Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012
14 Ekim 2012 - 5:14

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR

Ofisimiz Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere; Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

I- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından, 9-10 Temmuz 2011 ile 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP35 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usûlüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (200) ikiyüz kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]

e) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusuolup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

II – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, Ofis Teftiş Kurulu Başkanlığı’na; iki fotoğraf, Aday Başvuru Formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi ile ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesinin internet çıktısıyla müracaat edeceklerdir.

Aday Başvuru Formu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) veya Ofis’in www.dmo.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için isteklilerin; 2 Kasım 2012 günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na” (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) şahsen başvurmaları veya başvuru belgelerini, en geç son başvuru tarihinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak başvurulardaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavına kabul edileceklerin listesi Ofis’in internet sitesinde duyurulur.

III – SINAVIN TARİHİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde saat 9.30’da “Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31Demetevler-ANKARA” adresindeki Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde, dört oturum halinde yapılacaktır.

Aranan şartları haiz adayların sınava katılabilmeleri için, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, iki nüsha halinde, fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenir. Sınava giriş belgesinin bir nüshası, adayların haberleşme adreslerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Sınava Giriş Belgeleri, 13.11.2012 tarihine kadar kendilerine ulaşmayan adaylar, Sınava Giriş Belgesi’nin bir suretini, DMO Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan temin edebilirler. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı özel bir tanıtıcı kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

IV – SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan konulardan yapılır.

a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.

b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve Giderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,

d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma)

e) Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir)

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir.

Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofis’in www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilân edilecektir.

Sözlü sınavda; sınav konuları yanında adayların, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınavı başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise adayların, KPSS sonuçlarına göre yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.

İlân olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa