Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
29 Mart 2013 - 13:40

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM

İLANI

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında tam zamanlı çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7 / 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ‘’Sınav Şartı’’ başlıklı Ek 2. Maddesi (b) bendi uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu 2012 yılı puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki listede unvanı, adedi, kodu,   nitelikleri belirtilen 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI ADEDİ KODU ARANILAN NİTELİKLERİ
Teknisyen 1 6801 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Yazılım bölümünden mezun olmak. Web tabanlı makale yönetim sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak ve belgelendirmek. Bilgisayar operatörlüğü ve işletmenliği sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Bilgi işlem alanında deneyimi olmak. En az iki (2) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek.
Teknisyen 1 6802 Ortaöğretim kurumlarının teknik liselerinden mezun olmak. Basın, yayın, televizyonculuk sektörlerinde en az yedi (7) yıl iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. Medya ve iletişim alanında, görsel ve işitsel tekniklerde haber konusunda çalışmış olmak.
Teknisyen 1 6803 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Yazılım alanından mezun olmak. MEB onaylı Solid Works Katı Çizimi modelleme sertifikası sahibi olmak. En az iki (2) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek. Basın,Halkla İlişkiler ve Tanıtım faaliyetlerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.Uzaktan eğitim konusunda deneyimi olmak.
Teknisyen 1 6804 Ortaöğretim kurumlarının mesleki teknik liselerinden mezun olmak. İç Tesisat Doğalgaz sıhhi tesisat belgesi bulunmak(En az 5 yıllık).En az dört (4) yıllık Doğalgaz sıvıgaz ateşleyici belgesi bulunmak. En az altı (6) aylık havuz suyu operatörlük belgesi bulunmak.
Tekniker 1 6805 Önlisans Bilgisayar Programcılığı programından mezun olmak. Corel Draw programını iyi derecede bilmek ve deneyimini belgelendirmek. MEB onaylı Solid Works katı çizim modelleme sertifikasına sahip olmak. Dijital baskı cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek. En az iki (2) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek.
Büro Personeli 1 6806 İşletme alanında lisans mezun olmak. En az dört (4) yıl sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek. Eğitim kurumlarında medya alanında deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek. Medya prodüksiyonu alanında çalışmış olmak. Eğitim kurumlarında süreli yayınlarda veri girişi, kayıt tutma ve benzeri işleri yapmış olmak.

A – BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1)      Türk vatandaşı olmak,

2)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)   Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak, b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik   çağına   gelmiş   ise   muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış   yahut   ertelenmiş   veya   yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5)  657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6)    Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, Lisans mezunlarının 07 Temmuz
2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na, Önlisans mezunlarının 22 Eylül 2012
tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na, Ortaöğretim mezunlarının ise 23 Eylül 2012
tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme İşlemlerinde,
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için
KPSSP3 puanları kullanılacaktır.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

8)    Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ‘’Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ hükmü gereğince bu maddeye
aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.aksaray.edu.tr adresinden ya da idareden temin edilecek başvuru formu ile Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampüs 68100 Aksaray Telefon: 0 (382) 288 20 46 Fax: 0 (382) 288 20 54 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sadece bir pozisyon için kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır.

Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde bütün başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

C- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1)      Başvuru formu (Üniversitemiz Web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2)  2012 yılı KPSS (B) gurubu sonuç belgesi veya fotokopisi veya internet çıktısı,

3)      İlanda aranılan Niteliklere ilişkin belgeler.

D-   BAŞVURULARIN   DEĞERLENDİRİLMESİ   VE   YERLEŞTİRME    SONUÇLARININ DUYURULMASI

1)İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi www.aksaray.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2)İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3)Atamaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.aksaray.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

4)Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

5)Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve / veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.