Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012
05 Ekim 2012 - 20:58

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğit.ve Spor Yük.Ok.: Anadolu Hisarı Kampüsü Anadoluhisarı / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak. : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.İşletme Fak.:Bahçelievler Kampüsü / Bahçelievler /İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağ.Bil.Fak.: Kartal Devlet Hast.yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Sosyal Bilimler Mes.Yük.Ok. : Beyazıt Kampüsü Eminönü-Fatih/İSTANBUL

M.Ü.Teknik Bilimler Mes.Yük.Ok. : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Türkiyat Araş.Enst.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

 

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Yab. Dil. Böl. – İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

İlköğretim – Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

Okulöncesi Alanında Program ve Yönetim Konusunda uzmanlaşmış olmak.
Güz. San. Eğit. – Müzik Eğitimi

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Öğretmen

Yetiştirme alanında almış olmak.

Eğit. Bil. – Eğit. Yönetimi Tef. Plan. ve Eko.

Yardımcı Doçent

1

Eğitim ve insan kaynağı konusundaçalışmalar yapmış olmak.
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Spor Sağlık Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Engelli Sporcularla ilgili endeksli

çalışma ve yayını olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Farmakoloji

Doçent

1

Farmakoloji alanında Doktora

yapmış olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Farmasötik Kimya

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Kimya alanında Doktora yapmış olmak.
Farmasötik Toksikoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak.
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Doçent

1

Doçentliğini Alman Dili ve

Edebiyatı Dilbilim alanında almış olmak.

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM – ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İng. İkt. – İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış

olmak.

İstatistik

Yardımcı Doçent

1

İstatistik bölümü mezunu olmak,Yüksek Lisans ve Doktorasını istatistik alanında yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Ulus. İkt.

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İktisat alanında Doktora yapmış olmak.
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tasavvuf

Profesör

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.
İslam Felsefesi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanı almış Olmak
Felsefe Tarihi

Doçent

1

Ahlak Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Din Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri Alanında Doktorası olmak.
 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kişilerarası İletişim

Yardımcı Doçent

1

Kişilerarası İletişimi Psikoloji

Danışmanlık açısından inceleyen Akademik Çalışmalar yapmış olmak.

Araştırma Yöntemleri

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Halkla İlişkiler veya Gazetecilik Bölümünde yapmış olmak.
 

İŞLETME FAKÜLTESİ

BÖLÜM – ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İşlt.Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

Sayısal Yöntemler dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
İşlt.Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

Kalite Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
Kooperatifçilik

Yardımcı Doçent

1

Çalışma Ekonomisi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.
İng.İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İngilizce Muhasebe Finansman dalında tamamlamış olmak.
İng.İşlt.İşletme Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
İng.İşlt.Örgütsel Davranış

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Örgütsel Davranış alanında tamamlamış olmak.
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Biyomalzemeler, refrakterler ve demir-çelik Üretimi konularında yayınları bulunmak.
Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.
Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya Doktora derecesini Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri

alanında almış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Gıda Güvenliği ve Besin

Mikrobiyolojisi alanında

Doktora çalışması olmak.

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bankacılık ve Sigortacılık Prog.

Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında

Doktora unvanı almış olmak.

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basın ve Yayın Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Elektrik ve Enerji

Doçent

1

Elektrik Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak
 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

Azerbaycan Türkçesine hakim olmak, Özel olarak Azerbaycan-Türk Edebiyatı, genel olarak ise Türk Halkları Edebiyatına vakıf olmak,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker