Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mart 2013

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Mart 2013
28 Mart 2013 - 22:12

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Not: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na müracaat edecek olan adaylar müracaatlarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent Adayları ise Fakültelerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

Birimi Anabilim Dalı K.Ünvanı K.Der. Adet Nitelikler
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Yrd. Doç. 1 1 Lojistik Köyler konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Doç. 1 1 Kentsel Siyaset konusunda doktora yapmış olmak, Yerel Yönetimler alanında çalışması bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Cumhuriyet Döneminde Siyasi Tarih alanında tez çalışması yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Küçük ve Orta Ölçekli Aile İşletmelerinde Ortaklık Kültürü konusunda çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Veri Zarflama konusunda çalışması olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Bankacılık alanında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu konuda yayınlanmış akademik eserleri bulunmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürü ile Hasta ve Çalışan Güvenliği konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Sağlık Hizmetleri MYO ön lisanslısı ve İletişim Fakültesi lisanslısı olmak. Doktor-Hasta İletişimi Açısından Hastanelerde Hekim seçme uygulaması ile ilgili çalışması olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. 1 1 İşletme lisans mezunu olmak. İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak. Doktora tezini Hemşirelerde Psikolojik Sermaye ve Mesleki Bağlılık konusunda yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, Hemşirelikte yönetim alanında doktora yapmış olmak. Doktora tez çalışmasını Hemşirelerin bağlamsal performansı ve iş doyumu ile ilgili yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü/ Rekreasyon Yönetimi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Spor Tarihi alanında çalışmış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü/ Turizm Rehberliği A.D. Yrd. Doç. 1 1 İnanç Turizmi ve Dinler Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü /Coğrafya Eğitimi A.D. Yrd. Doç. 1 1 Ortaöğretimde Coğrafya öğretim programı konusunda çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi A.D. Doçent 1 1 Elektrokimyasal ve Spektroskopik olarak, Bazı Flavonoid Türevlerin Davranışları ve Antioksidan özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi A.D. Doçent 2 1 Mikro ve Makro Arayüzeylerde İyon Transferinin ve Kromojonik Kimyasal Sensörlerin Elektrokimyası konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi A.D. Doçent 1 1 Kompleksleşme Termodinamiği, Sıvı Membran, Polimer İçerikli Membran ve Enentiyomerik tanıma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Fizik Eğitimi A.D. Doçent 1 “Elektron Spin Rezonans” alanında teorik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı A.D. Yrd. Doç. 3 1 Temel Sağlık Hizmetlerinde Veri Zarflama Analizi ile Sağlıkta Verimliliğin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji A.D. Yrd. Doç. 3 1 İnvaziv (girişimsel) Kardiyolojide en az 10 yıllık deneyimi olmak. Akut Koroner Sendromlularda GİRİ(Geliş İnsülin Rezistans İndeksi)’nin değerlendirilmesi ile çalışması bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Prof. 1 1 En az 10 yıllık profesör olmak, Çocuk Acil ve Çocuk Kardiyolojisi alanında yan dal ihtisası yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Farmakoloji A.D. Yrd. Doç. 2 1 Tıp Doktoru olmak ve Oksidatif Stres’le ilgili doktora yapmış olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.