yardımcı   Doçent 3 1 Hukuk   Fakültesi Mezunu ve Özel Hukuk Doktorası Yapmış Olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI Piyano   Anasanat Dalı Yardımcı   Doçent 3 1 Piyano   Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI Doçent 1 1
KARACABEY MYO Süt   ve Süt Ürünleri Prg. Profesör 1 1 Besin   Hijyeni ve Teknolojisi
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO Doçent 1 1 Nadir   ve Endemik Bitkilerin Çimlenme Fizyolojileri Alanında Çalışmaları Bulunmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa