Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012
07 Ekim 2012 - 19:51

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına, diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Biyoloji Doçent Kadrosu ve Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Yardımcı Doçent kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı / Alanı Ünvanı Derecesi Adet Açıklama
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Profesör 1 1
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 4 1 Şirketler Topluluğu Hukuku alanında karşılaştırmalı çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doçent 1 1 Doğrusal olmayan sistemlerin analizi konusunda deneyimli olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Yardımcı Doçent 2 1 Mezheplerin sosyolojik alt yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Kur’an ilimleri ve Tefsir alanında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Kur’an’ın çağdaş tefsiri alannında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 2 1 Kur’an kıraat ilimleri ve Tefsir konularında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlı dönemi müfessirleri konularında çalışma yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Hadis – Tasavvuf ilişkileri konularında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 2 1 İslamda aile ve ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Profesör 1 1 İslam epistemolojisi ve ontoloji konularında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Profesör 1 1 Arap Dilbilgisi, Arap edebiyatı ve Arapça süreli yayınlar üzerinde çalışmalar yapmak
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doçent 2 1 Ahlak felsefesi ve İslam düşüncesi – Batı düşüncesi alanlarında mukayeseli çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Profesör 1 1 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları ve din eğitimi alanlarında çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Orta kulak hastalıklarıyla ilgili patofizyolojik çalışmaları olmak, ileri endoskopik sinüs cerrahisi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Rinoloji ve otoloji alanında deneysel çalışmaları olmak, maksillofasiyal cerrahi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Retina dekolman cerrahisi, multipl skleroz’da üveit ve kripton lazer konularında çalışmaları ve deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Retraktif cerrahi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 3 1 Rejyonel anestezide ultrason kullanımı ve Enteral-parenteral nütrisyon konusunda klinik deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 4 1 Ürogenital ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1 Nörovasküler cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak, Kemoteropötiklerin organ toksisitesiyle ilgili deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Siklosporin nefrotoksisitesi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyim ve çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Yardımcı Doçent 3 1 Hidrojen sülfürün özafagus alt sfinkteri elektiriksel alan uyarısı aracılı nörojenik kasılma yanıtlarına etkisi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Enzim karakterizasyonu ve tümör ilişkili transmembran proteinleri üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yardımcı Doçent 3 1 Karma Rash modelleri konusunda çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Yardımcı Doçent 1 1 Uluslararası göç konusunda çalışmaları olmak, sosyal politika ve çocuk sosyolojisi  konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık İşletmeciliği Yöneticiliği Doçent 1 1 Hastane yönetimi ve sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 2 1 Yerel Yönetimlerde ve kar amacı gütmeyen sektör üzerine doktora ve akademik çalışma yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Yardımcı Doçent 4 1 Hukuk-Siyaset İlişkileri, Anayasa ve Türk Siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yardımcı Doçent 2 1 Duygusal zekanın müzik eğitimine etkisi ve koro çalışmaları konusunda deneyimli olmak.
  • yıldırım beyazıt üniversitesi islami ilimler fakültesi taban puanı
  • yıldırım beyazıt üniversitesi islami ilimler fakültesi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker