Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
22 Haziran 2013 - 11:33

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Cebir   ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1 Alanında   çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Biyokimya Doçent 1 1 Enzim   ihhibitörlerinin sentezi konusunda çalışmış olmak
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar   Mühendisliği Doçent 1 1 Sayısal   Yöntemler alanında ve optimizasyon algoritmaları konusunda çalışmış olmak.
Yrd.Doç. 4 1 Bilgisayar   Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak, veri güvenliği ve metin   steganografisi konusunda çalışmış olmak.
Endüstri   Mühendisliği Profesör 1 1
Orman Fakültesi
Orman   Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman   Endüstri Makineleri ve İşletme Doçent 1 1 Orman   endüstri makineleri ve işletme konusunda çalışmış olmak.
Orman   Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Lif   ve kağıt teknolojisi konusunda çalışmış olmak.
Odun Mekaniği ve Teknolojisi Doçent 2 1 Bükülmüş   ağaç malzemenin teknolojik özellikleri konusunda çalışmış olmak.
Orman   Mühendisliği Bölüm Orman   İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Doçent 1 1 Çığ   kontrolü konusunda çalışmış olmak.
Yaban   Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yrd.Doç. 3 1 Sulak   alan konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili   Tıp Bilimleri Acil   Tıp Doçent 1 1 Hipertansif   Serebrovasküler ile BNP arasındaki ilişki konusunda çalışmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Kroner   stendlerde nikel alerjisi konusunda çalışmış olmak.
Yrd.Doç. 2 1 Dermatopotoloji   konularında çalışmış olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Özöfogal   impedans alanında çalışmış olmak.
Yrd.Doç. 5 1 Kronik   hepatitli hastalarda oksidatif stres konusunda çalışmış olmak.
Kardiyoloji Profesör 1 1
Yrd.Doç. 3 1 Sol   ventrıkul diyastolik disfonksiyonu ve plasma sislatin C seviyeleri arasındaki   ilişki konusunda çalışmış olmak.
Radyoloji Profesör 1 1 Sterotastik   meme biyopsisi konusunda çalışmış olmak.
Doçent 2 1 Girişimsel   radyoloji konusunda çalışmış olmak.
Aile Hekimliği Doçent 1 1 Sigara   ve obezite konularında çalışmış olmak.
Cerrahi   Tıp Bilimleri Kulak   Burun Boğaz Yrd.Doç. 4 1 Haemophilus   influenzae ve streptococcus pneumoniae aşıları konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Ağaç   İşleri Endüstri Mühehdisliği Yrd.Doç. 1 1 Ahşap   malzeme akustik özellikleri konusunda çalışmış olmak.
Elektrik   Elektronik Mühendisliği Doçent 2 1 Asenkron   motorların enerji tasarrufu amaçlı denetimi konusunda çalışmış olmak.
Bilgisayar   Mühendisliği Doçent 1 1 Alanında   programlanabilir kapı dizileri için uygulama geliştirme otomasyonuna yönelik   çalışmış olmak.
İşletme Fakültesi
Uluslararası   İlişkiler Yrd.Doç. 5 1 Türk   kamuoyunda Filistin sorunu veya antisemitizm konusunda çalışmış olmak.
Uluslararası   Ticaret Doçent 1 1 Finansal   performans ile finansal yenilik konusunda çalışmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Tiyatro Yrd.Doç. 5 1 Sahne   Sanatları alanında doktora yapmış olmak.
Heykel Yrd.Doç. 5 1 Taş   yontu teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Fen   Bilgisi Öğretmenliği Yrd.Doç. 1 1 Fen   bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış ve işbirlikli öğrenme konusunda   çalışma yapmış olmak.
İlköğretim Fen   Bilgisi Öğretmenliği Yrd.Doç. 3 1 Biyoloji   öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve fen eğitimi konusunda çalışma yapmış   olmak.
İlköğretim Fen   Bilgisi Öğretmenliği Yrd.Doç. 1 1 Fen   bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış ve bilişsel ve üstbilişsel   stratejiler konusunda çalışma yapmış olmak.
Türkçe   Eğitimi Türkçe   Eğitimi Öğretmenliği Yrd.Doç. 4 1 Türkçe   eğitimi alanında doktora yapmış ve yazma becerilerinin değerlendirilmesi   konusunda çalışmış olmak.
Eğitim   Bilimleri Eğitim   Yönetim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doçent 2 1 Eğitim   yönetimi alanında doçent ünvanı almış olmak.
Özel   eğitim Üstün   Zekalılar Eğitimi Yrd.Doç. 4 1 Üstün   zekalılar eğitimi alanında doktora yapmış ve üstün zekalı öğrencilerin   öğretmenliği eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.
Yabancı   Diller Eğitimi İngiliz   Dili Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Yabancı   dil eğitiminde doğrudan veya dolaylı olarak dil yapılarının öğretimi   konusunda çalışma yapmış olmak.
Yabancı   Diller Eğitimi İngiliz   Dili Eğitimi Yrd.Doç. 5 1 İngilizce   öğretmenliği mezunu olmak ve İngilizce yazma becerisi konusunda doktora   yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antranörlük   Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Beden   eğitimi ve spor anabilim dalında doktora yapmış ve uluslar arası voleybol   hakemliği belgesi sahibi olmak.
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Doçent 1 1 Hemşirelik   esasları ve yönetimi alanında doçent ünvanı almış olmak.
Düzce Meslek Yüksekokulu
Elektronik   ve Otomasyon Bölümü Elektronik   Teknolojisi Yrd.Doç. 2 1 Güç   transformatörlerinin arıza önleme odaklı izlenmesi ve akıllı sistem tasarımı   konusunda çalışmış olmak.
İnşaat Doçent 1 1 Yapı   teknolojileri eğitimi alanında doçent ünvanı almış ve su kalitesi alanında   çalışmış olmak.

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi – en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir

– Tüm adaylar Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formunu doldurarak dosyalarla birlikte teslim edecektir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.