Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
22 Haziran 2013 - 11:39

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 21 Haziran – 05 Temmuz 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Piyano Profesör (2)

1

Yaylı Çalgılar Profesör (3)

1

Bale Doçent (4)

1

   

ATATÜRK   İLKELERİ VE İNKILAP  

TARİHİ ENSTİTÜSÜ Doçent (5)

1

   

ÇOCUK  SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ  

  Profesör (1)

1

DİŞ   HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

Restoratif Diş   Tedavisi Profesör (6)

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent

1

Endodonti Doçent

3

Protetik Diş   Tedavisi Doçent (7)

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent

1

Endodonti Yrd. Doçent

1

Periodontoloji Yrd. Doçent

1

Protetik Diş   Tedavisi Yrd.Doçent

1

   

ECZACILIK  FAKÜLTESİ  

Analitik Kimya Doçent (8)

1

Biyokimya Doçent (9)

1

Farmasötik Teknoloji Doçent (10)

1

Farmasötik Teknoloji Doçent (11)

1

Analitik Kimya Yrd. Doçent (12)

1

Farmasötik Kimya Yrd. Doçent (13)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji Yrd. Doçent (14)

1

Eczacılık Temel   Bilimleri Yrd. Doçent (15)

1

   

EDEBİYAT  FAKÜLTESİ  

Felsefe Profesör

1

Türk Halk Bilimi Profesör

1

Psikoloji Doçent (16)

1

İngiliz Dili   ve Edebiyatı Doçent (1)

1

Almanca Mütercim-Tercümanlık Yrd. Doçent (1)

1

Fransız Dili   ve Edebiyatı Yrd. Doçent (1)  (17)

1

Tarih Yrd. Doçent

2

Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent (18)

1

Türk Halk Bilimi Yrd. Doçent

1

   

EĞİTİM  FAKÜLTESİ  

Eğitimde Ölçme   ve Değerlendirme Profesör

1

İngiliz Dili   Eğitimi Profesör (1) (19)

1

İlköğretim Matematik   Eğitimi Profesör

1

Psik.Danış ve   Rehberlik Profesör

1

Özel Eğitim Profesör

1

Bilgisayar ve   Öğr.Tekn.Eğitimi Doçent

1

Eğitim Programları   ve Öğretim Doçent

1

Fen   Bilgisi Eğitimi Doçent

1

Fizik Eğitimi Doçent (1)

1

İngiliz Dili   Eğitimi Doçent (1) (19)

1

Kimya Eğitimi Doçent (1)

1

Türkçe Eğitimi   ve Öğretimi Doçent (20)

 

Alman Dili   Eğitimi Yrd. Doçent (1)

1

Eğitim Programları   ve Öğretim Yrd. Doçent

2

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi Yrd. Doçent (21)

1

Eğitimde Ölçme   ve Değerlendirme Yrd. Doçent

1

İngiliz Dili   Eğitimi Yrd. Doçent (1)(22)

1

Psik.Danış. ve   Rehberlik Yrd. Doçent

1

   

FEN  FAKÜLTESİ  

Uygulamalı İstatistik Profesör (23)

1

Aktüerya Doçent

1

Genel Biyoloji Doçent

1

İstatistiksel Bilgi   Sistemleri Doçent (24)

1

Yöneylem Araştırması Doçent (24)

1

Aktüerya Yrd. Doçent (25)

3

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Yrd. Doçent (26)

1

İstatistiksel Bilgi   Sistemleri Yrd. Doçent (24)

1

   

GÜZEL  SANATLAR FAKÜLTESİ  

Resim Profesör (27)

1

Resim Doçent (27)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yrd. Doçent (88)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yrd. Doçent (89)

1

   

   

HACETTEPE  ANK. SAN. ODA.1. OSB. MYO.  

  Profesör

1

  Yrd.Doçent

1

   

HALK  SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ  

  Profesör(1)(28)

1

  Doçent (1)(29)

2

  Doçent (1) (30)

2

  Doçent(1) (31)

1

   

HEMŞİRELİK  FAKÜLTESİ  

İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent (1) (32)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doçent (1)  (33)

1

Hemşirelik Esasları Yrd. Doçent (1)  (34)

1

   

HUKUK  FAKÜLTESİ  

Anayasa Hukuku Profesör

1

Hukuk Felsefesi   ve Sosyolojisi Profesör

1

Medeni Hukuk Profesör

1

Anayasa Hukuku Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçent

1

Medeni Hukuk Doçent

1

İdare Hukuku Doçent

1

Genel Kamu   Hukuku Yrd. Doçent

1

Hukuk Felsefesi   ve Sosyoloji Yrd. Doçent

1

   

İKTİSADİ   VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

Aile ve Tüketici Bilimleri Profesör

2

Siyasi Tarih Profesör(1)

1

Yerel Yönetimler   ve Siyaset Profesör(1) (35)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçent

1

Üretim Yönetimi   ve Pazarlama Yrd. Doçent(1)   (36)

1

   

KANSER  ENSTİTÜSÜ  

Klinik Onkoloji Profesör(1)

1

   

KASTAMONU  TIP FAKÜLTESİ  

Kardiyoloji Doçent (1)

1

Ortopedi ve   Travmatoloji Doçent (1)

1

Plastik Rekon.ve Est.Cerrahi Yrd. Doçent(1)  (37)

1

   

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ  

Bilgisayar Donanımı Profesör (1)

1

Elektronik Profesör(1)

1

Genel Fizik Profesör(1)

1

Hidrojeoloji Profesör(38)

1

Endüstri Mühendisliği Doçent (1) (39)

1

Geoteknik Doçent(1) (40)

1

Fotogrametri Doçent (1) (41)

1

Konstrüksiyon ve   İmalat Doçent(1)(42)

1

Makine Teorisi   ve Dinamiği Doçent(1)(43)

1

Bilgisayar Yazılımı Yrd.Doçent(1) (44)

2

Çevre Bilimleri Yrd. Doçent(1)

1

Elektronik Yrd.Doçent (1) (45)

1

Gıda Bilimleri Yrd. Doçent(1)(46)

1

Hidrolik Yrd.Doçent(1)

1

Jeodezi Yrd.Doçent(1) (47)

1

Otomotiv Yrd.Doçent (1)(48)

1

Otomotiv Yrd.Doçent(1) (49)

1

Otomotiv Yrd. Doçnt(1) (50)

1

Temel İşlemler   ve Termodinamik Yrd.Doçent(1) (51)

1

   

NÖRO.  BİLİM. VE PSİK ENST.  

  Doçent (1) (52)

1

  Yrd. Doçent (1)(53)

1

NÜFUS  ETÜTLERİ ENST.  

Politika ve   Stratejik Çalışmalar Profesör (1)(54)

1

Nüfus Bilimleri Doçent (1) (55)

1

Sosyal Araştırma   Yöntemleri Doçent (1) (55)

1

Nüfus Bilimleri Yrd. Doçent (1)   (56)

1

Politika ve   Stratejik Çalışmaları Yrd. Doçent (1)   (57)

1

   

NÜKLEER  BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

  Yrd. Doçent

1

   

POLATLI  TEKNİK BİLİMLER MYO  

  Yrd. Doçent (58)

1

   

SAĞLIK  BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Çocuk Gelişimi Profesör (59)

1

Odyoloji Profesör (60)

1

Ergoterapi Doçent

1

Toplu Beslenme   Sistemleri Doçent

1

Fizyoterapi ve   Rehabilitasyon Yrd. Doçent

1

Odyoloji Yrd. Doçent

1

   

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  

  Doçent (61)

1

  Yrd.Doçent (62)

1

  Yrd. Doçent (63)

1

   

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNO. YÜKSEKOKULU  

1

  Profesör (64)

1

  Profesör

1

  Yrd. Doçent (65)

1

TIP  FAKÜLTESİ  

Çocuk Sağlığı   ve Hastalıkları Profesör (Türkçe)  (1)(66)

1

Çocuk Sağlığı   ve Hastalıkları Profesör (İng.)  (1)(67)

1

Göz Hastalıkları Profesör (İng.) (1)(68)

1

İç Hastalıkları Profesör (İng.) (1) (69)

1

İç Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (70)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (Türkçe)(1) (71)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (72)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (İng.)(1) (87)

1

Göğüs Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (73)

1

İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (74)

1

İç Hastalıkları Doçent (İng.) (1) (75)

1

Radyoloji Doçent (Türkçe)(1) (76)

1

Tıbbi Biyokimya Doçent (İng.) (1) (77)

1

Tıbbi Farmakoloji Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Farmakoloji Doçent (İng)   (1)  

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doçent (Türkçe) (1) (78)

1

Aile Hekimliği Doçent (Türkçe) (1)

1

Göğüs Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (79)

1

Kardiyoloji Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (80)

1

   

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTİSÜ  

  Profesör (81)

1

  Profesör (82)

1

  Doçent (83)

1

  Doçent (84)

1

  Yrd. Doçent (86)

1

 

AÇIKLAMALAR

– Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

2. Doçentliğini Piyano Sanat Dalından almış olmak.

3. Doçentlik unvanını Kontrabas Sanat Dalından almış olmak

4. Doçentlik unvanını Bale Dansçılığı alanından almış olmak

5. Doçentliğini Cumhuriyet Tarihi alanından almış olmak.

6. Doçentlik çalışmasını beyazlatma tedavisi konusunda yapmış olmak

7. Doktorasını dental porselenler konusunda yapmış olmak

8. Analitik kimya alanında doktora yapmış olmak

9. Kanser Biyokimyası konusunda doktora yapmış olmak

10. Biyofarmasötik ve farmakokinetik programında doktora yapmış eczacı olmak.

11. Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış eczacı olmak.

12. Analitik Kimya alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak.

14. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

15. Polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

16. Lisansüstü eğitimini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında yapmış olmak.

17. Dilbilim (pragmatik) alanında doktora yapmış olmak.

18. Doktorasını “Eski Anadolu Türkçesi, Tarihi Tıp Metinleri” alanında yapmış olmak.

19. Doçentlik unvanını İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak.

20. Türkçenin eğitimi ve öğretimi bilim dalında doktora yapmış olmak.

21. Eğitim yönetimi alanında çalışmaları ve okul yöneticiliği yapmış olmak.

22. Doktorasını eğitimsel ve uygulamalı dilbilim alanında yapmış olmak

23. İstatistik alanında doçent unvanına sahip olmak.

24. İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak.

25. Aktüerya bilimleri ya da istatistik alanında doktora yapmış olmak.

26. Analiz – fonksiyonlar teorisi alanında doktora yapmış olmak.

27. Resim alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak

28. Doçentlik unvanını Halk Sağlığı alanında almış olmak

29. Doktorasını iş sağlığı alanında yapmış olmak.

30. Halk Sağlığı alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak

31. Doçentlik unvanını sağlık kurumları yönetimi alanında almış olmak

32. Doçentlik unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.

33. Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

34. Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak

35. Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak

36. Genel İşletme doktorası yapmış olmak.

37. Avrupa Plastik Cerrahi Board yeterlilik sertifikası sahibi olmak.

38. Lisansını Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden almış olmak.

39. Doktorasını kuyruk sistemleri alanında yapmış olmak

40. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak

41. Doktorasını video ve sayısal kameralarla coğrafi bilgi sistemlerine veri toplama olanakları konusunda yapmış olmak.

42. Doktorasını ileri seramik toz üretim süreçleri konusunda yapmış olmak

43. Doktorasını esnek mekanizmalar konusunda yapmış olmak.

44. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimlerinden almış olmak.

45. Örüntü tanıma ve istatistiksel modelleme konularında doktora yapmış olmak.

46. Doktorasını Gıda Mühendisliğinde yapmış olmak.

47. Doktorasını jeomateryaller alanında yapmış olmak.

48. Doktorasını otomotivde pasif güvenlik konusunda yapmış olmak.

49. Doktorasını taşıt dinamiği kontrolü konusunda yapmış olmak.

50. Doktorasını hareketli robot konusunda yapmış olmak.

51. Lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanından almış olmak,

52. Uzmanlığını Nöroloji alanında, doktorasını Temel Nörolojik Bilimler konusunda yapmış olmak

53. Nöroloji uzmanı olmak ve Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktorası yapmış olmak.

54. Doçentlik unvanını nicel karar yöntemleri alanından almış olmak

55. Doçentlik unvanını demografi alanından almış olmak

56. Coğrafya alanında doktora yapmış olmak

57. Sayısal yöntemler konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

58. Zemin mekaniği konusunda doktora yapmış olmak

59. Doktorasını çocuk sağlığı ve eğitimi alanında yapmış olmak.

60. Doktorasını Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yapmış olmak.

61. Odyoloji alanında doçentlik ünvanına sahip olmak, eğitim odyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

62. Protez, ortez ve biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

63. Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

64. Spor sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

65. Antrenman bilimi alanında doktora yapmış olmak.

66. Yeni doğan uzmanı olmak

67. Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak.

68. Retina konusunda uzmanlaşmış olmak

69. İşyeri hekimliği sertifikası olmak.

70. Romatoloji uzmanı olmak

71. Mikrobiyoloji doktorası yapmış olmak.

72. Kemik iliği nakli yapabilir sertifikası olmak.

73. Uluslararası medikal torakoskopi sertifikası olmak.

74. Nefroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak.

75. Romatoloji uzmanı olmak.

76. Meme kanseri taramaları konusunda doktora yapmış olmak.

77. Doktora ve Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak.

78. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

79. Uyku hastalıkları eğitimi almış olmak, Sağlık Bakanlığı Sigarayı Bıraktırma sertifikası olmak.

80. Koklear implant ve beyin sapı implantı ameliyatlarında deneyimli olmak.

81. Doçentlik unvanını Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi alanından almış olmak,

82. Doçentlik unvanını yeni ve yakın çağ alanından almış olmak ve İran Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak

83. Doçentlik unvanını Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları alanından almış olmak

84. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanından almış ve Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda deneyimli olmak.

85. Doktorasını Tarih Anabilim Dalında yapmış ve Orta Asya Hanlıkları üzerine çalışmaları olmak.

86. Doktorasını Yeni Türk Dili Anabilim Dalından almış olmak.

87. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak ve kök hücre nakli ile hücresel tedaviler konusunda çalışmaları olmak

88. Geleneksel Türk mimarisinin modern yorumu alanında doktora yapmış olmak

89. Türkiye”de çağdaş konuk üretimi ve pazarlama stratejileri konusunda mimarlık doktorası yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa