Dokuz Eylül Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Dokuz Eylül Üniversitesi Profesör ve Doçent Alım İlanı
02 Mart 2013 - 8:49

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında Doçentliğini almış olmak, psikolojik danışmanların eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmaları olmak.
Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve okul öncesi eğitimi alanında çalışıyor olmak.
(İlköğretim) Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doktorasını İlköğretim Matematik Öğretmenliğibölüm/programında yapmış ve Matematik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Matematiksel Güç konusunda çalışmış olmak
Türkçe Eğitimi

Doçent

1

Türk Dili bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Türkçe dilbilgisi öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Modelleme ve Bilim Felsefesi konularında çalışmış olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi (*)

Doçent

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış, Pazarlama bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Liman İşletmeciliği alanında yayınları bulunmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klasik Arkeoloji

Profesör

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Geç antik çağ anadolu arkeolojisi üzerine yayın yapmış olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

Doktorasını ve Doçentliğini Sosyoloji alanındayapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDSsınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler ve Türkiye konularında yayınları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Profesör

1

Matematik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Cebir anabilim dalı, Modüler Teorisi alanında yayınları olmak.
Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Elektron Spin Rezonans (ESR) veTermolüminesans (TL) teknikleri ile tarihlendirme,dozimetre ve ışınlanmış gıdaların tespiti konularında çalışmaları olmak.
Nükleer Fizik

Doçent

1

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Nükleer Bilimler anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Orman ekosisteminde radyoaktivite konusunda çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim

Profesör

1

Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. Sanat Eleştirisi konusunda çalışmaları olmak.
Temel Sanat Eğitimi

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Fotoğraf uzmanı ve fotoğraf alanında çalışıyor olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelikte Doçent olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sağlık kuruluşlarında Altı sigmakonusunda uygulamalı çalışmaları olmak.
Yöneylem

Profesör

1

Ekonometri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Kalite ile ilgili konularda çalışmış olmak.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. İş Sözleşmelerinin sona erdirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 10 yıl çalışmış olmak.
Enformasyon Teknolojisi

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Veri madenciliği ve veri zarflama analiz üzerine çalışmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kurumsallaşma, yönetsel girişimcilik davranışı konularında çalışmaları olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilir Tüketim ve Özel Marka konusunda çalışmış olmak.
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çalışma Sosyolojisi, Çalışma Psikolojisi ve Meslekler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku

Profesör

1

İlahiyat (İslam Hukuku) Bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
İktisat Tarihi (*)

Doçent

1

İktisadi Düşünce Tarihi bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Osmanlı ve Avrupa İktisadi Düşünce Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Devletler Hukuku (*)

Doçent

1

Milletlerarası Özel Hukuk bilim alanındaDoçentliğini almış olmak. Uluslararası YatırımHukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisat Politikası (*)

Doçent

1

Mikro İktisat bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Teknoloji ve Yenilik İktisadi alanında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi

Doçent

1

Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım, çevre psikolojisi ve sürdürülebilir mimarlık konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapı Malzemesi

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Yapı Malzemeleri konusunda uzman olup, puzolanik maddeler ve fosfojips konularında yayınları olmak.
Geoteknik

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Kazık-Zemin etkileşimi deney çalışmaları ile sayısal görüntü işleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve doğal yapıtaşları konusunda çalışmaları olmak.
Enerji

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, kompozitler, parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği konularında çalışmış olmak.
Termodinamik

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, soğutma çevrimleri konusunda çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ

 
Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı (İş Sağlığı) anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
Nöroloji

Profesör

1

Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak.Nöroloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Biliyer motilite veOtonomik fonskiyonlar alanında çalışmaları olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Nöroşirurji bilim alanında Doçentliğini almışolmak.Nörostereoloji sertifikası olmak.Nörostereolojik yayın yapmış olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.
 

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. MuskuloskeletalFizyoterapi anabilim dalında deneyime sahip olmak
DEVLET KONSERVATUVARI
Üfleme ve Vurma Çalgılar

Profesör

1

Müzik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. En az 10 yıl süre ile Konservatuvar Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı (Trombon Sanat Dalında) Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri

Doçent

1

Su Ürünleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye etkileri ve kıyı yönetimi içinde değerlendirilmesikonularında çalışmaları olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Prevantif Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları uzmanı olup, Tıbbi Onkoloji yandalihtisası yapmış olmak ve Enfeksiyon hastalıklarında deneyimli olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.