PTT Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » PTT Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012
12 Ekim 2012 - 20:06

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere giriş sınavı ile 8 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 08–09 Aralık 2012 tarihinde (Cumartesi-Pazar günleri) yapılacaktır.
B) Sınav Yeri: PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Etlik Caddesi No:12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı/ANKARA adresidir.
C) Sınava Katılma Şartları:
Sınava girecek adayların;

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
2) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
3) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen en az dört yıl eğitim veren yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
4) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.
5) Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
6) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 160 aday içerisinde bulunmak. (160. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.)

D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi:
Sınava başvurular, 28 Kasım 2012 tarihi Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar, PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ulus ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. “PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.ptt.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Posta yolu ile yapılacak olan başvuruların, en geç 28 Kasım 2012 tarihinde PTT işyerlerine teslim edilmek suretiyle (PTT kanalıyla) postaya verilmiş olması gerekmektedir. Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi 0312 3095150 no’lu telefondan da temin edilebilir)
Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar; 04 Aralık 2012 tarihinde, Adı, Soyadı ve KPSS puanları belirtilmek suretiyle, www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 04 Aralık 2012 tarihinden itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecektir. Sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonunda da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, adaylar bu giriş belgesiyle birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir kimlik belgesi de ayrıca bulundurmak zorundadır.

E) Sınav İçin İstenen Belgeler:
Sınava girmek isteyenler;
1) Başvuru Formu (imzalanmış ve ilgili bölümleri doldurulmuş olarak),
2) Geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi
4) 2 adet vesikalık fotoğraf.
5) Kendi el yazısı ile kısa özgeçmişi. (Öz geçmişte; doğum yeri, tarihi, ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve adresleri ile telefon numaraları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, askerlik ve sabıka durumu, baba ve ana adları ile bunların iş ve meslekleri mutlaka belirtilmelidir.)

F) Yazılı Sınavın Şekli ve Konuları:
Yazılı sınavın (6 ayrı sınav) soruları klasik sınav esasına göre hazırlanmıştır. (Yabancı dil sınavı hariç)
Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

Hukuk; 1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 2) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), 4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni haklar), 5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli evrak), 7) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar), 8) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar).
İktisat; 1) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.), 2) Güncel Ekonomik Sorunlar, 3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, 4) Milli Gelir, 5) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller, 6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.
Maliye; 1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, 2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 3) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, 4) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, 5) Kamu Borçları.
Muhasebe; 1) Genel Muhasebe, 2) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri, 3) Ticari Hesap.
Yabancı dil; 1) İngilizce, 2) Fransızca, 3) Almanca dillerinden birisi.
Türkçe kompozisyon.

G) Değerlendirme:
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için; yabancı dil hariç her sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Türkçe Kompozisyon) itibariyle 100 tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere, bu 5 grup ortalamasının da 65 ve üzeri puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri haberleşme adreslerine posta ile bildirilecektir. Sözlü sınavda; adayların, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe bilgilerinin yoklanması yanında zeka, kavrama ve ifade yetenekleri, davranış biçimleri gibi kişisel özellikleri yanı sıra, sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınır. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

H) İtiraz:
Yazılı sınav sonuçlarına, sınav tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına itiraz edilebilir. İtirazlar, yazılı sınav sorularını hazırlayıp değerlendirilmesini yapan Üniversite tarafından sonuçlandırılır. Teftiş Kurulu Başkanlığınca adaya duyurulur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu için tıklayın.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym