BUMKO Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » BUMKO Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Alım İlanı
08 Haziran 2013 - 23:31

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

 

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Görev Yeri            : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (4) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı İle Taban Puanı: ÖSYM tarafından 07– 08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde,  puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle kırkıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 18/06/2013 tarihinde saat 10.00’da, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

 

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR:

a)       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b)       Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

c)       Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu gibi bir durumu bulunmamak,

d)       Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

e)       Süresi içinde başvurmak.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR:

a)       Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)       Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika) Genel Müdürlüğümüzde kullanılan (.net) tercih sebebidir.

c)       En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak.

d)       İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından)  (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi- veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

e)       Microsoft, cisco, bilgi güvenliği denetçi sertifikası gibi sertifikalar tercih sebebidir.

IV.  SINAV BAŞVURUSU:

 

Başvurular, en geç 13/06/2013 tarihi mesai bitimine kadar, “ T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenilen belgeler “Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formu” nda belirtilmiştir. Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.bumko.gov.tr adresinden temin edilebilir.

 

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

 

       Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

        1- Yazılı Sınav:  Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

.       2- Sözlü Sınav: Mesleki bilgiyi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

 

SINAV KONULARI

 

–          Temel Bilgisayar ve Donanım

–          Temel Windows 7 ve Windows 2008 Server ve Uygulamaları

–          Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği

–          Veri Yapısı

–          Algoritma, Akış Diagramları

–          SQL

–          Bilgisayar Ağları ve Yapıları

–          .Net C#

–          Web Uygulamaları(Html, Java Script, Flash)

–          Temel Ofis Uygulamaları

–          Bilgi Güvenliği

VI. DEĞERLENDİRME:

 

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 4 aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 4 aday yedek olarak belirlenecektir.

                 

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

 

                Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları sınav komisyonunca Bakanlık İlan Panosunda ve Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr web adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

                 Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.  Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

               

VIII. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

Başvuru formu için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa...

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro Sanatçısı...

Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM...

TÜBİTAK Kocaeli Engelli Elektrik Teknisyeni Alım İlanı

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi GEBZE KOCAELİ’de...

Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanı

Bolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.