Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Muvazzaf Öğretim Görevlisi Subay Alım İlanı

Ana Sayfa » Askeri Personel » Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Muvazzaf Öğretim Görevlisi Subay Alım İlanı
02 Mart 2013 - 20:59

4566 SAYILI HARP OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA KARA HARP OKULUNA VE 4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMİ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1.   GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

      a.   Kara Harp Okulu (KHO)nun ve K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde personel alınacaktır.

      b.   TABLO-1a’da KHO’ya araştırma görevlisi, TABLO-1b’de KHO’ya öğretim görevlisi, TABLO-1c’de K.K.Astsubay MYO’ya araştırma görevlisi,TABLO-1ç’de K.K.Astsubay MYO’ya öğretim görevlisi sınıf/branşları belirtilmiştir.

      c.   Muvazzaf subaylığa;

(1)   Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

            (2)  Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

            (3)  Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,

            (4)  Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

            (5)  TABLO-1a ve TABLO-1c’de belirtilen araştırma görevlisi ile TABLO-1b ve TABLO-1ç’de belirtilen öğretim görevlisi sınıf/branşları için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

      ç.   Tüm aşamalarda “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

      d.   Adaylarda aranacak nitelikler:

            (1)  Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

      Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olmak.

            (2)  Öğrenim ile İlgili Şartlar:

                  (a)  Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü)   TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.).

                  (b)  Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak.

                  (c)  Araştırma görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.75 veya yüzlük sisteme göre 65 ve yukarısında olmak (2013 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.).

                  (ç)  Öğretim görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (2013 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.).

 

                  (d) Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.

                   (e)     TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) KPDS karşılığı asgari yabancı dil puanına (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait) sahip olmak.

                  (f)   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi olmayan adaylar; 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO’nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) sınavına girecekler ve TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen asgari yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir.

                  (g) Adayların, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullarına (TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç) uygun olarak yaptıkları tercihlerdeki branş farklılığı en fazla iki olacaktır.

 

                  (h) Araştırma ve öğretim görevlisi branşları için pedagojik formasyon aranmayacaktır.

 

                  (ı)   Birden fazla lisans mezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir.

            (3)  Yaş ile İlgili Şartlar:

      01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

                  (a)  Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),

                  (b)  Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar, 07 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla eğitim yılı ile lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1981 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),

                  (c)  Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.

            (4)  Sağlık ile İlgili Şartlar:

                  (a)  Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak.

                  (b)  TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogramTABLO-3a’da, bayanlar için                 TABLO-3b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.).

                  (c)  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen “alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak” için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “… Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.

            (5)  Özel Şartlar:

                  (a)  TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,

                  (b)  TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

 

                  (c)  Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 30 Eylül 2013 tarihine kadar getirmeyenler, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonuç belgesini ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrıldıkları günde getirmeyenler veya 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO’nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça)  okuma/anlama sınavına girmeyenler/sınavdan geçer not (Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve TABLO 1a, b, c ve ç’de her branş için ayrı ayrı belirtilen asgari puanlar geçer not olarak alınacaktır.) alamayanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

 

2.   ÖN VE ASIL BAŞVURU İLGİLİ BİLGİLER:

      a.   Adaylar 21 Şubat-26 Mart 2013  (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresindeki ön başvuru formunudoldurarak işlemlerini çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

      b.   Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

      c.   Adayların çevrimiçi (online)  başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecektir. Adaylar, bundan sonra yapacakları bütün işlemlerde bu aday numaralarını kullanacakları için, bu numaraların kaydedilerek muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

      ç.   Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

      d.   Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 05 Nisan 2013 tarihinden sonra  www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

      e.   Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:

            (1)  İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin                                                                    (TABLO-4 ve TABLO-5) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

            (2)  Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

 

            (3)  Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, TABLO-4, TABLO-5 veTABLO-6’da verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adayların bu belgeyi ikinci seçim aşaması faaliyetlerine (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat)  gelirken beraberinde getirmeleri sağlanacaktır. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

       (4)  Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 84 veya altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3.   ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:

      Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.

a.      Yazılı sınav,

      b.   İkinci Seçim Aşaması Sınavları,

            (1)  Kayıt-Kabul,

            (2)  Kişilik Değerlendirme Testi,

            (3)  Ön Sağlık Muayenesi,

            (4)  Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT),

            (5)  Mülakat.

4.   YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

      a.   Adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 13 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde/merkezlerinde en geç saat 08.30’da hazır bulunacaklardır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezi/merkezleri belirlenecek ve adaylara 05 Nisan 2013 tarihinden sonra  www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

      b.   Uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

 

            (1)  Genel Kültür Sınavı;

 

   TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen branşlara müracaat eden tüm adaylar, 50 sorudan oluşan genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:

 

S.Nu.

Konular

Soru Miktarı

1.

Türkçe

5

2.

İnkılap Tarihi

12

3.

    Atatürkçülük,

12

4.

T.C. Anayasası

4

5.

Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

11

6.

Coğrafya

6

Toplam

50

           

            (2)  Meslek Bilgisi Sınavı;

                  Adaylara mezun olunan bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.

      c.   Yazılı sınavın değerlendirilmesi;

           

            (1) Bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme 100 tam standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılır.

            (2)  Yabancı dil öğretmenliğinde; genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavları; ikinci seçim aşaması sınavları öncesinde KHO’da yapılacaktır. Söz konusu sınavda: dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan (Sınav sonuçları bir gün sonrasında açıklanacaktır.); okuma/anlama, dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşaması faaliyetlerine (ön sağlık muayenesi, FKYT, mülakat) devam edebilecektir.

 

      ç.   Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların Ankara’da tabi tutulacakları ikinci seçim aşaması faaliyet tarihleri 29 Nisan 2013tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

5.   İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

      a.   Yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, kişilik değerlendirme testi ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) 08-14 Mayıs 2013, mülakatları ise 09-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir.

b.      Adayların ikinci seçim aşamasında tabi olacakları faaliyetler:

(1)   Kayıt-Kabul;

 

      Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir.

 

            (2)  Ön Sağlık Muayenesi;

      Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-3a ve TABLO-3b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

            (3)  Kişilik Değerlendirme Testi;

      Adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

            (4)  Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT);

                 (a)  Adaylar; Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları TABLO-9’da, açıklamalar TABLO-10’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların bedeni yetenek notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

                  (b)  FKYT sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

                  (c)  Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaklardır.

                  (ç)  FKYT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

 

            (5)  Mülakat:

                  (a)  Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer seçim aşamalarında ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğinin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

                  (b)  Değerlendirme 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.

 

6.   BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

      Adaylar ikinci seçim aşaması faaliyetlerine gelirken kayıt kabul aşamasında aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

      a.   Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar, sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

      b.   Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

      c.      Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile  (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş (Öğretmen/İngilizce Mühendis/Harita vb.) yazılacaktır.

            (1)  Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-7/8’dedir. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)].

            (2)  Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde (Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.) birlik komutanlıklarından alınan TABLO-4TABLO-5 ve TABLO-6’daki linklerde açıklamaları bulunan nitelik belgesi (İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen acemi birliğinde eğitim gören adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.),

            (3)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

            (4)  Askeri Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevine devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi,

            (5)  Lisans Diploması: Müracaat ettiği araştırma-öğretim görevlisi branşına uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula aitdiplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca/noter onaylı örneği (TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.), 2013 yılında mezun olacak adaylar için ise dekanlık/öğrenci işleri tarafından onaylı öğrenci belgesi.

            (6)  Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti,

            (7)  Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi. Adayın adı, soyadı, okul ve mezun olduğu bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir. Henüz mezun olmamış adaylar için 7 dönem ortalamasını içeren Fakülte Dekanlığı/Öğrenci İşleri Müdürlüğünce onaylı belge (4’lük sistem veya 100’lük sistemde çevrilmiş olarak),

       (8)  Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci İşleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir.).

 

            (9) Lise Diploması:

 

             (a) Lise diplomasının asıl suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

             (b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak veya,

                  (c)  Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

 

            (10) Halen askerlik hizmetini yapmakta olan adaylardan askerlik hizmetine başlangıç tarihini belirten Birlik Komutanlığı veya Askerlik Şubesince onaylı belge,

            (11) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

 

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

                     (b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

            (12) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 13 Mart 2013 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

       (13) Varsa, Şehit/Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (İlgili adaylar, anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

            (14) Adli Sicil Kaydı: Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama faaliyetlerine gelirken getireceklerdir.

            (15) 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait yabancı dil notunu gösteren (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) belgenin asıl sureti ve fotokopisi (Ön başvuru esnasında “TABLO 1a, b, c ve ç’deki şartları sağlayan yabancı dil sınavı sonucunun/sonuç belgesinin bulunmadığını” beyan eden ve 36’ncı maddeyi “EVET” olarak işaretleyen adaylar; genel kültür/meslek bilgisi yazılı sınavını kazandıkları takdirde 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO K.lığında yapılacak olan yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça)  okuma/anlama sınavına planlanacaklardır. Bu adaylar 04 Mayıs 2013 günü saat 08.30’da KHO 1 Nu.lı nizamiyesinde (Maliye Bakanlığı yanı) hazır bulunacaklardır. Sınav sonuçları internet ortamında ilan edilmeyecektir. Genel kültür/meslek bilgisi yazılı sınav sonucuna göre KHO’ya gelen adaylara, kayıt kabul esnasında 04 Mayıs 2013 tarihinde tabi tutuldukları yabancı dil sınavı sonucu tebliğ edilecek; TABLO 1a, b, c ve ç’deki şartları sağlamayan (belirlenen baraj puanın üzerinde not alamayan) adayların işlemleri sonlandırılacak, diğer adaylar ise müteakip sınav aşamalarına (ön sağlık muayenesi, FKYT, mülakat vb.) devam edeceklerdir.).

            (16) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

            (17) Tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısıdır.

 

            (18) Nitelik Belgesi:

             (a) Birlik Komutanlıklarınca, adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara ait nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

             (b) Nitelik belgesi; kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen acemi birliğinde eğitim gören adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.

       (19) Adaylar yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir.

            (20) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

 

NOT: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

 

7.   DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI:

      a.   Yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olan (barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.  

     

      b.   Değerlendirme:

 

            (1)  Değerlendirme Puanı=Yazılı Sınav Sonuç Puanı %70 + FKYT %10  + Mülakat  %20  + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi vb.).

            (2)  Adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun  % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınacak ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav sonuç puanı notunu oluşturacaktır. (Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.).

 

      c.   Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar:

 

            Yapılan tüm sınavlarda başarılı olan adaylardan;

 

            (1)  Yüksek lisans eğitimini 07 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlamış olanlara 5 puan,

 

            (2) Doktora veya uzmanlık eğitimini 07 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlayanlara ve doçentlere 10 puan,

 

            (3)  Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.

            (4)  Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.

 

NOT: Yapılacak değerlendirme neticesinde, başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Kontenjan kadar aday asil olarak sınıflandırılacaktır.

 

8.   SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

      a.   İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra K.K.K.lığınınwww.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

      b.   Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) (Sınav sonuçları ile beraber www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra tebliğ/ilan edilecektir.) başvurarak sevk belgelerini alacak ve bu hastanede/sağlık biriminde muayene işlemlerine başlayacaklardır.

      c.   Sağlık raporu almak üzere hastaneye/sağlık muayene merkezine (SMM) sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane/SMM tarafından verilen Ön Raporu aynı gün danışma birimine elden teslim edeceklerdir.

      ç.   Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

9.   ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

      a.   Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

      b.   Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

      c.   Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

      ç.   Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)  tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

      d.   Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

      e.   Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

      f.    Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

      g.   Branş tercihleri yapılırken dikkat edilecek hususlar:

 

            (1) KHO ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO) Araştırma/Öğretim Görevlisi sınavları ortak yapılacaktır.

 

            (2) Adaylar, bütün adayların girmek zorunda oldukları genel kültür sınavına ilave olarak en fazla iki farklı meslek bilgisi sınavına girebileceklerdir.

 

            (3) KHO ve Astsubay MYO’dan bir tanesine veya her ikisine de başvuran adaylar, en fazla iki branş tercihi yapabilecektir. Her bir branş kendi içinde; “KHO-MYO-Arş./Öğ. Gör.” olarak tercih-öncelik sırasına sokulabilecektir. [Örneğin A bölümü mezunu bir aday; uygun olduğu/seçebileceği B, C, Ç, D ve E branşlarından sadece iki tanesini seçebilecek/tercih edebilecektir. Seçtiği her iki branşı da kendi içinde (TABLO 1a, b, c, ç’de bulunmasına göre) sıralayabilecek/önceliklendirebilecektir.]

 

      ğ.   Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu Doldurma Talimatını dikkatlice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1.   T.C. KİMLİK NUMARASI:

      T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

DİKKAT! BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN T.C. KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, T.C. KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2.   ADI:

      Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

DİKKAT! BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

3.   SOYADI:

      Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

DİKKAT! BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN,SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

4.   BABA ADI:

      Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5.   ANNE ADI:

      Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6.   DOĞUM TARİHİ:

      Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7.   DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

      Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

 

8.   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

      Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köyle, ilgili bilgileri bularak seçiniz.

 

9.   CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

      Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.”, “Sayfa Nu. (Aile Sıra Nu.)” ve “Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

 

DİKKAT: BAŞVURU GÜNCELLEME/SORGULAMA İŞLEMLERİNDE ADAY NUMARANIZI UNUTTUĞUNUZDA CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.NIZ SORULACAĞINDAN BU BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

10. MEDENİ HALİ:

 

      Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

      Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

12. BABA MESLEĞİ:

      Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

13. ANNE MESLEĞİ:

      Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

      Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

      Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ VEYA ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

 

Bu alana gazi veya şehit eş veya çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz  “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

 

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

      Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

 

18. POSTA KODU:

      Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

      Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

 

20. E-POSTA ADRESİ:

      İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

 

21. CEP TELEFON NUMARASI:

      İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

 

22. TELEFON NUMARASI:

      Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir.).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LISE BÖLÜMÜ ÜNIVERSITE/FAKÜLTE/FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

      Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

 

24. LİSANS MEZUNİYET NOTU:

 

      Lisans bitirme derecenizi yazınız. 2013 yılında mezun olacak adaylardan müracaat edenler 7 dönem üzerinden not ortalamasını gireceklerdir.

 

25. LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

 

      Lisans bitirme tarihini yazınız. (2013 yılında mezun olacak adaylar bu bölüme başvuru tarihini yazacaktır.)

26. EHLİYET :

 

      Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçinizSürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

 

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

     

      Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz. (Önceki yıllara ait geçerli bir yabancı dil notunuz yoksa, 36’ncı maddede belirtilen KHO’da yapılacak sınava girmek istediğinizi işaretleyiniz.)

 

28. ASKERLİK STATÜSÜ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

 

      Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

      Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.).

30. TERTİBİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

      Tertibinizi yazınız (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.).

31.  GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

 

      Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

32. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

 

      Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. RÜTBENİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

      Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. BİRLİK ADRESİ, BİRLİK İLİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN) :

 

      Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. BRANŞ TERCİHİ: 

      Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri araştırma/öğretim görevlisi branşları TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilmiştir. KHO ve Astsubay Meslek Yüksek Okulundan bir tanesine veya her ikisine de başvuran adaylar, en fazla iki farklı branş tercihiyapabilecektir. Her bir branş kendi içinde; “KHO-MYO-Arş./Öğ.Gör.” olarak tercih-öncelik sırasına sokulabilecektir. Mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen tercihlerden bir veya iki tanesini (her bir branşı Tablo 1a, b, c, ç’de bulunmasına göre önceliklendirerek) işaretleyiniz.

NOT: Birden fazla lisans mezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir.

 

36. YABANCI DİL SINAVINA GİRME İSTEĞİ:

 

      2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait yabancı dil sınav sonucunuz/sonuç belgeniz yoksa, 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da)KHO’da yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) sınavına” girmek istediğinizi EVET olarak işaretleyiniz. (Bu maddeyi EVET olarak işaretlemeyenler, 04 Mayıs 2013 günü Ingilizce okuma/anlama sınavına planlanmayacak/kabul edilmeyeceklerdir.)

 

37. ADLİ KAYIT:

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. “EVET” işaretleyenler ikinci aşama faaliyetlerine gelirken adli sicil kayıtlarına ilişkin mahkeme kararlarını yanlarında getireceklerdir.

 

38. ONAY:

     

      Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

 

1.   Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2.   Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

 

3.   Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

4.   Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5.   Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

6.   Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneğini işaretleyerek güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

 

7.   Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurarak kayıt/aday numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. “Başvuru Güncelleme”, “Başvuru Sorgulama” bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

 

Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu.           : (0 312) 562 11 11

KHO Tel. Nu.  : (0 312) 4175190-6 Hat

Faks Nu.          : (0 312) 411 60 50

 

 

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ…

 

TABLOLAR

 

TABLO-1a   KARA HARP OKULU İÇİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINIF BRANŞ VE KAYNAK OKULLARI  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-1b   KARA HARP OKULU İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINIF, BRANŞ VE KAYNAK OKULLARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-1c   K.K.ASTSUBAY MYO İÇİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINIF BRANŞ VE KAYNAK OKULLARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-1ç   K.K.ASTSUBAY MYO İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINIF, BRANŞ VE KAYNAK OKULLARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-2     FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-3a   BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-3b   BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-4     YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-5     KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-6     SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-7     GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-8     GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-9     FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-10   FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI   Ulaşmak için tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KPSS 60 Puanla Muvazzaf Astsubay Alım İlanıTSK Lisans ve önlisans mezunu KPSS’den 60 puan şartıyla sınavla muzazzaf astsubay...
TSK KPSS 60 Puanla Muvazzaf Subay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları bünyesinde görev yapmak üzere dış...
Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş AlacakJandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş) 1.457 Sözleşmeli Uzman...
KPSS ile Uzman Erbaş Alım İlanı 2018Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
2018 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanıMilli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanıHava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf...
MSB Tüm Kuvvet Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli...
MSB KPSS Puanıyla Uzman Erbaş Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler...
Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı 2017Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Devlet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.