Burdur Çeltikçi SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Burdur Çeltikçi SYDV Personel Alım İlanı 2012
02 Ekim 2012 - 22:55

ÇELTİKÇİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile SYD Vakıfları Personelinin “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar”ın uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı, 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı genelgeler ve Fon Kurulu’nun 2012/3 sayılı “SYD Vakıflarınca açılacak ilanlara adaylarca yapılacak başvurunun 1 (bir) adet ile sınırlanması” ve “Genel Müdürlükçe oluşturulan online başvuru sisteminin Vakıflarca belirlenecek özel şartların değerlendirilmesini sağlayacak şekilde revize edilmesi kararı doğrultusunda sistem yeniden yapılandırıldığından belirsiz süreli sözleşmeli (1) adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve 1 adet büro görevlisi alınacaktır.

 

Personel alımında aranacak şartlar

Vakıfa personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

9) Alımı yapılacak bölüme göre özel şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde aranacak şartlar:

– 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

– Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

– İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

– Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak,

– Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

– En az ( B ) sınıfı ehliyeti olmak,

– Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Sağlık raporu başarılı olan adaylardan istenecek,

– İlan tarihi itibarıyla Çeltikçi ilçesinde ilçesi sınırlarında en az 6 ay ikamet ediyor olmak ve İşe alınan adayın Çeltikçi İlçesinde ikamet edecek olması,

 Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Büro Görevlisinde aranacak şartlar :

– 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

– Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

– İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

– Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek (Windows, Word, Excel, Powerpoint

v.b.) kullanabiliyor olmak,

– Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

– En az ( B ) sınıfı ehliyeti olmak (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

– Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Sağlık raporu başarılı olan adaylardan istenecek,

– İlan tarihi itibarıyla Çeltikçi ilçesinde ilçesi sınırlarında en az 6 ay ikamet ediyor olmak ve İşe alınan adayın Çeltikçi İlçesinde ikamet edecek olması,

 Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

İL/İLÇE/KURUM: Burdur/Çeltikçi  SYDV

ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1  sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( 1 ) sayılı cetvelde belirlenen  bürüt  ücretten verilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE  İSTENEN BELGELER

1-Başvurular 26.09.2012 günü  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/  adresinden yapılacaktır.

 2) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday ile Büro Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday mülakata çağırılacaktır.

3) Başvurular 04.10.2012 perşembe günü sona erecektir.

4) Başvuruda bulunan adaylar 05.10.2012 tarihinde Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. ilan edilen kişiler evraklarını en geç 10.10.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ibraz etmek zorunda. Mülakata girmeye hak kazananlar 11.10.2012 tarihinde ilan edilecektir. Mülakat 15/10/2012 Pazartesi günü saat 14:30’da Çeltikçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda komisyon tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Çeltikçi Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

5) Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6) Her aday ancak bir unvan için başvuruda bulunabilecektir,

7) Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınavı başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8) Sınav Komisyonu, Çeltikçi SYD Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan komisyondan oluşur. Mülakat neticesinde, adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

09) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

10) VAKFIMIZ MÜLAKAT SONUCUNDA PERSONEL ALIMI YAPIP YAPMAMA HUSUSUNDA SERBESTTİR.

11) Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

12) İstenecek belgeler alt tarafta sıralanmıştır.

1- Adli Sicil Kaydı

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

8- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

ÇELTİKÇİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba