Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mart 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mart 2013
04 Mart 2013 - 22:28

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.(Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmışyada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Not: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne müracaat edecek olan adaylar müracaatlarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent Adayları ise Fakültelerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

BİRİMİ ANABİLİM DALI K.ÜNVANI K.DER. ADET NİTELİKLER
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Mezhepleri Tarihi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Hacıbektaş’ın Tıraşnamesi üzerine çalışması olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Tefsir A.D. Yrd. Doç. 3 1 Kur’an ve Tevrat üzerine karşılaştırmalı tez çalışması yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Sosyolojisi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Göç ve Din konusunda tez çalışması yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Felsefesi A.D. Yrd. Doç. 3 1 William James’te Dini tecrübe ve epistemoloji konusunda tez çalışması yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi A.D. Yrd. Doç. 3 1 İslam Felsefesinde metaforik üslup konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi A.D. Yrd. Doç. 3 1 Kur’an tecvidinde iklab konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku A.D. Yrd. Doç. 3 1 İslam Hukukunda sünnetin hukuki değeri konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku A.D. Yrd. Doç. 1 1 İslam Borçlar Hukukunda satılan malın özellikleri ile ilgili çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi Bölümü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Okullarda teknoloji planlaması ve koordinasyonu üzerine doktora yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü/Tarih Eğitimi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Osmanlı Dönemi Konya Eğitimi üzerine doktora yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi A.D Yrd. Doç. 1 1 Zihin engelli çocuklara geometrik kavramaların öğretimi üzerine doktora yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doçent 3 1 Yoksulluk ve gelir dağılımı üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Profesör 1 1 Osmanlı Tekstil Sanayisi üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 İran Türk Ağızları üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Dil ediniminde dinleme ve iletişim becerileri konusunda çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Modern Türk Öykücülüğü alanında çalışmış olmak ve Dil Sapmaları konusunda inceleme yapmış olmak.
Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilimleri Bölümü Uygulamalı Matematik A.D. Yrd. Doç. 1 1 Nümerik İntegrasyonda adım genişliği stratejileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBölümü/Elektronik A.D. Yrd. Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü/ Endüstri Mühendisliği A.D. Yrd. Doç. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri MühendisliğiBölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği A.D. Doçent 1 1  “Isı Pompaları” üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Mekatronik Mühendisliği A.D. Yrd. Doç. 1 1  “Kuvvet geri beslemeli paralel robotlar” konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Mekatronik Mühendisliği A.D. Yrd. Doç. 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme MühendisliğiBölümü/Malzeme A.D. Yrd. Doç. 1 1 Malzeme Mühendisliği konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Sağlık hizmetleri alanında en az on yıl tecrübesi bulunmak; Din Sosyoloji alanında çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, Cerrahide ağrı ve analjezik kullanımı alanında doktora yapmış olmak,
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü/ Ortodonti A.D. Yrd. Doç. 1 1 İskeletsel sınıf II maloklüzyonlu hastalarda kullanılan aktivatör apareyinin kas aktivitesine olan etkileri üzerine çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü/Periodontoloji A.D. Yrd. Doç. 1 1 Trombositten zengin fibrinin osseointegrasyonüzerindeki etkileriyle ilgili araştırma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü/Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Bifosfonata bağlı çene kemiği nekrozlarının tedavisi hakkında çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü/Protetik Diş Tedavisi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Polimerizasyon metotlarının rezinlerden salınanrezidüel monomer miktarı üzerindeki etkileriyle ilgili araştırması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Acil Tıp A.D. Yrd. Doç. 3 1 İntestinal iskeminin tanısında spesifik belirteçlerin (İMA, İFABP) rolü üzerine çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Cerrahisi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Koroziv özofagus oluşturulan ratlarda subakutyara iyileşmesinde Alfa lipoik asitinmetilprednisolon ve sükralfatla karşılaştırmalı çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 3 1 Ağır uyku apneli hastalarda CPAP uygulamasınınüriner sistemin değişik fonksiyonlarına etkisi konularında çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Hastalıkları A.D. Yrd. Doç. 1 1 Bazı yem fabrikalarında çalışan işçilerde mesleksel astım prevalansının araştırılması konusunda çalışması olmak. Bleomisinin tetiklediği pulmonerfibroziste sigara içiminin etkilerinin deneysel modelde araştırılması konusunda çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Halk Sağlığı A.D. Yrd. Doç. 1 1 Ortaokul öğrencileri arasında depresyonprevalansının araştırılması ile ilgili çalışması olmak. Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetim, Eğitim Programı Belgesine sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Histoloji ve Embriyoloji A.D. Yrd. Doç. 4 1  İnsan vasa deferens etrafındaki yağ dokudan CD 73, CD 90, CD 105 konusunda çalışma yapmış olmak. Histoloji-Embriyolojide doktorasını yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Biyofizik A.D. Yrd. Doç. 1 1 Beyinin elektriksel kaynak görüntülemesi konusunda doktora çalışması yapmak. En az 1(bir) yıl süreyle uluslararası Beyin Araştırmaları Merkezinde çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji A.D. Yrd. Doç. 3 1 REM uykusunda göz hareketleri üzerine çalışması bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Psikiyatri A.D Yrd. Doç. 1 1 Kronobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Yrd. Doç. 3 1 Unikondiler diz artroplastisi ve yüksek tibialosteotomisi sonrası hasta memnuniyetlerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.