Nüfus 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Nüfus 10 Sözleşmeli Personel Alacak
08 Ekim 2012 - 5:36

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ   PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Mütercim-Tercüman ve 9 adet Arşiv Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR:
A-
GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)  Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı Personeli
sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

I.MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercüman/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b)  07-08Temmuz  2012 Kamu Personel Seçme  Sınavı  KPSS P3 (B) grubu puan türünden en  az  70 puan almış olmak.

c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya
ingilizce dilinde “Test Of English as a Foreıgn Language” (TOELF) sınavından en az 213 (veya
geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testıng Sistem”
(IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için
son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

II. ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

a)    Fakültelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Eski Yazı, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Tarih Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.

b)   07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c)Arapça ve Osmanlıca yazılmış arşiv kayıtlarını okuyabilmek. Bu kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmak.

III- BAŞVURU:

a)24.09.201209.10.2012 tarihleri arasında, son günü mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinden Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar internet üzerinden başvurdukları unvana göre formu doldurduktan sonra formun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu sözlü sınav sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde istenen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.

b) Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark
ederlerse başvuruların son günü mesai saati sonuna kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre
alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.

c) Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacaktır.

ç) Elektronik ortamda başvuru yapılmadan şahsen veya sadece posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1

 

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

a)        07-08Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.

b)       07-08Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.

c)Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adayları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA” adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

I-Mütercim-Tercüman için sözlü sınav;

a)Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (çeviri tercüme ve mülakat

yapılacaktır.)

II-Arşiv Uzmanı için sözlü sınav;

a)Mesleki Arapça ve Osmanlıca bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.(çeviri tercüme ve

mülakat yapılacaktır.)

VI-SINAV TARİHİ VE YERİ :

a)Mütercim -Tercüman ve Arşiv Uzmanı Sözlü sınav 06.11.2012 tarihinde saat 10.00’da T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No:

136 Yenimahalle/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

b)Sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen sınav yeri ve tarihinde nüfus cüzdanı veya

sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

VII- SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:

1-Mütercim-Tercüman sözlü sınavına katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 1 aday sınavı kazanmış olacaktır.

2-Arşiv  Uzmanı   Sözlü  sınava  katılanların  sınavda başarılı   olabilmeleri  için  Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 9 aday sınavı kazanmış olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER :

1.Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adaylarından sözlü sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların ve yedeklerin listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA” adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2.Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik yada gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

2

 

ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)

2-Öğrenim Belgesinin Aslı

3-Askerlik Durum Belgesi.

4-4 adet fotoğraf.(Yeni Çekilmiş)

5-  KPSS P3 (Kamu Personeli Seçme Sınavı)   sonuç belgesi.

6-  “Mütercim-Tercüman” unvanına başvuranlar için KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) belgesi 8-Elektronik ortamda yapılan sınava başvuru formu imzalı çıktısı.

*Yukarıda     istenilen      belgelerin      asılları      ibraz     edilmek      kaydıyla      beraberinde     getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir.

2012 KPSS (B) GRUBU PUANLARINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ

POZİSYONLARIN ÜCRET   DAĞILIMI

  UNVAN POZİSYON BRÜT ÜCRET NET ÜCRET
EN AZ EN ÇOK EN AZ EN ÇOK
* MÜTERCİM-TERCÜMAN 1 1.736.71 2.090.05 1.919.24 2.175.21
** ARŞİV UZMANI 9 1.445.72 1.650.36 1.708.45 1.856.70
* TOPLAM 10      

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ       :

Tel                                        :

0 312   591 21 88 0 312   591 22 81

Mesai                                    :

09.00 – 18.00

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI     :

Nüfus      ve      Vatandaşlık      İşleri
Genel     Müdürlüğü    Çamlıca

Mah.        408        cad.        No:        136 Yenimahalle/ANKARA

 

Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym