Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı
09 Ekim 2012 - 10:40

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 7 adet  Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

 2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru tarihi itibariyle en az bir (1) yıl süre ile erteletmiş olmak,

 4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

 5- Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

 6- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

1- Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren  Hukuk Fakülteleri ile Fakültelerin  İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Ekonomi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Ekonometri,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakülteler veya Fakültelerin ilgili bölümlerinde birini bitirmiş olmak,

2-  2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

C) SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET DAĞILIMI:

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET NET ÜCRET
EN AZ EN ÇOK EN AZ EN ÇOK
Büro Personeli 7 1.445,72 TL 1.911,91 TL 1.604,51 TL 1.943,58 TL

 

D) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Diyarbakır Valiliği (www.diyarbakir.gov.tr) internet adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde  doldurduktan sonra  imzalı olarak aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Hükümet Konağı Kat:2,  Yenişehir/DİYARBAKIR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

    (Posta, e-mail, fax vs. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Valiliğimizce teyit edilecektir,

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır,

4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra, belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

E) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin mezun olduğu okuldan veya noterden onaylı sureti     (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),

2- T.C . Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.),

3- 2012 KPSS (B) grubu Sınav Sonuç belgesi,

4- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul  edilecektir.),

5- Adli Sicil Durum Beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),

6- 2 adet imzalı ve fotoğraflı Başvuru Formu (Başvuru Formu Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecek olup, ayrıca fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.).

 

F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

1- Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak olup, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın da yedek olarak kazandığı ilan edilecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır,

2- Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir,

3- Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların başvuruları tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır,

4- Ataması yapılan adayların en geç 10 iş günü içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek olup, sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

6- Belgelerini tam olarak teslim edenlerin atamaları, personel ihtiyacı göz önüne alınarak Diyarbakır Valiliğinde veya bağlı İlçe Kaymakamlıklarında görev yapmak üzere Diyarbakır Valiliğince yapılacaktır. 

G) ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin mezun olduğu okuldan veya noterden onaylı sureti     (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),

2- Sağlık Durum Beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecek olup, Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğu istenildiği takdirde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna sağlık kurulu raporunu vermek zorundadır.),

3- T.C .Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi ,

4- 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),

5- KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),

7- Adli Sicil Belgesi,

8- Mal Bildirim Formu (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),

9- 3 adet fotoğraf. 

H) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI :

1- 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği (www.diyarbakir.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

2- Ataması yapılan adayların en geç 10 iş günü içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

NOT:

1- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla personel ihtiyacı göz önüne alınarak Diyarbakır Valiliğinde veya bağlı İlçe Kaymakamlıklarında görevlendirilecektir. Ayrıca Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair herhangi bir mevzuat bulunmadığından söz konusu kadrolara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığı takdirde ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

3- İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

      Adli Sicil Durum Beyan Formu için tıklayınız.

      Başvuru Formu için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba