Denizli Tavas SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Tavas SYDV Personel Alım İlanı
04 Ekim 2012 - 14:42

T.C.

DENİZLİ İLİ

TAVAS İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

“SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” PERSONEL ALIM İLANI.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı yazıları eki 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu

kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,İş Tanımları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına

İlişkin Esasları düzenleyen 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeleri ve 13.08.2012 tarih ve 14575sayılı yazıları

gereğince, 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, 1 (Bir) Adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup,

 konu ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7)En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında lisans mezunları için  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

B)ÖZEL ŞARTLAR

1-Özel şart aranmamaktadır.

II-MÜLAKAT SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-2011 veya 2012 yılı KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,

4- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası İstenecektir.)

5- Varsa Bilgisayar  Sertifikası ve varsa ehliyet fotokopisi

6- Özgeçmiş,

7– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8-Adli sicil kaydı

9-2 adet fotoğraf

III-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapacaklardır.Başvurular 02.10.2012-11.10.2012 tarihlerinde online olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonra müracaat yapılamayacaktır.

Adaylar, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx sitesinde yayınlanan ilanlardan,  başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvuru yapabileceklerdir.Birden fazla ilana başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

2-Başvurular arasından, başvuru süresi bittikten sonra adaylar KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak  en düşük puana doğru sıralanır ve işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılır.Mülakata çağrılan son adayla eşit puanı olan adaylar da  mülakat listesine dahil edilir.

Mülakata çağrılacak aday listesi 12.10.2012 tarihinde www.tavas.gov.tr adresinde ilan edilecek bu ilan tebligat yerine geçecektir.Ayrıca başvuru esnasında adayların belirttiği telefon numaraları aranarak, ya da e-mail adreslerine bildirilecektir.Bu üç bildirimlerin herhangi biri tebligat yerine geçecek olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Mülakat sonucu 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İncele Görevlisi unvanına seçilen aday Genel Müdürlüğe bildirilir.

Genel Müdürlük kontrolü sonucunda işe başlatılır.

3- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 16.10.2012 Salı     günü saat 17.30’a kadar Tavas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Hükümet Konağındaki bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta  ya da kargo vb. yollarla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.Vakfımız Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için özel şart kıstası belirlememiş olup istenen belgeler genel şartlar kapsamında istenilmektedir.

4- Mülakata çağrılan adaylardan eksik belge ve yanlış ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır Mülakata gelmeyen adaylar ve eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı belge veren adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

5-Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Mülakat Komisyonun belirlediği sıradaki yedek aday çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

6-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda iş kanununa göre istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

7- Mülakat 17.10.2012 günü saat:14:30’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

8- Vakıf Sınav Komisyonu ve mütevelli heyeti mülakat sonucu adayları işe alıp almamakta, her aşamada sınavı iptal edip etmemekte serbesttir.

IV- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Denizli İli Tavas İlçesi Tavas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Tavas /DENİZLİ Ayrıntılı Bilgi İçin Vakıf Müdürlüğü

Tel: Tavas SYD Vakfı : (258) 613 19 37

Bu ilan http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx ve www.tavas.gov.tr adreslerinde ilan edilmiştir.

İLANEN DUYURULUR.

Tavas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa