Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Ekim 2012
12 Ekim 2012 - 19:57

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi

– 2 (iki) adet fotoğraf

– Nüfus cüzdanı sureti

– Doçentlik belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– 2 (iki) adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– 2 (iki) adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi No:56 ÇORUM

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Koroner bypass cerrahisi için radial arter grefti çıkarmada yeni teknik, mitral kapak yamirinde yeni loop korda replasman tekniği, ve kord kısaltmayla beraber kordal transferde modifiye yaklaşım konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Böbrek kist hidatiklerinin nefrektomiye gerek kalmadan omentoplasti yöntemi ile tedavisi konusunda uluslararası çalışmaları olmak ve inguinal herni onarımında yeni teknik tarif etmiş ve uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Yanık ve yara bakımı konusunda deneyim sahibi ve uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 1 Yardımcı üreme teknikleri klinik eğitimi sertifikasyonu olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 1 Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında elastosonografi ile saptanan strain indeksin tanısal değeri ve Çölyak hastalığında kapsül endoskopi konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 1 Doğuştan çarpık ayaklı olgularda Ponseti yöntemi ve Gelişimsel Kalça Displazisinde Aynı Seansata Açık Redüksiyon ve Salter Osteotomisi konularında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 3 1 Malign melanomların diseksiyonları ve adjuvant interferon ile tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 1 Aile Hekimliğinde Kalitatif Çalışma Yöntemleri konusunda deneyimli olmak bu konuda araştırmalar yapmış olmak, Hipertansiyon, Diyabet, Obezite ve Kalp yetmezliği konularında uluslararası çalışmaları olmak Geriatrik hasta popülasyonunda bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda epidemiyolojik araştırmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 3 1 Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, çift-balon enteroskopi konusunda deneyimli olmak ve endoskopik retrograde kolanjiopankretografiye bağlı gelişen pankreatitler konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Atrial septal defekt ve koroner arter fistüllerinin perkütan yolla kapatılması konularında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Genç yaşta kalp krizi gecirenlerde genetik temelli çalışmalar yapmış olmak ve ileri evre Akciger hastalarının kardiak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Hematolojik malignitelerle ve fulminant hepatik yetmezlik ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yandal uzmanı olmak., Makroprolaktineminin klinik ve radyoljik bulguları, ve hipertiroidili hastaların subsantimetrik nodüllerinin ultrasonografik özellikleri ve papiller karsinom prevalansı konularında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 Stereolojik yöntemler ve elektrikler sinapslar konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 3 1 Tıp Doktoru olmak, Mikrobiyoloji doçent olmak, parazitoloji doktorası olmak Parazitoloji alanında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Yardımcı Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak, Preanalitik hata kaynakları, idrar analizlerinde hata kaynakları konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 3 1 Tıp doktoru olmak, Fizyoloji uzmanı olmak, deneysel diyabet konusunda ulusal ve uluslararası yayınları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embryoloji Yardımcı Doçent 3 1 Tıp doktoru olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası sahibi olmak, Hiperbarik oksijen ve sistemik nikotin kullanımına rat nazal mukozasının cevabı konularında ve streptozotosinle indüklenen diyabetik ratlarda etil piruvatın koruyucu etkisi konularında çalışmaları olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Yardımcı Doçent 4 1 Elit sporcularda fiziksel uygunluk ve sporcu sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve alanı ile iglili en az 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
Alaca Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Yardımcı Doçent 3 1 Serbest radikaller, Antioksidanlar ve Sitokinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Doçent 1 1 Demir bazlı alaşımlarda martensitik faz dönüşümleri karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Profesör 1 1 Toksikoloji, Sitoloji ve Histoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Doçent 1 1 Muhasebe meslek etiği konusunda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Yardımcı Doçent 3 1 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Kelam alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Profesör 1 1 İslam Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Kaynak veya Döküm konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 2 İlgili fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik Haberleşme bölümlerinden lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 2 İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak
Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 3 3 Çocuk gelişimi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak
Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 3 2 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yardımcı Doçent 3 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Yardımcı Doçent 3 1 Sanatta yeterlilik tez konusu tezhip sanatı ile ilgili olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa