Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
02 Haziran 2013 - 9:33

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Yrd. Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak. Penisilin modeli deneysel epilepside leptin ve grelinin etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doçent 1 2 Tıp doktoru olmak. NOS inhibisyonu ve tuz ile oluşturulan hipertansiyonda perindopril, losartan ve novokinin kan basıncı, rho kinaz, eNOS, ADMA düzeylerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doçent 1 2 Tıp Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı doktoralı olmak. Co, Klor ve Biber gazı üzerine olgu çalışmaları ile Akciğer kanseri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Göğüs Hastalıkları Yrd. Doçent 1 2 Ratlarda bleomycinin neden olduğu pulmoner fibrozis tedavisinde resveratrolun etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp Yrd. Doçent 1 2 Stabil kronik kalp yetmezliği hastalarında RDW ve stroke ilişkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent 1 1 Ortopedi bord sınavından başarılı olmak, Trombositten zengin plazmanın kırık iyileşmesi üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doçent 1 1 Kortikal yayılan depresyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doçent 1 1 İntrakranial anevrizmanın tespitinde tomografi anjiografi ile dijital substraksiyon anjiografinin karşılaştırılması konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doçent 1 3 Deksmedetomin ve tiyopental’in ratlarda fokal celebral iskemide serebral koruyucu etkilerinin histopatolojik olarak karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı / Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya / Analitik Kimya Doçent 1 2 Redoks polimeri kullanarak Elektrokimyasal DNA tayini hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Olasılık teorisi ve skolastik süreçler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Cebir ve Sayılar Teorisi Yrd. Doçent 1 4 Bulanık esnek cebirsel yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Analiz ve Fonksiyon Teorisi Yrd. Doçent 1 1 Konveks fonksiyonlar ve integral eşitsizlikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Yrd. Doçent 1 1 İnterpolasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Kurumlar Sosyolojisi Yrd. Doçent 1 4 Kurumlar ve toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doçent 1 4 Spor Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatları Yrd. Doçent 1 3 Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller / İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent 1 4 Uygulamalı Dilbilimi üzerine doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya / Bölgesel Coğrafya Yrd. Doçent 1 3 Bölgesel Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik / Müzik Doçent 1 1 Türk sanat müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Doçent 1 2 Doçentliğini uygulamalı iletişim alanında almış, sinema ve televizyon üzerine çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Yrd. Doçent 1 3 İletişim alanında doktora yapmış ve yeni medya üzerine çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Yrd. Doçent 1 5 Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım veya İletişim alanlarında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış ve medya üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 4 Felsefe Tarihi ve İnsan Felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 2 Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri üniversiteye ait olma gereksinimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doçent 1 3 Fen ve Teknoloji derslerinde animasyon kullanımının öğrencilerin başarısına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doçent 1 4 Aktinomisetlerin moleküler taksonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Dinamik yükleme yapılan kısa implantlarda kron/implant oranının stres dağılımına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni / Hayvan Yetiştirme Doçent 1 2 Kanatlı hayvan, çevre ilişkileri ve kümeslerin planlanması ile diğer kanatlıların yetiştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni / Biyometri ve Genetik Yrd. Doçent 1 4 Lojistik regresyon ve varyans analizinde simülasyon çalışmaları yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı Yrd. Doçent 1 4 Yumuşak çekirdekli meyvelerde bitki büyüme düzenleyicileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa