Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (11 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (11 kişi)
18 Haziran 2013 - 0:06

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

 

          Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 11 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

KADRO SAYISI

KPSS

PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Mimar

1

KPSSP3

*Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin, Mimarlık Bölümünden mezun olmak.

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

*B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

*Mimari proje hazırlama, ihale hazırlıkları ve proje kontrolü alanlarında en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek.(Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

Mühendis

1

KPSSP3

* Ziraat Fakültelerinin, Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak.

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

*ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı eğitim sertifikasına sahip olmak.

*Kalite Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

*Çevre Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

*B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Mühendis

 

1

KPSSP3

* Mühendislik Fakültelerinin, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

*AutoCAD veya Sta4CAD konularında sertifikaya sahip olmak.

*B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Çözümleyici

2

KPSSP3

*Lisans düzeyinde Üniversite mezunu olmak.

*İstihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

*En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

*En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. (Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

*Linux sunucu yönetimi, DNS (bind), E-Posta (postfix), DHCP ve Free Radius konularında deneyimli olmak.

*Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları (Apache, Squıd, MySql, Mailman vb.) ile Kabuk Programlama(shell scripting) konusunda bilgi sahibi olmak

Hemşire

5

KPSSP3

*Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

Biyolog

1

KPSSP3

*Lisans düzeyinde Biyoloji veya Moleküler Biyoloji/Genetik Bölümünden mezun olmak.

*Kanserde anjiyogenez ve gen tedavileri (Adenoviral ve bakuloviral vektörlerle) konusunda çalışmış olduğunu belgelemek. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

*Biyoteknoloji alanında en az yüksek lisans (Master) düzeyinde eğitim derecesine sahip olmak.

TOPLAM

11

 

I- GENEL ŞARTLAR.

 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.  maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2-2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),

2) Diploma fotokopisi,                                                                                                                                                      

3) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için),

4) 2012 yılı KPSS sonuç belgesi.(İnternet çıktısı)

 

5) a) 1 Mimar pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belgenin fotokopisi,

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

*Mimari proje hazırlama, ihale hazırlıkları ve proje kontrolü alanlarında en az 3 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

 b) 1 Mühendis (Tarım Ekonomisi Bölümü) pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belgenin fotokopisi,

*ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı sertifika eğitim sertifikasının fotokopisi,

*Kalite Yönetim Sistemi eğitim sertifikasının fotokopisi,

*Çevre Yönetim Sistemi eğitim sertifikasının fotokopisi,

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi.

 

c) 1 Mühendis (İnşaat Mühendisliği Bölümü) pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belgenin fotokopisi,

* AutoCAD veya Sta4CAD sertifikasının fotokopisi,

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi.

 

6) 2 Çözümleyici pozisyonu için;

*Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi,

*Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi,

*BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi.(Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

7) 1 Biyolog pozisyonu için;

*Kanserde anjiyogenez ve gen tedavileri (Adenoviral ve bakuloviral vektörlerle) konusunda görev yaptığını gösterir belgenin fotokopisi, (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)

*Biyoteknoloji alanında en az yüksek lisans (Master) düzeyinde eğitim derecesine sahip olduğuna ait belgenin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. 

 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonunda çözümleyici kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.

Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Mimar, Mühendis, Hemşire, Biyolog,) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),

b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),

d) 2012 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı),

e) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),

f) Beyan Formu. (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

g) 1) 1 Mimar pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belge fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*Mimari proje hazırlama, ihale hazırlıkları ve proje kontrolü alanlarında en az 3 yıl çalışmış olduğunu gösterir belgelerin fotokopisi. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.) (Asılları ibraz edilecek)

 2) 1 Mühendis (Tarım Ekonomisi Bölümü) pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı sertifika eğitim sertifikasının fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*Kalite Yönetim Sistemi eğitim sertifikasının fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*Çevre Yönetim Sistemi eğitim sertifikasının fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek)

 

3) 1 Mühendis (İnşaat Mühendisliği Bölümü) pozisyonu için;

*Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olduğunu gösterir belgenin fotokopisi,(Aslı ibraz edilecek)

*AutoCAD veya Sta4CAD sertifikasının fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek)

 

4) 2 Çözümleyici pozisyonu için;

*Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

*BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgelerin fotokopisi, (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.),(Aslı ibraz edilecek)

5) 1 Biyolog pozisyonu için;

**Kanserde anjiyogenez ve gen tedavileri (Adenoviral ve bakuloviral vektörlerle) konusunda görev yaptığını gösterir belgenin fotokopisi, (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.),(Aslı ibraz edilecek)

*Biyoteknoloji alanında en az yüksek lisans (Master) düzeyinde eğitim derecesine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek)

17.06.2013 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 02.07.2013 mesai bitimidir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba