Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
12 Haziran 2013 - 20:48

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

Birim/Anabilim Dalı

Ünvan

Adet

Nitelikler

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi,  Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Öğretmen Liderliği konusunda çalışmaları olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Çocuklarda  saldırganlık ve sosyal beceriler konularında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

Felsefe bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. Dil felsefesi konusunda çalışmaları olmak.
Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

Eskiçağ Tarihi bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Eski Anadolu Uygarlıkları ve Dilleri alanında  çalışmaları olmak.
Türkiye Cumuhuriyeti Tarihi

Doçent

1

Atatürk İnkılapları ve Türkiye  Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. İzmir Kent Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Genel Dilbilimi

Doçent

1

Doçentliğini Dilbilimi bilim alanında  almış olmak. Sözcükbilimi ve Terimbilimi  alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Geometri (*)

Doçent

1

Matematik bilim alanında Doçentliğini  almış olmak.Kinematik  alanında çalışmaları olmak.
Geometri (*)

Doçent

1

Matematik bilim alanında Doçentliğini  almış olmak.Geometri ve  Topoloji alanlarında yayınlar yapmış olmak.
Katıhal Fiziği

Doçent

1

Fizik bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. Kuantum noktaları, kuantum kuyuları ve yoğun  lazer alanı konusunda çalışmaları olmak.
Risk Analizi

Doçent

1

İstatistik bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. Çok değişkenli dağılımlar, istatistiksel bağımlılık, sıralı   istatistik ve risk konusunda çalışmaları olmak.
Nükleer Fizik

Doçent

1

Vektör mezonları ve Standart model  ötesi konularda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Profesör

1

Geleneksel Sanatlar bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Osmanlı Saray Kumaşları ve Kumaş Baskı Teknikleri  alanında uzmanlaşmış olmak.
Resim

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Resim ve Heykel alanında  çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  FAKÜLTESİ
Yönetim Bilimleri

Profesör

1

Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında  doçent olmak. Kamu Yönetimi, Kent, Yerel Yönetimler ve Göç konularında  çalışmaları olmak.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)  bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sosyal Güvenlik  Hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

Makro İktisat bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Ululararası para sistemleri,  bankacılık ve merkez bankası politikaları alanlarında çalışmaları olmak.
İktisat Politikası

Doçent

1

Uluslararası İktisat bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Endüstri-içi dış ticaret ve  enerji ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.
Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında  Doçentliğini almış olmak, Farklılıkların yönetimi, tükenmişlik konularında  çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Kelam

Doçent

1

Kelam Tarihi ve  Ekolleri alanında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. Çok amaçlı yapılarda kullanım sonrası değerlendirme konularında  çalışmaları olmak.
Şehircilik

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Gecekondu, yoksulluk, kentsel dönüşüm ve temel  tasarım konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Genel Jeoloji

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. “Tektonik kuşakların stratigrafisi  ve kinematik analizleri” konusunda  çalışmaları olmak.
Telekomünikasyon (*)

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Optik ve Fotonik  alanında yayınları olmak.
Telekomünikasyon (*)

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Biomedikal  Sinyal İşleme alanında yayınları olmak.
Elektronik (*)

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Analog Elektronik konusunda deneyimli  olmak.
Sismoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Sığ ve Klasik Sismoloji konularında  çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Malzemesi

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Mikro beton konusunda çalışmalar yapmış olmak
Cevher Hazırlama

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında  Doçentliğini almış olmak. Flotasyon, Endüstriyel  Hammaddeler ve zenginleştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Çevre Teknolojisi

Doçent

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Endüstriyel atık suların arıtılması ve  ileri oksidasyon prosesleri  konusunda yayın yapmış olmak.
Maden İşletmesi

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında  Doçentliğini almış olmak, Doğaltaş İşletmelerinde  Blok Verimliliğine Yönelik çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Nöroloji

Profesör

1

Nöromuskuler hastalıklar konusunda 10 yıldan fazla çalışmış   olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Obstetrik anestezi ve analjezi urogenital  cerrahisinde anestezi konularında deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım yandal  uzmanlığı bulunmak. Yoğun bakım alanı ve pediatrik  anestezide deneyimli olmak.
Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Biokimya ve Klinik Biokimya  uzmanı olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Laboratuvar Hayvanları bilimi alanında  3 yıllık çalışma ve eğitici deneyimi ve sertifikası olmak.
Genel Cerrahi

Doçent

1

Genel Cerrahi uzmanı, peritoneal karsinomatoz  cerrahisinde deneyimli.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Anesteziyoloji bilim alanında  Doçentliğini almış olmak, Rejyonel Anestezi eğitici  eğitimi ve TASK’a dayalı eğitim almış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

Fototerapi, Lazero  Terapi ve Dermatoskopi konularında deneyimli ve  yayınlar yapmış olmak.
Anatomi

Doçent

1

Anatomi bilim alanında Doçentliğini  almış olmak, Nörostereoloji sertifikasına sahip olmak  ve bu alan ve kadaverik flep  cerrahisi alanında çalışmalarda bulunmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Piyano

Doçent

1

Müzik bilim alanında Doçentliğini  almış olmak. Piyano solo yorumculuğu yapıyor olmak.
Piyano

Doçent

1

Müzik bilim alanında Doçentliğini almış   olmak. Piyano solo yorumculuğu yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ VE  TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Profesör

1

Alan Eğitimi (Beden Eğitimi ve Spor)  bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Yürüyüş ve direnç egzersizleri, pre-ve post-menopozal kadınlar,   immun sistem, kemik yoğunluğu ve hormon konularında  çalışmaları olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim  alanında Doçentliğini almış olmak. Problem çözme Stratejileri üzerine  çalışmaları olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE  TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim  alanında Doçentliğini almış olmak ve denizlerdeki bakteriyal  kirlilik indikatörleri ve deniz boyalarının biyofilme etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker