Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 47 Personel Alacak

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 47 Personel Alacak
09 Ekim 2012 - 5:22

Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) 47 personel alacak. 47 personelin dağılımı 36 uzman yardımcısı, 10 idari memur, 1 şoför şeklinde. Detaylar için tıklayınız. 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 

 

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere sınavla toplam 8 (sekiz) personel alınacaktır. 

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4. Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

 5. 01.01.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 10. ÖSYM tarafından yapılan, 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme sınavlarında İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav’ından (KPDS) ya da üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) son üç yıl içerisinde (2009-2012) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

 11. 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinde en az 70 ve yukarı puan almış olmak,
BÖLÜMÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
PUAN TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI
İŞLETME
4 YIL
KPSS P23
1
İKTİSAT
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KAMU YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
KPSS P27
4
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
KPSS P33
3

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.

 

4- İstenilen Belgeler

 1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 5. KPSS Sonuç Belgesi
 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

 

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

 

 1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
 3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
 5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
 6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
 7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
 9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

 

 

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 12 Kasım 2012 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 16 Kasım 2012 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimizin internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

 

7- Nihai Değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

 

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 
ADRES
TELEFON
WEB SAYFASI
 
ADRESİ
Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)
Dış Ticaret Kompleksi
0(212) 454 04 91
http://www.tim.org.tr
 
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

TİM İŞ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym