İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2013

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2013
30 Haziran 2013 - 12:08

T.C.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 12 (oniki) uzman ve 3 (üç) destek personeli alımı yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/07/2013

SON BAŞVURU TARİHİ: 12/08/2013

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 16/08/2013

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 27-29/08/2013

BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı, Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL

Tel: (212) 468 34 00

Faks:(212) 468 34 44

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

 

2. UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman personel adaylarının mezun olması gereken bölümler ve istihdam edilecek uzman personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Bölüm

İstihdam Edilecek Uzman Sayısı

Hukuk

1

İktisat

1

İşletme

1

Sosyoloji

1

Uluslararası İlişkiler

1

Mimarlık

1

 
Şehir ve Bölge Planlama

1

 
Bilgisayar Mühendisliği

1

 
Makine Mühendisliği

1

 
İnşaat Mühendisliği

1

 
Endüstri Mühendisliği

2

 

 

2.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c) Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından7-8 Temmuz 2012 yapılan veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

  e) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak.

 

Bölüm

KPSS Puan Türü

Hukuk

KPSSP 79

İktisat

KPSSP 28

İşletme

KPSSP 29

Sosyoloji

KPSSP 3

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 112

Mimarlık

KPSSP 1

 
Şehir ve Bölge Planlama

KPSSP 1

 
Bilgisayar Mühendisliği

KPSSP 1

 
Makine Mühendisliği

KPSSP 1

 
İnşaat Mühendisliği

KPSSP 1

 
Endüstri Mühendisliği

KPSSP 1

 

 

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c) Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

 

 

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

 

Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak tercih nedenidir.

 

BÖLÜM

TERCİH NEDENLERİ

Hukuk

 • Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • İcra takibi yapmış olmak,
 • Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak.

İktisat

 • İnsan Kaynakları Yönetimi uygulama tecrübesine sahip olmak,
 • Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.) konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

İşletme

 • İnsan Kaynakları Yönetimi uygulama tecrübesine sahip olmak,
 • Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.) konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak,
 • Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Sosyoloji

 • İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Bölge ve kent ölçeğinde makro ölçekli ve disiplinler arası çalışmalarda yer almış olmak,
 • Araştırma yöntemleri ve veri kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, araştırma süreci tasarlayabilmek,
 • Saha araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek.

Uluslararası İlişkiler

 • Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.) konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.

Mimarlık

 • Mimari proje hazırlama, uygulama ve saha deneyimine sahip olmak
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

 • İstanbul Bölgesinin gelişme dinamikleri, mevcut durumu, plan ve projeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • NETCAD ve ARC-GIS programlarını kullanabilmek,
 • Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
 • Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • Katılımcı planlama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

 • Ağ yönetimi ve güvenliği, sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimine ilişkin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmak,
 • Windows Server ve Microsoft Small Business Server kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Linux Sunucu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Sanal altyapı kurmuş ve yönetmiş olmak,
 • Ağ teknolojileri (IP, switch, OSI layers, vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • SQL Server, Mysql yönetimi bilgisi olmak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş olmak ya da bilgisi olmak,
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Makine Mühendisliği

 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

İnşaat Mühendisliği

 • Kamu İhale Kamunu ve uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Endüstri Mühendisliği

 • İnsan Kaynakları Yönetimi uygulama tecrübesine sahip olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

 

2.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu,

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum* veya noter onaylı sureti,

c)  3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) sınav sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) kurum veya noter onaylı sureti,

e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 7-8 Temmuz 2012 yapılan veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin kurum veya noter onaylı sureti,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti,

g) Detaylı özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.

 

3. DESTEK PERSONELİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda çalıştırılmak üzere 3 destek personel istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

 

3.1. Destek Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:

– Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

 

3.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,

b)Görev ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak,

c) Devlet muhasebesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)Kamu İhale Kanunu ve satınalma konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

3.7. Destek Personeli Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:
a) İş Talep Formu,
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum veya noter onaylı sureti,
c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti,
e) Özgeçmiş,
f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.

 

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 12/08/2013 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar “İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajans’a ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İş talep formu, Ajans’ın internet sitesinde 19/07/2013 tarihinden itibaren yayınlanacak olup, form online doldurulacaktır.

İş Talep Formu (19/07/2013 Tarihinden itibaren erişilebilir.)

 

5. ÖN DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve dil yeterlilik sınavı puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenleri ve Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16/08/2013 tarihinde Ajans’ın internet sitesinde (www.istka.org.tr) ilan edilecektir.

Yapılacak değerlendirme sonucunda, her branşta alınması planlanan personel sayısının en fazla 6 (altı) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı 27-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı – Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.

7. SINAV ŞEKLİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

 

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

9. PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI


Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 8:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri Ajans’ın Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresi olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

 

Destek personeli taban ücreti aylık net 1.750 TL uzman personel taban ücreti aylık net 3.500 TL’dir.

 

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

 

Kamuya ilanen duyurulur.

 

 

*Belgenin aslına uygun olduğuna dair, çalışılan kurum tarafından ya da başvurunun İstanbul Kalkınma Ajansı’na elden teslim edilmesi halinde Ajans tarafından ilgili belgenin fotokopisi onaylanacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym