Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 20 Sözleşmeli Personel Alacak
06 Mart 2013 - 11:51

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

I-  GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde,

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

(1)   –   Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Ermenice, Farsça, Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinden olmak üzere on beş (15) adet,

       – Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere üç (3) adet,

olmak üzere toplam on sekiz (18) adet Basın-Enformasyon Personeli,

(2)   Bir (1) adet Farsça dilinde Mütercim-Tercüman,

 

(3)   Bir (1) adet Çözümleyici,

olmak üzere toplam yirmi (20 adet) sözleşmeli personel alınacaktır.

 
 
II-BAŞVURU ŞARTLARI
 
(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (15 adet) için aranılan;
 
A- Genel Şartlar:
a)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b)      En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak,
c)      İlana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,
d)     Dil belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
e)      Tercüme, iletişim, medya, tanıtma ve halkla ilişkiler alanlarında en az 3 yıl özel/kamu sektör tecrübesi bulunmak,
 
 
 
B- Özel Şartlar:
 
Alınacak Personel
ARANAN DİL ŞARTI
1. ÖNCELİKLİ DİL
ARANAN 2. DİL VEYA ÖZELLİK
Basın-Enformasyon Personeli
Arapça
Simültane
Basın-Enformasyon Personeli
İngilizce
Simültane
Basın-Enformasyon Personeli
Rusça
Simültane
Basın-Enformasyon Personeli
Arapça
İngilizce
Basın-Enformasyon Personeli
Arapça
Fransızca
Basın-Enformasyon Personeli
İngilizce
Çince
Basın-Enformasyon Personeli
Farsça                       (Tahran Lehçesi)
Arapça
Basın-Enformasyon Personeli
Farsça                      (Tahran Lehçesi)
İngilizce
Basın-Enformasyon Personeli
Ermenice
Doğu ve Batı Ermenice’nin her ikisinde tercüme yapabilmek
    a)    Adayların 1. öncelikli dilde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemesi veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması gerekmektedir.
    b)   Belirtilen 2. Dilde adayların;
          * en az (B) düzeyinde KPDS (yeni adı ile YDS) veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması,
          * veya bu dilde eğitim veren bir okuldan mezun olduğunu belgelemeleri,
          * veya bu dilin eğitiminin verildiği bir bölümden mezun olması,
          * veya bu dilin konuşulduğu ülke vatandaşı olması,
          * veya bu dilde özel sektörde en az 1 yıl mütercim, tercümanlık veya eğitmenlik
             yaptıklarını belgelendirmesi,
          gerekmektedir.
c)    Daha önce Basın-Enformasyon Personeli alım sınavına girip başarısız olanlar sınava başvuru yapamayacaklardır.
(2) Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için aranılan şartlar:
 
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b)   Tanıtma, iletişim, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış olmak,
c)    ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,
d)   Dil belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
e)    Tercüme, iletişim, medya, tanıtma ve halkla ilişkiler alanlarında en az 3 yıl özel/kamu sektör tecrübesi bulunmak,
(3) Mütercim-Tercüman (Farsça) pozisyonu (1 adet) için aranılan şartlar
 
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b)   Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
c)    En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak (Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir),
d)   İlana çıkılan pozisyon için aranan dilde ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek,
e)    Dil belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
(4) Çözümleyici pozisyonu (1 adet)  için aranılan şartlar
a)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)      Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
c)      En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,
d)     2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS B) girmiş ve KPSS (P3) puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,
e)      İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki (BİM) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.
f)       En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde (BİM) Programcı olarak çalışmış olmak, Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel sektörde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
g)      ÖSYM Başkanlığınca yapılan KPDS (yeni adı ile (YDS) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavına son 3 yıl içinde katılmış, en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde Master veya Doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
(1) Adayların, 05/03/2013 tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde (07/04/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:
a)      Başvuru formu (Form ilanımızın en alt kısmında yer almakta olup, adaylar gerekli bilgileri doldurduktan sonra imzalayarak fotoğraf yapıştıracaktır. Basın-Enformasyon Personeli için başvuru yapılan Grup bilgisini işaretlemek zorunludur),
b)      Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi,
c)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı),
d)     Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e)      Kamu veya özel sektörde çalıştığını gösterir belge (Çözümleyici ve Basın-Enformasyon Personeli için) (Tecrübelerin başvuru formunda da beyan edilmesi zorunludur),
f)       Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir beyan, (Beyan formu ilanımızın en alt kısmında yer almaktadır.)
g)      2 adet vesikalık fotoğraf,
h)      Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi,
i)        Sağlık ve adli sicil durum beyanı, (Beyan formu ilanımızın en alt kısmında yer almaktadır.)
(2) Başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekli belgeler Genel Müdürlüğümüze şahsen, kargo veya posta yoluyla iletilebilecektir.
(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden ve postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
(5) Söz konusu pozisyonlar için aranılan şartlar arasında yer alan “İlana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak, Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman için en az (B), Çözümleyici için en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek şartı ile ilgili olarak 2013 YDS İlkbahar dönemi sınavının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olması nedeniyle söz konusu 2013 YDS İlkbahar dönemi sınavına başvurmuş olup, pozisyonlar için aranan asgari seviyede başarılı olabileceğini taahhüt edenlerin de müracaatları alınacak; bahse konu YDS sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen veya söz konusu sınav neticesinde aranan asgari seviyede başarılı olduğunu belgeleyemeyen adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.
IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
 
(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonları (15 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;
a)      Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi (Yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile),
b)      Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Simültane tercüme için alınacaklar öncelikle simultane çeviri sınavına alınacak olup bunda başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınacaktır.
 
(2)Basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonları (3 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;
a)    Yazılı Sınav: Genel Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin yazılı sınav,
b)   Sözlü Sınav: Mesleki bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.
(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu (1 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;
a)      Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile),
b)      Sözlü Sınav: Genel kültür, genel yetenek ve kendini ifade etme yeteneği ölçülecektir.
(4) Çözümleyici pozisyonu (1 adet) için yapılacak sözlü sınav
Çözümleyici pozisyonuna başvuran ve yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından 2012 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak, ilana çıkılan pozisyon adedinin on (10) katına kadar aday sözlü ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
(5) Genel Müdürlüğümüz tarafından Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman pozisyonlarına başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(6) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
(7) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA
 
(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.
(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.
(4) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
(5) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
(7) Başvuru belgelerinde eksik yada gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.
VI- BİLGİ ALMA
(1) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları, Genel Müdürlük internet sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
 
Telefon Numaraları: (0 312) 583 63 82
 
İnternet Sayfası: http://www.byegm.gov.tr
 
Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...
Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet...
Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanıYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa