Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Haziran 2013
09 Haziran 2013 - 20:02

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak, öğrenme nesneleri konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yardımcı Doçent 3 1 Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak, madde haritalama yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Teknolojinin, İngilizce eğitiminde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, öğretmenlik uygulamaları ve yeterlikleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi Yardımcı Doçent 5 1 Almanya ve İngiltere bağlamında göç sosyolojisi ve kültürel kimlik alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 19. Yüzyıl Osmanlı Denizciliği ve Deniz Kuvvetleri konusunda doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Uygur Türkleri konusunda doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent 4 1 Fantastik Roman konusunda doktora yapmış olmak. Süreli neşriyat ile ilgili çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Doçent 2 1 Doçentliğini Mikroiktisat alanında almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 İktisadi düşünce tarihi konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Finansal performans ölçümü konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mekanik (Makine Mühendisliği Bölümü) Doçent 1 1 Yorulma, kırılma, kompozit cisimler mekaniği konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Enerji ve çevre sistemlerinin optimizasyonu ve tahmin çalışmaları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 4 1 Lojistik yönetimi ve araç rotalama problemi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) Yardımcı Doçent 4 1 Mimari tasarım ve mimarlık kuramı alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 2 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 5 1
Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı Doçent 4 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Yardımcı Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Profesör 1 1 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller konusunda çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Doçent 2 1 Doçentliğini Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında almış olmak, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği alanında beslenme çalışmaları yapmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Doçent 2 1 Doçentliğini Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında almış olmak. Kanatlı beslenmesi konusunda çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fitopatoloji Yardımcı Doçent 5 1 Fitopatoloji alanında doktora yapmış olmak. Moleküler marker yöntemleri ile çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yardımcı Doçent 5 1 Dağ çileğinde doku kültürü çalışmaları ve fenolik bileşenlerinin tayini konusunda doktora yapmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yardımcı Doçent 5 1 Çayır papatyası bitkisinin doku kültürü ve biyolojik aktivitesi konusunda doktora yapmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Yardımcı Doçent 4 1 Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında doktora yapmış olmak. Kuluçka uygulamaları ve etlik piliç yemleri konularında çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Yardımcı Doçent 4 1 Yüksük otlarında kardenolit üretimi konusunda doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetim Bilimleri Yardımcı Doçent 4 1 Spor Yöneticiliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doğa Sporları konusunda çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Yardımcı Doçent 4 1 Yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Çince Mütercim Tercümanlık Yardımcı Doçent 4 1
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Yardımcı Doçent 4 1 Süpermarket sektöründeki mobil pazarlama uygulamalarının tüketici davranışlarına etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Yardımcı Doçent 4 1 Dış ticarette KOBİ’lerin örgütlenme modelleri konusunda doktora yapmış olmak.
Bolu Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent 4 1 Deneysel yarı iletken aygıtlar konusunda çalışmış olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent 4 1 Kurşun kalkojenlerin fiziksel özellikleri konusunda doktora yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker