9 Ekim 2012 Tarihli Atamalar

Ana Sayfa » Bilgi » 9 Ekim 2012 Tarihli Atamalar
09 Ekim 2012 - 3:40

9 Ekim 2012 Tarihli Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararı


9 Ekim 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28436

ATAMA KARARI

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/694
1 – Ekonomi Bakanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Zergül (TOROS) ÖZBİLGİÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
8/10/2012

9 Ekim 2012 Tarihli Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURULU KARARI: 15.06.2012/346

Bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 12 ncimaddesi’nin 2 nci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmalarına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

 

Yargıtay                        Tetkik Hakimi                                     41429                          Mehmet AKBAL

Şanlıurfa                       Cumhuriyet Savcısı                             41838                          Selahattin DOĞAN

Akyurt                          Hakimi                                                95068                          Esra ÖZCAN

İstanbul                         İdare Mahkemesi Üyesi                      94865                          Yunus YÖNÜGÜL

Rize                               Hakimi                                                40845                          Şükrü ULUYOL

Yargıtay                        Tetkik Hakimi                                     42491                          Ercan ÖZKAN

Çerkezköy                     Hakimi                                                42570                          Ali AKPINAR

Beşikdüzü                     Hakimi                                                92530                          Fatma KURŞUN

Devrek                          Hakimi                                                92532                          Osman Nesuh YILDIZ

Cihanbeyli                     Hakimi                                                92562                          Bahattin ARAS

Karataş                          Cumhuriyet Savcısı                             92561                          Eren ŞENLİ

Of                                 Hakimi                                                40897                          Mehmet TAŞDEMİR

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     94897                          Bahri BAYRAM

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     94901                          Yıldırım ŞİMŞEK

Oğuzeli                         Hakimi                                                92543                          Tekin KORKMAZ

Menemen                      Cumhuriyet Savcısı                             92667                          Hasan DURSUN

Mahmudiye                   Hakimi                                                94988                          Hasan ÖZDEMİR

Akyurt                          Cumhuriyet Savcısı                             95000                          İsa EMEKÇİ

Adıyaman                     Cumhuriyet Savcısı                             40442                          Nuri KARAKUŞ

Anamur                         Hakimi                                                95015                          Yavuz GÜRTEPE

Karapınar                      Cumhuriyet Savcısı                             95012                          Adnan ACAR

Ereğli (Konya)              Hakimi                                                95021                          Murat KAKİLLİ

Batman                          Hakimi                                                95080                          Adem TÜRKEL

Danıştay                        Tetkik Hakimi                                     97710                          Mahmut KENGER

İstanbul                         İdare Mahkemesi Üyesi                      97727                          Ali Osman AVCI

Anamur                         Hakimi                                                98049                          Neslihan DAĞLI

Tunceli                          Hakimi                                                98033                          Fatih ACAR

İskenderun                    Cumhuriyet Savcısı                             101239                        Bilal CENGİZ’in

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi olarak atanmalarına,

Karar verildi.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde yer alan, “İki yıllık staj sürelerini tamamlamış ve mesleğe kabullerine karar verilerek Danıştay tetkik hakimliğine atanmak için Danıştay Başkanlık Kurulundan olumlu görüş alınmış bulunan idari yargı hâkim adayları, 3825 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinde öngörülen koşullara göre ad çekmeye tabi olmaksızın doğrudan Danıştay tetkik hakimliğine kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurulca atanabilirler.” kuralı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin 12/09/2012 tarihli, 681 ve 729 arasındaki sayılı kararlarıyla mesleğe kabullerine karar verilen ve 13/09/2012 tarihinde kura çekecek olan Ankara İdarî Yargı Hâkim Adaylarının atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 13.09.2012/2334

1- 6’ncı derecenin 2’nci kademesi olan 785+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138966 Günay BAYGÜVEN,

2- 8’inci derecenin 1’inci kademesi olan 660+1300 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138922 Ömer Faruk SAYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138924 Ali KESKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138926 Halil İbrahim  YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138929 Mehmet Emin URAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138930 Emine GÜNAYDIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138931 Enes YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138933 Selma GÜNER,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138934 Murat AKSAKAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138935 Cemal YÜKSEK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138936 Mustafa BEYDİLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138937 Selahattin KAYALALP,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138939 Yakup KILIÇ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138942 Adil ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138944 Samet ALTINDAĞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138945 Nizami SEVİNDİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138946 Derya IŞIK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138949 Kamuran BEDİRHAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138951 Uğur DURSUN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138952 Hamza AKKAYA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138954 Ersin ÖĞÜTALAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138956 Edebâli KILIÇASLAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138958 Demet Burcu ÜNAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138961 Mücahit OCAKHANOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138962 Osman BORA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138965 Üzeyir AHISKALI,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138967 Deniz ERTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138969 Elif ÜZÜMCÜ,

Kura’ya tabi tutulmaksızın atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer idarî yargı hâkim ve savcıları hakkındaki05/06/2012 tarihli 1517 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 02/07/2012 tarihli 1786 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1984 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2335 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 19/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1-Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26421 Gürol UÇANKALE,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Bölge idare Mahkemesi Başkanı 26716 Metin KARACAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26777 Handan YAĞUŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26782 Süreyya ÇAKIN,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26794 Minire İclal KUTUCU,

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26796 Ömer ERSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı 26801 Abdulhalim ÖZTÜRK,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27042 Mehmet AKKAYA,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı 27047 Altan ŞAHİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27250 Hüseyin YILDIZ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27387 Mehmet SAĞLAM,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27395 Necla ALTINÖZ,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 27396 Biriz ÖZDEMİR,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı 27476 Metin ÇETİNKAYA,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27479 Ertuğrul YILMAZ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27483 Esin TAN,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27507 Lütfiye BOCUTOĞLU,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27711 Esma Nur NECEF,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 27712 Ahmet Yahya ÖZDEMİR,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27786 Turan ASLAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi 27816 Mustafa Kemal KANDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 28434 Ekrem ATICI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 31192 Yücel BULMUŞ,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı 32644 Sevil ÇAKMAK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32645 Ayşe BAŞARAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32646 Filiz Zehra GÜRMERİÇ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32647 Elmas MUCUKGİL,

Ankara Vergi  Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32648 Hasibe Gül YILMAZ,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32650 Nagihan ALTEKİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32651 Nazmiye KILIÇ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32652 Gülsen BİŞKİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32654 Fadime VAR,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32655 Leyla KODAKOĞLU,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 32662 Ayten KÜÇÜK VATANSEVER,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32674 İsa YEĞENOĞLU,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 32679 Yaşar ERDEM,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32680 Hüseyin Ünal KARA,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 32685 Metin Güven GÖKÇEK,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanı 32702 Mehmet Ali DAĞDAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32728 Ergün ÖZCAN,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32730 Kalender TÜREOĞLU,

Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32734 Çağlar IŞIK,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32735 Metin GÜRZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32738 Selman AYDIN,

Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32745 Selçuk TOPAL,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32750 Hasan ODABAŞI,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32791 Nazan ERDEN,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32877 Şerif BALCI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33238 Mehmet Oğuz ULAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 33591 Şahnaz GEREK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33597 Dr. Gürsel ÖZKAN,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33773 Cengiz AYDEMİR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33774 Gül Filiz ERCAN ASLANTAŞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Danıştay Savcısı 33776 Mehmet Emin KAÇAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33781 Dr.Selami DEMİRKOL,

Ordu İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 33785 Kadir Coşkun KAYAALP,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33786 Şule TATAROĞLU,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Başkanı 33787 Hüseyin EMSAL,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33814 Mustafa BAHTİYAR,

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 33834 Nedret ENGİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33835 Yalçın MACAR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 34510 Abdurrahman ŞİMŞEKSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 34798 Feyza ÜNSAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Başkanı 37751 Egemen Sancaktar MAY,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37768 Songül HEKİM,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanı 37784 Yaşar KÜÇÜKERGÜLER,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Başkanı 37790 Recep Yılmaz KORKMAZ,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37797 Şahika AYDIN ÜNAL,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37803 Bilgin ÖZBEY,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37818 Sami KARATEKİN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi 37821 Mehmet Fatih ERCİYAS,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37825 Zafer Serkan KOÇ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37837 Rabia BAŞER,

Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 37838 Ferhat METİN,

Denizli Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37839 Şebnem ERDOGAN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37843 Battal ÖĞÜT,

Denizli  Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37857 Abidin ŞAHİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 37860 Mustafa ARIK,

Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37904 Hasan Gazi BUYURAN,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37905 Mesut AKPINAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 37908 Ertan YEŞİLÖZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 37910 Hasan HACİGÜL,

Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37917 Erkan ATILI,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37983 Ömer DEMİR,

Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyesi 37987 Şahap Güven BOYDAK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Başkanı 37988 Murat YESİN,

Mersin Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 37991 Emine DİNÇ,

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı 37995 İlter EKŞİ,

Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 38003 Abdullah Mutlu TÜRKER,

Samsun Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38005 Dr.Meriç ERDOĞAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 38014 Mehmet Budak ÜNAL,

Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 38015 Nilüfer GÜRPUNAR,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38018 Kaplan ÜLGÜ,

Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38052 Tarık ÖZDİREK,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38336 Özlem ALPSEL ÖZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı 38439 Uğur ŞAHİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 38445 Harun Hakan BAŞ,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı 38448 Haci GÖÇER,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 38449 Aydın TUNCALI,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 38454 Celal Cahit AYGÜL,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı 38461 Nihat TOKTAŞ,

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38564 Mahmut ŞAHİN,

Van Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 40605 Erol ASLAN,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 40741 Şenol COŞKUN,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 41505 Hasan KARAKUŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 41511 Abdullah ÇELİK,

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 42324 Bünyamin AKDAĞ,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 42939 İbrahim Ethem KALKAN,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 42972 Tarık ÇAĞLAYAN,

Denizli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 42977 Dursun ÖZDEMİR,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 68093 Sinan ZENGİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 94657 Murat ULUSOY,

Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Bşk. 94873 İsmail UĞUR,

İzmir İdare Mah Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 94877 Özlem EROL,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 94885 Erhan DEMİR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 94886 Yusuf BAYRAKTAR,

Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94889 Hakan BAŞ,

Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94893 Mahmut Nedim EPİK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 94904 Nidai DEMİRTAŞ,

Trabzon İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 94906 Kadir YILDIZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 97673 Mustafa BAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi 97683 Mustafa Evren GÜMÜŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Batman İdare Mahkemesi Üyesi 97697 Selim ÖZTÜRK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97699 Muhammed ÇAPRAK,

Manisa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi 97702 Emre TAN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97703 Sönmez TAŞKIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 97704 Okan ÖZKUL,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi 97706 Erhan ÖZGECİ,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 97711 Sinan ÇINAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 97717 Zeki UYSAL,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97724 Ayfer COŞKUN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 97728 Sadık GÖKÇEKLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97729 Baki Kutayhan SUROĞLU,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97731 Ömer ÇOLAK,

Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97733 Ahmet Bahaddin KARAŞLAR,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 97739 Halil GÜNEY,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 97741 Hasan TÜRKAY,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 97743 Esat Caner YILMAZOĞLU,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 97760 Ali BAYRAKTAR,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 101090 Zülküf ASLAN,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 101097 Ümit ALİM,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101102 Hüseyin USLAN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 101109 Kasım TAŞDAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 101111 Mehtap ÇİFTÇİOĞLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101114 Sıddık GÜLLÜK,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101122 Celal UYAR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 101124 Nurdan YALÇİN,

Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101125 Lütfiye UYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 101132 Şaban KAZAK,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 101137 Mehmet Kemal NAZİK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101138 Osman HAZIR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 101140 Assiye SOLAK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101148 Vedat KAYA,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101153 Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101157 İrfan CEREN,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101158 Arif USLU,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101161 Mehmet AKKUŞ,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi 101168 Cihan KARATAŞ,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101171 Barış ÇELİK,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 101561 Özgür GÜLTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101572 Recep İBİŞ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 101636 Harun MOR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101647 Nazım Taha KOÇAK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101651 Mukaddes AYTAÇ GÜNER,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 101685 Okan OKYAY,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 101712 Vedat YILDIRIM,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101736 Hasan GELEŞ,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101759 Ramiz ÖZDEL,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 101763 Elif KARAKAŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101766 Özenç BOSTAN,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 101767 İbrahim ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101773 Volkan MÜFTÜOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101798 Ertuğrul ÇEKİN,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 101801 Rabia ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 101807 Fatih YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 101814 Sabit Abdullah İŞLER,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101815 Selçuk AYHAN,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101831 Mustafa ÖZDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 101837 Gökhan KORKMAZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101843 Muharrem OCAK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101844 İrfan ÇAKMAK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101849 Ercan GÖKTEPEOĞLU,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 101855 Ülkü TOKEŞER,

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 102672 Eşref ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 102674 Lokman KILIÇ,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 102688 Bahattin ÇELİK,

Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103137 Murat ÖCAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103138 Ender GÜNGÖR,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103139 Erkan ARSLAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 103140 Mehmet Sadık YAMLI,

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 103973 Ömer KAYA,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 104622 Oğuzhan DEMİR,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107154 Seda UÇAR AKBULUT,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 107159 Mustafa BİLİCİ,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 107162 Adem ÇOBAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 107175 Yavuz GÜLLÜ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi 107179 Mahmut KORKMAZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107191 Kazım BAL,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi 107198 Murat KOPAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 107200 Ahmet KÜRKÇÜ,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 107208 Sadık ULUŞAHİN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 107211 Yasin KADIOĞLU,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi 107213 Süleyman ALBAYRAK,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 107215 Emin ÖZTÜRK,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107216 Ömer MUTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 107224 Mustafa Tayıp ÇİÇEK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107229 Emre AKBULUT,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 107232 Yüksel AKSU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 107235 Erhan YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 118397 Emre ERGÜL,

Kastamonu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118420 Bahar HAMZAOĞLU EROĞLU,

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118425 Murat DUMAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 118429 Kamuran KUP BELGE,

Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi 118431 Ömer ŞAHİN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi 118436 Selman ÖZDEMİR,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 118438 Fatma KORKMAZ AYHAN,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 118441 Arif BAYBURTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu İdare Mahkemesi Üyesi 118560 Fatih BELGE,

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118561 Özlem ÖZDEMİR,

Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 118682 Levent ÖZALP,

Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118683 Muzaffer GÜNEL,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119362 Abdullah ECER,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 119367 Ömer GÖKKAYA,

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 119377 Ali YILDIZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119435 Ebubekir ÖZGÜR,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119436 Serkan DEDETÜRK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124776 İsmail GÜVENÇ,

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 124779 Bilge ÖZDEMİR KAHRAMAN,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124802 Ali Hamza ŞAHİN,

Aksaray İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138942 Adil ŞAHİN,

Rize İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138954 Ersin ÖĞÜTALAN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138966 Günay BAYGÜVEN,

Naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki 08/06/2012 tarihli 1527 sayılı, 13/06/2012 tarihli 1547 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1973 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2338 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 20/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1- Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 20288 Emine Şencan SARP,

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Hâkimi 20321 Hanife KURT,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı 20377Kemal CANBAZ,

Ümraniye Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 20558 Ali Asker KAZAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 20600 Fuat TÜRKER,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kırklareli Hâkimi 20783 Sezai GÖNÜLTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 20964 Kamil YILDIZ,

Gebze Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 21162 Ferit ARSLANKURT,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 21186 Ayhan KANDEMİR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 21353 Nazım ATEŞ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 21532 Süleyman  ARAS,

Üsküdar Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21561 Ahmet HEKİMOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 21831 Hüseyin SAĞLANMAK,

Mersin Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 21896 Cumhur KAYACAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21902 Hasan EKER,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 21952 Ömer HANÇERLİOĞLU,

Ümraniye Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 21976 Mahmut Celal GÜNAYDIN,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Biga Hâkimi 22008 Neşet EREN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22013 Erdoğan DOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Hâkimi 22039 Muzaffer ÇETİN,

Uşak Hâkimliğine, Konya Hâkimi 22042 Abdullah ÇOBAN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 22497 İhsan MESCİOĞLU,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22532 İsmail BAŞAR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22553 Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 22758 Osman YILDIRIM,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 22820 Zafer ÖZER,

Bakırköy Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22839 Hasan KAKAL,

İstanbul Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22849 Feramuz ANTEPLİ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 22904 Şermin MAZLUM,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 22955 Selahattin ÇETİN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22977 Abdullah YILDIRIM,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23003 Ali KİRAZ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23012 Ali Ahmet GÜRGÜL,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 23060 Abdullah ERDEM,

İstanbul Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 23105 Mehmet DEMİREL,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 23122 Mustafa TEFON,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 23124 Ekrem Çetin HAKTANIR,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 23394 Ahmet Yaşar ATALAY,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23606 Mehmet GÜNEŞGÖRMEZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 23620 Yusuf ESENLİKÇİ,

Trabzon Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 23649 Süleyman Kayhan ÖZKAN,

Adana Hâkimliğine, Konya Hâkimi 23668 Ekrem ÖZDAĞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 23672 Ramazan Ufuk BÜYÜK,

Tokat Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 23704 Ahmet Zafer SEÇER,

Tekirdağ Hâkimliğine, Adana Hâkimi 23739 Ali İhsan KIVRAK,

Gaziantep Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 23744 Mehmet Kemal TUNÇSİPERİ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İnebolu Cumhuriyet Savcısı 23745 Mürteza Tufan TANRIKULU,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23757 Abdülkadir ÇETKEN,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 23774 Alper AYDENİZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 23783 Ali YORULMAZ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23867 Remzi NAZLICAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 23978 Abdullatif ÇAKIR,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24025 Yahya ERDOĞMUŞ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24063 Fahrettin KÜÇÜKÖZ,

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24366 Hayati ÇUHADAR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 24435 Sedat ÖZGÜN,

Çorum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 24452 Hüseyin ALAÇAM,

İstanbul Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 24473 Sezai BUĞRA,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 24480 Adnan MAZLUM,

Gebze Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24505 Uğur AKAY,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 24518 Sami KERPİÇCİ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 24559 Muharrem ALTUNOĞLU,

Silifke Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 24599 Tevfik CANER,

Beykoz Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 24625 Zeki SAĞLAM,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 24634 Ömer Faruk ORAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 24641 Ahmet DAMAR,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 24719 Adem ÇAKIR,

Trabzon Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 24727 Nusret Sefa TANER,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 24759 Arif MUTLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 24777 Sevim YÜKSELOĞLU,

Söke Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24822 İdris BİLGİN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 25111 Mehmet Müsebbih ERGİN,

Denizli Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25168 Mehmet Muti YERSEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25228 Doğan KARAKOÇ,

Uşak Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 25230 Mustafa ŞAHİN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 25234 Mehmet KARAKAYA,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 25241 Oğuz ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 25260 Hüseyin İNAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 25426 Turgut DEĞİRMENCİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 25474 Süleyman KARACA,

Bursa Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25484 Hülya DEMET,

Diyarbakır Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 25542 Mesut BARTAL,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25956 Ahmet Cemil TALASLIOĞLU,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25958 Ali ALTINKAYA,

Kütahya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 25972 Nermin ÜNSAL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 26007 Mehmet Mutlu EKER,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 26017 Faruk KURT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 26076 Mahmut BAYRAM,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 26114 Ali PARLAR,

İzmir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 26127 Orhan DEMİR,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 26162 Muhittin ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 26205 Mehmet ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 26222 Hikmet GÜLAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 26487 Cüneyt Galip İPEK,

Denizli Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 26866 Rabia YATAĞANBABA,

Kartal Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27569 Sadık KOCA,

Bakırköy Hâkimliğine, Batman Hâkimi 27570 Dr.Doğan DEMİRSOY,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Başsavcısı 27610 Zülkarneyin KISIK,

Nazilli Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 27619 Ahmet IŞIK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27657 Ali İhsan ERSÜRMELİ,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27698 Gülgün BİLEK,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27718 Gürsel ÜNSAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27733 Vijdane BAYRAM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 27740 İsmail Hakkı ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27741 Zeynep BAYKARA DOĞAR,

Erzurum Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 27746 Haşim KIZILTAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27749 Abdulkadir GÜNGÖREN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 27754 Erhan ÖZEN,

Edirne Hâkimliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 27867 Mehmet UYSAL,

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27871 Nergiz BAYKARA,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27891 Abdullah AKKUŞ,

Yozgat Hâkimliğine, Konya Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,

İskenderun Hâkimliğine, Adana Hâkimi 27911 Senay KAHYAOĞLU,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27964 Mustafa BEGGİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27994 Zekeriya CEYLAN,

Muğla Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 28030 Engin ÜNVER,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 28143 Mehmet GÖKER,

İzmir Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28221 Hamit SARAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi 28227 Şevki ARTAR,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28228 Dr. Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 28274 Ahmet Şinasi ÖZERCAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 28303 Hatice TATAR,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28328 Mehmet Atilla ERDEM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 28337 Arif GÜL,

İzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 28359 Ayten AYYILDIZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 28399 Hasan Basri BAHADIR,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28436 Nezahat YALÇINKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 28451 Gülay CEYLAN,

Bursa Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 28483 Nazif TANIT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 28538 Fatma ARDA,

Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 28882 Tahsin ÖZEK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 29103 Çetin AKINCI,

Bakırköy Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29135 Erdoğan BİRCAN,

Erzurum Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29142 Gökhan KUTLUK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 29201 Ahmet MERİÇ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 29233 Akif DOĞRU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29257 Rıfat SAGUT,

Adıyaman Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 29260 Yaşar Kemal ALTINTAŞER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 29289 Metin ARDA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 29316 Hayri KAYALICA,

Antalya Hâkimliğine, Konya Hâkimi 29415 Nebahat Nevzat AKIN,

Milâs Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 29419 Neşe EMİRALİOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 29422 Reyhan BOSTAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 29560 Sait Ömer ARSLAN,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 29566 Erdoğan BİROL,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29635 Mustafa KELKİT,

İstanbul Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 29915 Abuzer KARA,

Gebze Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29918 Besim Tayfun AĞAR,

Kartal Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29923 Mehmet BÖLÜK,

Kartal Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 29924 Uğur DUMAN,

Antalya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 29929 Ali GÜNDEŞ,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 29946 Levent ÖZEROL,

Ceyhan Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 29961 Sacit BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 29962 Ahmet Ali ARICI,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 29980 Ali Temel ÜNAL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 30010 Atilla CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 30016 Dursun YALÇINKAYA,

İskenderun Hâkimliğine, Karşıyaka Hâkimi 30020 Hasan Fahri GÖNCÜ,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30066 Tevfik ERDOĞAN,

Kartal Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 30112 Emine ÜNAL,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 30159 Yıldıray SARIKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30210 Leyla KÖKSAL,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 30251 İlknur MUT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30437 Orhan PATAT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30558 Ali ELBEYLİ,

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erciş Hâkimi 30581 Selçuk GÖKTEN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30583 Mustafa ELGÜN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 30588 Tacettin KALE,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 30606 Cevdet KAYAFOĞLU,

Gebze Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 30613 İbrahim ÇALIŞGAN,

Kadıköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 30640 Yılmaz KARAKUŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 30668 Mehmet Sami HAZNEDAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30693 Mehmet Reşat KOPARAN,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30734 Mehmet DABAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30757 Dursun Murat AY,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 30831 Adem YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 30848 Kemal ÇALIŞKAN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 30853 Şennan IŞIKALTIN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 30861 Ömer Faruk CEYLAN,

Üsküdar Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 30864 Bülent KÖKSAL,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 30869 Aysel GÖKÇE,

Ümraniye Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 30893 Abdullah KOCAGER,

Antalya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30904 Gülay POLATKAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30906 Özkan KOÇ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 30932 Aydın AVCI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30942 Burhan POLATKAN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30974 Atnan BAŞKESEN,

Üsküdar Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30996 İlhan OBUT,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 31003 Asım KURT,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31117 Mustafa SATIŞ,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 31129 Mustafa KAPLAN,

Adana Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 31151 Hayrittin YAVUZ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31180 Mehmet CEBECİ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 31304 İbrahim Can DEMİRCİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 31400 Bedriye Yeşim ÖZEROL,

İstanbul Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31456 Mustafa ERDOĞAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 31483 Harun YILMAZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31485 Mehmet ŞENOL,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 31486 Abdullah BAHÇECİ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 31499 Süleyman ÖZKÖK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 31507 Adnan CANSU,

Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31535 Hilmi TEMİZ,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 31538 Ali TOPSAKAL,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 31575 Şerafettin ÖZDEMİR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 31581 Mehmet ÜNAL,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 31592 Şenol DEMİR,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 31601 Yusuf Hakkı DOĞAN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 31618 Bülent ELVER,

Kartal Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 32022 Şükrü İLGAR,

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32140 Nurcan ATEŞ,

Çubuk Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 32155 Eser CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32160 Filiz YALÇIN ÇİFLİK,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32162 Mualla DÜNDAR,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 32174 Ayşe ERMUMCU,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32180 Murat AVCI,

Ankara Hâkimliğine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32201 Mehmet  ÖZTUNÇ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 32235 Cihan ERGÜN,

İzmir Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 32243 Mustafa ZORLU,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 32257 Gürcan AKINCI,

Van Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 32260 Alaaddin DOKUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 32269 Murat Veysel SULAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Konya Hâkimi 32284 Mustafa USLU,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 32288 Ali ÇÖRTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 32292 Ahmet Serkan GÖKTEN,

Kayseri Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32302 Muhammet ATEŞ,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32331 Ramazan YILMAZ,

Karşıyaka Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 32333 Mehmet ÖZCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 32342 Mehmet Ali ALPCAN,

Çankırı Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 32347 Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı 32349 Fehmi MERCAN,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32363 Nurettin CANATA,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32367 Hasan ARSLAN,

İstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 32373 Mustafa ÇAĞLAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 32375 Nedim ÜZMEZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 32381 Ali ÖZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 32394 Mustafa Kemal GÜL,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili 32431 Kadir YILMAZ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 32436 Fırat SÜRÜCÜ,

Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32447 İbrahim GÜRKAN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32499 Yusuf Kenan ÖZTEMEL,

Trabzon Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 32503 İbrahim ÇELENK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 32790 Metin AFŞAR,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 32869 Abdurrahman Serdar GÖKÇE,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 32871 Altan AYDOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32873 Fatih DELİCE,

Yalova Hâkimliğine, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32899 Kemal KAÇAN,

Kartal Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 33191 Selma ÇALIŞGAN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 33230 Mehmet ALTAŞ,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 33246 Ahmet YAVUZ,

Aliağa Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 33285 Kamuran ÖZDEMİR,

Sakarya Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 33290 Nursen GÜVEN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33297 Türkan ZENGİN,

Sivas Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 33299 Selma ELVER,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 33303 Yücel KILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 33305 Aykut TUNCER,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 33309 Fahrettin BAŞ,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 33332 Abdülkadir EROL,

 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi 33360 Remzi DOĞAN,

Adana Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33364 Veli BEYDOĞAN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 33366 Yılmaz KAYA,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33377 Rüstem ERYILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı 33392 Osman ERDURAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 33397 Lütfi KARABACAK,

Mersin Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33416 Akın SİDELİ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı 33417 Nihat EROL,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı 33444 Hakan ÖREN,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 33445 Ali ÜNAL,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kartal Cumhuriyet Savcısı 33448 Yekta ÇOBANOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 33450 Kadir GÜLCÜ,

İzmir Hâkimliğine, Konya Hâkimi 33471 Orhan BALBAL,

Balıkesir Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33477 Murat ÇIRAKOĞLU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 33485 Mustafa Ramazan GÜNAYDIN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33504 Murat YÖNT,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33534 Çetin Sözer DOĞAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33831 Mehmet Şenay BAYGIN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 33851 Eren YENİCE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 33870 Berrin AKSOYAK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 33892 Nermin SÜRÜCÜ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 33897 Leyla YILMAZ ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 33912 Berrin ÖRKEN,

Ümraniye Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 33926 Lale ŞİMŞEK,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 33937 Ulviye ULUSOY,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33942 Mehmet Ali KARASEYFİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33945 Hicret YEŞİLÖZ,

İzmir Hâkimliğine, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33949 Atilla RAHMAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Adana Hâkimi 33956 Emine ATCI UYAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33968 Şerafettin SAKA,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 33982 Reyhan YAMAN,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 33989 Fehmi TOSUN,

Bakırköy Hâkimliğine, Söke Hâkimi 33998 Tülay ÖZMEN AYKUŞ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34016 Önder AKDAĞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34025 Feyrican TÜYSÜZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34032 Hülya POYRAZ GİYİK,

Sakarya Hâkimliğine, Kadıköy Hâkimi 34036 Serpil ŞAYLI,

İzmir Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34041 Yüksel ULUTAŞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34064 Şenol DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 34089 Ali GÜNDAL,

Bursa Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 34093 Cengiz BALIKÇI,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34094 Salih KAYA,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 34096 Önder YAMAN,

Kartal Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 34102 Mehmet YOYLU,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34109 Birol ORMAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34113 İbrahim AKGÜN,

Konya Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 34126 Mehmet ÖZDEMİR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34133 Erhan ÜNLÜ,

İzmir Hâkimliğine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34144 Orhan KIZILTAŞ,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 34151 Mehmet KESMEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34162 Alpay GÖÇMEN,

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Eskişehir Hâkimi 34164 Hayri ÜZEL,

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Konya Hâkimi 34181 Ferhat DEMİRCAN,

Edirne Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34244 Hüseyin ÖKSÜZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34251 Ahmet TURGUT,

Bilecik Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 34252 Orhan AYAZ,

Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tekirdağ Hâkimi 34259 Naci ERGİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34277 Halil BEKTAŞ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34280 Mustafa Hakan UYAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili 34283 Celal AVAR,

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34287 Cihan KANSIZ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34291 Erkan YILDIRIM,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 34293 Osman GÖĞEBAKAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 34302 Bülent ELMAS,

Denizli Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 34304 Erdoğan DİKMEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34327 Yahya KÜÇÜK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34358 Ramazan UĞURELLİ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 34371 Ahmet AYKUŞ,

Denizli Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 34373 Ahmet SARIKAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 34392 Yusuf KAYA,

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 34395 Ali İrfan YILMAZ,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 34421 Okan AKAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34422 Savaş KIRBAŞ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı 34447 Talat DENİZ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 34450 Mehmet KALKAN,

Amasya Hâkimliğine, Batman Hâkimi 34451 Necati ALBAYRAK,

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcısı 34452 Bestami TEZCAN,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 34482 Mustafa Erkan KOÇTEKİN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 34494 Aziz KIZIL,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34538 Leyla GÖKTEN,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 34597 Numan ERGÖL,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 34599 Nihat YORGANCI,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34642 Burhan  ÖZKAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 34648 Ertunç CENGİZ,

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı 34653 Hakan ARSLAN,

İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34656 Bektaş Işık BAYRAKTAR,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34783 Cemal Gürsel SARICA,

Van Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34819 Leyla İLTERBERK,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34824 Ender COŞKUN,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 34828 Mustafa Saim ÖZKAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34840 Mehmet Erdal BOZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34864 Ali ÜNSAT,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34874 Salih ÇİMEN,

Kastamonu Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 34878 Ahmet FINDIK,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34897 Gökçen TUNÇER,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 34900 Süleyman KÖKSALDI,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34907 Muharrem SONGÜR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 34914 Cemile ÇALIŞGAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 34925 Nazire Figen CENGİZ,

Adana Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 34943 Sonay ŞANLIER YAŞAR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34949 Bülent SAVTOK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34954 Leyla MALKONDU,

Malatya Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34959 İzzettin DUMAN,

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 34970 Haydar MEMİŞ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 34981 Mesut ÖZTÜRK,

Ankara Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35002 İsmail YILDIRIM,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 35020 Arif ULUSOY,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 35022 Serhan EROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35030 Ali ÇAĞIR,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 35039 Sıttık TEMÜR,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 35047 Ertan KIYAK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 35056 Mehmet KAYGIN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Hâkimi 35058 Coşkun AYDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 35092 Dilek ÖZTÜRK,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35094 Gülen AKYÜREK,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 35099 Adem YAZAR,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35102 Murat YILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35107 Oktay KUBAN,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 35111 Songül YILMAZ,

Samsun Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 35123 Münise TÜRKPENÇE,

Aydın Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35126 Fatma ÖZEN,

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 35131 Ayhan METİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 35145 Mehmet Ferhat DEMİR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 35151 Bünyamin ÖZEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 35166 Hakan SAKMAK,

Sincan Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 35171 Güneş ÖZTUNÇ,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 35184 Tülay ÖZTÜRK,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 35190 Yakup Hakan GÜNAY,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35191 Güler ÖZMEN,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 35210 Hacı Murat GÖKŞEN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 35211 Mehmet AKSU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 35216 Cüneyt ŞAYLI,

Manisa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35221 Nezahat SAYAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35224 Songül COŞKUN,

Alanya Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 35231 Hatice DÖNMEZ,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 35238 Adnan TABAR,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35259 Fatih Mehmet TOSUNER,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 35274 Ramazan ACAR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35283 İbrahim GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 35290 Fatma Seyhan KELEŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 35307 Buket AKINCI,

Bursa Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35339 Ali CIRIK,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35341 Menderes YILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35352 Selçuk CENGİZ,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 35353 Hakan TEKİN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35354 Alparslan KESKİN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 35355 Cahit KARGILI,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 35357 Erol TEKMEN,

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35483 Murat UĞUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 35489 Metin KANTAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 35822 İhsan ALTUĞ,

Bafra Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 35833 İbrahim Ahmet PEKDUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35836 Mehmet YILMAZ,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 35847 Bora COŞAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 35848 Kadriye Aynur GÖÇMEN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35852 Erdal ÖNCÜ,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35858 Mehmet MENEKŞEOĞLU,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35879 Selim ÇORBACIOĞLU,

Eskişehir Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35881 Ali BAĞBOZAN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi 35898 Sait ÇAĞLAR,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35906 Ayhan ÇOLAK,

Kartal Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 35907 Zafer YENİTEPE,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 35908 Bünyamin YAŞAR,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35910 Ümit Selçuk DOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 35918 Musa SAÇMA,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 35928 Musa KANICI,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35930 Erol AKYÜREK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 35932 Güven ÖZTÜRK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 35944 Sevilay SAYIN,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 35974 Dündar ÖRSDEMİR,

Bursa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35976 Figen ERCAN,

Denizli Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 35983 Hatice Emel ŞAHİN,

Sincan Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 35991 Neşe KARA,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36008 Fahri GÜLAY,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 36013 Murat ÇANCI,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36016 İsmet ÖZKORUL,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36022 Ayten ŞAHİNER,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 36028 Mehmet ÇİVRİL,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 36036 Reşit YILDIRIM,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 36037 İrfan SARICI,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 36039 Naim Babür ALAYBEYOĞLU,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 36046 Kubilay ERYİĞİT,

Aydın Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36049 Ünzüle ACAR,

Kayseri Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 36065 Lütfiye KAYGIN,

Urla Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 36083 Serpil  BULANIK,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36089 Kayhan KARABULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 36108 Nurten MERCAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36111 Mehmet ŞAHİNER,

Adana Hâkimliğine, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36126 Derviş ERYILDIRIM,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 36129 Mahmut GÜNAY,

Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36130 İbrahim İLHAN,

Gebze Hâkimliğine, Konya Hâkimi 36395 İlker ÇETİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 36396 Suzan Seval KOÇDAĞ ÖZTÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36402 Selma BETİN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36828 İsmail KAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 36835 Cevdet BAK,

Muğla Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 36837 Hasan AKPOLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 36849 Medine MISIR,

Gaziantep Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36850 Abdullah GÖK,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36870 Refik MAMALOĞLU,

Menderes Hâkimliğine, Adana Hâkimi 36877 Hülya Nurcan ÜNSAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Başsavcısı 36884 Cevat Mert KOPARAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 36892 Reşit KAÇAR,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı 36901 Sezer BİNAY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 36930 Bedri KESMEZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 36938 Mehmet Faik VAYİSOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36939 Mehmet Oğuz YAMAN,

Eskişehir Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 36940 Orhan KÜÇÜKFİDANCI,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 36944 Neslihan DEMİRCİOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 36946 Nilgün GÜLDALI,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 36958 Hüsamettin BİNİCİ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36965 Alpaslan KARABAY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı 36991 Vekil ÖZTÜRK,

Eşkisehir Hâkimliğine, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36996 Oğuz Han SELÇUK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 37002 Mehmet GÜLTEKİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37015 Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37022 Bahattin ÇELİK,

Adana Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 37035 Mehmet Muhsin TURHAN,

Samsun Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 37038 Adil AYGÜN,

Üsküdar Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37039 Akın KOCABIÇAK,

Trabzon Hâkimliğine, Konya Hâkimi 37046 Özlem AKSOY,

Kozan Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 37057 Mustafa HİMYERİ,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 37063 Aslan DİKMEN,

Antalya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37064 Ayla ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37066 Canan ONUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37097 Ekrem ŞAKAR,

İskenderun Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 37099 Nebahat FIRAT BAYRAKTAR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37109 İbrahim ATASU,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 37115 Hidayet SAKALLI,

Bakırköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37117 Sevgi IŞIK,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 37120 Aziz HÜKÜM,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi 37147 Nazım YİĞİT,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 37149 Okan ERDOĞAN,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37186 Serdar GÜR,

Ankara Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37187 Harun DİNÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 37188 Lutfi GÜNER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 37189 Mahmut Kaan YÜKSEL,

Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37197 Ali DOĞAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 37201 Emel HALEBİ ERDURAN,

Muğla Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 37209 Erdal ÇİFTCİ,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37215 Seval AKTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37229 Ali Metin DOĞAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37233 Mustafa LOKMAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 37234 Nuri Veysel EREN,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37243 Mehmet Engin KORKMAZ,

Erzurum Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37254 Ayşe TAŞKIN,

İzmir Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 37261 Tamer BULAM,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 37278 Metin ÖZÇELİK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37286 Hilmi KARAKAYA,

Mersin Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37297 Hüsnü ÖKSÜZ,

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Isparta Cumhuriyet Savcısı 37301 Muhammet SAVRAN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 37304 Yusuf Taner YILDIZ,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 37305 Nakip ÖZDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 37309 Ali ATAY,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 37321 Olcay ALİCANOĞLU,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 37332 Esin KARAGÖZ SEVİNÇ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 37337 Onur EKİNCİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 37344 Suzan Ece ERTÜRKMEN,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 37348 Mustafa GÖÇER,

Menderes Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 37361 Hatice ÇALIŞ KOPARAL,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 37364 Vijdan EREN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 37372 Ali  ÖZTÜRK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 37392 Rahime EREN,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37395 Yaşar Sadık TAŞKIN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37410 Mahmut SAVAŞÇI,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 37469 Selma ÇAMOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 37492 Ömer BOZKURT,

Antalya Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37496 Serdar DEMİR,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 37502 Hatice TEKDEMİR KESLER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37506 Mustafa DURMUŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37507 Hasan Hüseyin YANARDAĞ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37512 Zekai Yusuf SARIBAY,

Gebze Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37523 Hatın KARATAŞ,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37526 Oğuzhan Atamtürk UYAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37573 Dr.Bahadır YAKUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37580 Mehmet Cebbar ÜLGEN,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37601 Hilal HAZİNEDAROĞLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı 37656 Cafer Güven KARA,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 37664 Taner TEMÜR,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37674 Mehmet Özgür TURHAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 37937 Tayfun ÖZANT,

Konya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37942 Mevlüt GÜLBUDAK,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 37943 İlhan YALÇINKARA,

Isparta Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 37946 Yunus YILMAZ,

Ayvalık Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 37949 Zülbiye ALİCANOĞLU,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37950 Tamer KESKİN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı 37953 Kemal MECİT,

Bursa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 37958 Mehmet ÖZYALÇIN,

Samsun Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38056 Ayfer PİRDAL,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38060 Levent  USTA,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38063 Aydın TORLAK,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38067 Şamil İNAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38071 Yusuf GÖRÜR,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38083 Serkan AKKUM,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 38090 Süleyman KESGİN,

Manisa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 38092 Hakan TAT,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38098 Rifat ERTÜRKMEN,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 38110 Kemal KURT,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38111 Ender KÖSE,

Kilis Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 38115 Servet ALYANAK,

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38116 Ahmet KARACA,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı 38121 Hasan KAYA,

Düzce Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38122 Mehmet ÖZKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 38126 Bahar KOZANHAN TÜRK,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 38127 Evliya ÇALIŞKAN,

Malatya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38131 Sevil TOSUN KARATAŞ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 38132 Asuman POLAT,

Tekirdağ Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 38155 Nuran TORLAK,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38173 Ayşe BARUTCU,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 38175 Sabri Lider ŞENGÜL,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38178 Ali Yusuf BAŞARAN,

Mersin Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 38179 Tamer YALÇIN,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38182 Orhan YİĞİT,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38198 Abdurrahman YILMAZ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 38203 Mehmet BERK,

Samsun Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 38206 Adem YILDIZ,

Edirne Hâkimliğine, Söke Hâkimi 38208 Yahya AYYILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38210 Mehmet ÇELEBİ,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 38216 Murat KAYANÇİÇEK,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Hâkimi 38217 Demet TANRIVERDİ KESKİN,

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 38230 Ömer UYSAL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı 38231 Mustafa ERCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38241 Fettah ÇAVUŞ,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 38248 Özkan Levent TAŞKOPARAN,

Aydın Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 38267 Aynur TEKİN GÜL,

Sincan Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38292 Soner OLUK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 38293 Mehmet ÇAKIR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 38294 Mehmet ARAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 38304 Nehare MECİT,

Sakarya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38306 Mehtap ÇANKAYA,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 38310 Taner KAYA,

İzmir Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 38314 Aynur MUTLU ALTIN,

Gebze Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 38390 Mehtap KARSLI,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 38394 Mehmet TURGAY,

Kartal Hâkimliğine, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38398 Leyla ZORLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38399 Müge Zelda HÜNER,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38403 Ünzüle ÖZSOY,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 38429 Taner ATALAY,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 38436 Sırrı TOPLUYILDIZ,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 38469 Orhan SANCAK,

Isparta Hâkimliğine, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38470 Mehmet ERASLAN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38476 Hüseyin GÜRBÜZ,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 38502 Ramazan YALDIZKAYA,

Konya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38503 Yücel KAMA,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38506 Tuncay SEVİNÇ,

İstanbul Hâkimliğine, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 38508 Cemil GEDİKLİ,

Manavgat Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 38512 Şule BİNAY,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 38515 Sedat TAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Hâkimi 38516 Fuat USLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38527 Mustafa ŞAHİN,

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 38551 Lokman DOĞAN,

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı 38562 Mehmet DEMİREL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 38586 Muammer YÜCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 38592 Belgin ÖZTÜRK,

Beykoz Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 38606 Nazan GÜÇKAN,

İstanbul Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38635 Nilgün ŞENER,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38647 Fikret GÜNAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 38649 Ayhan GÜLDALI,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 38662 Selçuk AY,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38682 Nevin FIRINCIOĞULLARI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38691 Mustafa ÖKSÜZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 38692 Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38693 Fahrettin Kemal YERLİ,

Antalya Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 38696 Özlem PAMUK EDİS,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 38701 Bilal YILDIZ,

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına, Muş Cumhuriyet Başsavcısı 38706 Mustafa Bilgin PİŞKİN,

Ereğli (Zongunldak) Cumhuriyet Başsavcılığına, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı 38711 Mustafa GÜMÜŞ,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38719 Selahaddin MENTEŞ,

Akhisar Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 38722 Esin ÇULHA,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38726 Nihal USLU,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı 38731 Hasan Onur DİNÇ,

Hatay Hâkimliğine, Serik Hâkimi 38732 Ömerhan YILBAŞ,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38735 Arzu USTA,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 38741 Deniz ÇİMEN AKYILDIZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 38747 Ataün KIRCA,

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Giresun Cumhuriyet Savcısı 38754 Tuncay ELARSLAN,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 38757 Sabiha SAVAŞÇI,

Burdur Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 38764 Rüksan ERBİL,

Manisa Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38767 Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 38773 Serhan KESMEZ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38782 Hünkar Ersen KIRLANGIÇ,

İzmir Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi 38785 İsmail KURT,

Adana Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 38801 Dilek BİNİCİ,

Ankara Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 38806 Halil İbrahim KÜTÜK,

Muğla Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 38807 Raziye DEMİRLİ,

Isparta Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 38809 Sema PEHLİVAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38813 Necmiye ÇATAL,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38816 Murat KILIÇ,

Sakarya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38821 Hasan POLAT,

Balıkesir Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 38823 Ayşe SATAN,

Samsun Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 38825 Mübeccel ERDOĞAN,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38827 Günay ŞAHİN,

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38852 Nebi KURTGÖZ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 38858 Uğur KÖKER,

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38900 Murat ÇİMEN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 38999 Soner UYĞUR,

Konya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 39467 Bayram DEMİREL,

Manisa Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 39470 Metin SERT,

Bursa Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39474 Murat AKPINAR,

Hatay Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 39479 Beyhan GÖK BERBER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 39482 Muhammed Ali KARAKAYA,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı 39487 İlhan OCAK,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39504 İbrahim Murat Serdar NİZAMOĞLU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39507 Abdurrahman KÖKVER,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39519 Hakan KAÇTI,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Kilis Hâkimi 39522 Dr. Selami TURABİ,

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39528 Ahmet ÖZGÜNGÖR,

Denizli Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39532 Behram ARSLANBAY,

Kocaeli Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 39533 Gültekin Remzi YÜKSEL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 39543 Ali İNANICI,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şanlıurfa Hâkimi 39548 Bilal POLAT,

Ordu Hâkimliğine, Rize Hâkimi 39553 Cengiz SERT,

Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39561 Mustafa SARIGEDİK,

Erzurum Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39566 Handan DURMUŞ,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Hâkimi 39567 Oğuzhan YAŞAR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 39571 Ahmet DİLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 39575 Seher YILDIZ,

İstanbul Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39577 Hakan DEDE,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39579 Mustafa GÜRBÜZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 39586 Erdinç AVŞAR,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 39587 Mehmet EKİNCİ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 39589 Mehmet ATEŞ,

Sakarya Hâkimliğine, İznik Hâkimi 39595 Edip Utku ÖZKAN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı 39606 Hakan TURAL,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39607 Umut İMAL,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39620 Uğur ÖZCAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 39630 Akif KARAKUŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Söke Hâkimi 39631 Murat DURMAZ,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39642 Önal AYDIN,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Hâkimi 39651 Gülsemin AKÇİN TEMİZEL,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 39661 Nesrin KOCADEMİR,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39672 Mustafa CEVHER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 39679 Recep KALKAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39681 Mustafa ÖZTÜRK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 39685 Salim DURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 39694 Özlem PAKİŞ,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39698 Ahmet BULUT,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39702 Türkan BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 39705 Mevlüt YILMAZ,

Sakarya Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 39709 Metin TÜZEMEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 39714 Ahmet Selçuk VAROL,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 39715 Mehmet SEVİNÇ,

Aliağa Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 39722 Nihal KİRAZCI DİNÇ,

İskenderun Cumhuriyet  Başsavcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı 39733 İbrahim Ethem TATAR,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39736 İzzet AKSOY,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 39737 Turgut ÇAKIR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39738 Birol IŞIK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 39741 Zafer ÖZER,

Erzurum Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 39743 Metin ÇAKIR,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39748 Özlem ŞİMŞEK,

Eskişehir Hâkimliğine, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39749 Hikmet ERDOĞAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 39782 Ender KARADENİZ,

Sakarya Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39784 İlyas KARAKAYA,

Manisa Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 39786 Kamuran Haydar ARSLANOĞLU,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39788 Hakan Ali ERKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39790 Tayfun GÖNENÇ,

Elazığ Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 39799 Leyla TAŞKOPARAN,

Elazığ Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 39805 Salih AY,

Konya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 39809 Ömer Adil KÜÇÜK,

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39810 Necmettin İLHAN,

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 39820 Ramazan AKIN,

Kayseri Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 39836 Sadettin KILIÇ,

Kartal Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39838 Vahdettin TOKLUCU,

Aydın Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39855 Özgür ÖZGÜN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 39859 Semih ÖZTÜRK,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39874 Yavuz KOÇ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 39875 Kamil ALOĞLU,

Tuzla Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 39881 Mustafa BEKTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 39896 İbrahim KAYA,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 39906 Tugay TARIMCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 39907 Gül ŞEKER ÇALIK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 39912 Osman KESLER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 39917 Remzi DEVECİ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39922 Handan BALCI,

Kartal Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39926 Hasan AKDEMİR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 39930 Süleyman DURMAZ,

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürü 39936 Süreyya SAYGIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 39939 Altan SELMİ,

Uşak Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 39942 Halil İbrahim KAYI,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 39945 Hasan ŞAKRAK,

Mersin Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39949 Bilge OLCAR,

Çerkezköy Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 39955 Muhsin Gökhan KAYRA,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 39956 Hüseyin GÜL,

Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39963 Hasan ŞAHİN,

Denizli Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 39977 Ramazan KIRTAY,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 39980 Seda YÜKSEL,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 39983 Bekir SOYTÜRK,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39984 Mikail ÇELİK,

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39989 Fatih AKÇAY,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı 39993 Erdal DEMİR,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 39997 Ulvi  KARDEŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39998 Suna YEŞİL KÜÇÜK,

Aydın Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 40002 Özlem Hülya TURAL,

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kuşadası Hâkimi 40006 Atilla SUBAŞI,

Denizli Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40017 Cem BOZTAŞ,

Tarsus Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40018 Kadir ABDİİMAMOĞLU,

Kartal Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40020 Amil  ECE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Hâkimi 40022 Hüsamettin YUCA,

Kayseri Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 40027 Abidin GÜRPINAR,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40032 Uğur AKBULUT,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 40033 Ayhan BORA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 40036 Fatma ARIKAN,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 40037 Mehmet Ali ERBİL,

Sakarya Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40046 İsmail  ÜNLÜ,

Kocaeli Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 40047 Yusuf SEVİMLİ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40052 Fikret DEMİR,

Konya Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 40055 Mehmet UĞURBAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 40059 Kemal Emre GÜRGÖR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 40062 Barış CİHAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40063 Ahmet AKÇA,

İstanbul Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40066 Mustafa AK,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40072 Beytullah BEKTAŞ,

Karabük Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40075 Özben ARSLAN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 40076 Hasan AY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40086 Medeni EFE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40090 Nurhüda AYDIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU,

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı 40098 Ömer KARİŞİT,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40100 Ahmet YAVUZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40101 Bekir KÜÇÜK,

Van Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 40103 Emine BAŞ YAŞAR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 40106 Müslüm Ahmet ÇAKIR,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 40110 Mahmut Bora EKİCİ,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40130 Mehmet Nuri ÖZBEY,

İstanbul Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 40133 Muharrem ENDES,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı 40139 Miktat BAŞARAN,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40141 Ali GİRGİN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 40164 Ebru CANSU KARAKUŞ,

Milâs Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 40175 Pınar VARDAR UYĞUR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40179 Ramazan ÖKSÜZ,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Amasya Hâkimi 40187 Numan KILIÇ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40189 Hayati KARAASLAN,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40190 Altan ÖZÇELİK,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40194 Serkan ÇAĞLAYAN,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40197 Bekir ALTUN,

Ümraniye Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40199 Baki TONBAK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40202 Merih Müge PEHLİVAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40204 Kenan PEHLİVAN,

Konya Hâkimliğine, Soma Hâkimi 40210 Ahmet ODABAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,

Menderes Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 40219 Ömer ŞEN,

Bursa Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 40220 İlhan SARIYER,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40233 Abdullah BÖRKLÜCE,

İstanbul Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 40235 İsmail YAVUZ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40237 Muharrem KARADAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Cumhuriyet Savcısı 40240 Deniz UTKANER,

Üsküdar Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40241 Murat BOYLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 40256 Mehmet PAKİŞ,

Gaziantep Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 40262 Cuma ÖZTÜRK,

Balıkesir Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 40274 Murat ÇOLAK,

Erzurum Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40307 Ahmet KUTLU,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 40308 Metin KAZAN,

Trabzon Hâkimliğine, Görele Hâkimi 40311 Yalçın ÖKTEN,

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 40313 Aydın CAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Hâkimi 40317 Mithat DOKUR,

Gaziantep Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 40331 Hüseyin SARIKAMIŞ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40335 Salih POLAT,

Gaziantep Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 40342 Lütfi TÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40351 Recep UYANIK,

Tekirdağ Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40358 Aynur MERTOĞLU ERDAL,

Ümraniye Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40359 Cengiz DÖKÜNLÜ,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40447 Recep ERDEM,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40448 Ahmet Önder KOCADEMİR,

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 40452 Ali Ulvi YILMAZ,

Giresun Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 40581 Şenol DEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 40582 Ömer BOZOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 40744 İbrahim ACARLI,

Ümraniye Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 40747 Hasan AKDOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40751 Atilla RAHİMİ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah GÜDENDEDE,

Denizli Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40761 Mehmet ÖKMEN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 40764 Ferhat GÜVEN,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 40765 Cafer AY,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 40773 Ahmed Hakan ÖZDEMİR,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 40775 Ozan  KAYA,

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 40777 Mehmet ÖZEL,

Gaziantep Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 40784 Ömer ÖKSÜZ,

Eskişehir Hâkimliğine, Orta Hâkimi 40785 Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Köyceğiz Hâkimi 40794 Bahtiyar ÇOLAK,

Sivas Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40798 Ertem KÜÇÜK,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 40800 Levent YÜKSEL,

Hatay Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40806 Salih DOĞAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 40812 Melih UÇAR,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 40813 Orhan AYDIN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 40819 Tamer BAYRAKTAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40826 Mehmet Ali ŞELLİ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 40833 Deniz CABBAROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 40836 Vural BALCI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 40837 Bilgin BAKIR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40838 Filiz ÖZDEMİR,

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 40839 Hüseyin TUNCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 40844 Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 40847 Gökhan AK,

Sakarya Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40852 Şamil KOÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 40855 Fikret GÖNEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Başsavcısı 40857 Musa TAŞKIN,

Zonguldak Hâkimliğine, Didim Hâkimi 40860 Abdulkadir ERGÜL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Hâkimi 40863 Atıf MOĞULKOÇ,

Bakırköy Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40867 Özgül KAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40868 Yakup DOKGÖZ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 40870 Ahmet ALTUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 40872 Türkay SAĞLAM,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 40875 Ali PEHLİVANOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 40876 Ahmet AVCI,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 40878 Ahmet KAR,

Aydın Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 40879 Murat SAZ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 40883 Merih KESER BALKAYA,

Pendik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40886 Berna DÖNMEZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 40889 Nevzat BULUT,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40890 Erdal YERDELEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40894 Metin Kaan BARAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi 40899 Halük GEDİKLİ,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40900 Mustafa ŞAHİN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40905 Sinan TÜR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 40910 Yeter Sibel TURAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 40911 Uğurhan KUŞ,

Adana Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40913 Ayşe BOLAÇ YALÇIN,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40914 Suat ALACA,

Menderes Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40916 Filiz TÜRKAY,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 40925 Alaadtin AKDERE,

Kayseri Hâkimliğine, Hendek Hâkimi 40932 Murat KAHRAMAN,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40938 Ahmet ALBAYRAK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 40943 Seyit Gazi BALKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 40945 Kerim COŞKUN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 40953 Atilla Fahri TÜFEKÇİ,

Trabzon Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 40957 Abuzer YAZICIOĞLU,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya Hâkimi 40960 Selçuk ALTUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çeşme Hâkimi 40961 Ali Ramazan BİLGİSİÇOK,

Ümraniye Hâkimliğine, Şile Hâkimi 40967 Funda KÖSE AYDAR,

Adana Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 40969 Hilal KAYA,

Kayseri Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40978 Veli ÖZTÜRK,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 40983 Hasan DÖNMEZ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 40986 Serpil ÇETİNKARA BAKIR,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 40988 Atalay AYGEÇ,

Mersin Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40989 Yeşim KAYALI GÖNEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40991 Namık GENEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 40992 Ali YALÇIN,

İstanbul Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 40999 Muhsin YATAĞAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 41003 Mehmet Senar KOYUNCU,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 41013 Murat ATAN,

Edirne Hâkimliğine, Kars Hâkimi 41019 Bülent ÇELİK,

İstanbul Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 41020 Handan ÖREN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 41023 Adnan DEMİR,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 41035 Zafer HAZAR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 41036 Tolga YAMALI,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 41038 İlhami CEYHAN,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41041 Arif KAPKARA,

Gaziantep Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 41045 Yasemin PAYAM YILMAZ,

Uşak Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 41048 Bilal UYSAL,

Elmalı Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 41055 Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN,

Kütahya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41056 Ersagun Yavuz ERYILDIZ,

Elazığ Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 41057 Metin ERDAĞ,

Gaziantep Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41063 Yakup MACİT,

İstanbul Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41072 İlker YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 41073 Murat TÜRKMEN,

Mudurnu Hâkimliğine, Van Hâkimi 41075 Gülay ERTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 41079 Gürkan KÜTÜK,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 41080 Murat DİZLE,

Kocaeli Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 41081 Yusuf ÖZGAN,

Mersin Hâkimliğine, Rize Hâkimi 41082 Suzan AKÇAY,

Bursa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 41084 Mustafa DİBA,

Balıkesir Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 41090 Murat GÖKSU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 41091 Işıl KÜTÜK,

Hatay Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 41095 Ahmet ŞEKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Üsküdar Hâkimi 41100 Aynur ÖZTOPRAK,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 41104 Erdoğan GÜLEÇ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 41108 Mehmet Ali SAYAN,

Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yozgat Hâkimi 41115 Bekir ÇAĞLAR,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 41118 Murat ÜZÜM,

Bursa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 41119 Erol BAŞKÖK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 41122 Cengiz ATAŞ,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 41123 Aylin KIZILDERE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Rize Hâkimi 41126 Rıfat TURANLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41127 Celalettin ÇETİN,

Edirne Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 41128 Osman YILMAZ,

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 41131 Ertuğrul AYAR,

Elazığ Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 41149 Abdullah KÜTÜK,

Şanlıurfa Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 41150 Abdullah KÖKSAL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41206 Alpaslan YANIKOĞLU,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 41359 Mehmet Ersin BERBER,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 41365 Faruk MERT,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 41366 Oğuz KARABUĞA,

Aydın Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 41368 Ercan ARSLAN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 41369 Ahmet ÇAMOĞLU,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41370 Gülpınar TÜR,

Balıkesir Hâkimliğine, Sarayköy Hâkimi 41372 Gökhan ŞİMŞEK,

İstanbul Hâkimliğine, İznik Hâkimi 41373 Faruk AYDIN,

Isparta Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 41374 Müdai KIRICI,

Samsun Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 41378 Adem ARSLAN,

Viranşehir Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 41379 Murat ŞİMŞEK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41386 Aysun UÇAR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 41392 Sedat ERTAŞKIN,

Diyarbakır Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41393 Mustafa SÖYLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 41399 Tufan ARSLANTAŞ,

Eskişehir Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 41401 Hakan GÜLTEKİN,

Malatya Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 41402 Ünal ÖZTÜRK,

Hatay Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 41406 İsa KARAKOÇ,

Uşak Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 41407 Hüseyin ULUÇAY,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 41408 Bünyamin GÜR,

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bayındır Hâkimi 41411 Ogün Ahmet TEPE,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 41418 Erol DELİ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 41430 Abdülkerim ÇALIŞKAN,

İstanbul Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 41433 Murat UYAR,

Tire Cumhuriyet Başsavcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 41435 Hüseyin YAYLA,

İstanbul Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 41441 Fatih KURT,

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 41449 Saim NERGİZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 41451 Tuncay ÇOBAN,

İstanbul Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 41463 Erdoğan YÜCEL,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 41464 Aslan USLU,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 41466 Mehmet EVMEZ,

İstanbul Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 41478 Mehmet Hanifi YALÇINKAYA,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 41540 Kenan KAÇAR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 41541 Sultan KAÇAR,

Kayseri Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41561 Yusuf KUYUPINAR,

Mersin Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 41785 Ayhan ÖZBERK,

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 41815 Yavuz YÜZLÜ,

İstanbul Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 41817 Hayri ÖZTÜRK,

Kayseri Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 41820 Murat ŞAMLI,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 41828 Okan TAŞDELEN,

Kayseri Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 41832 Alim POLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 41833 Harun KARAKUŞ,

Uşak Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 41834 Umut KARÇKAY,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41836 Süleyman KARAÇÖL,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 41837 Veysel AYDIN,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 41842 Harun AYIK,

Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Manavgat Hâkimi 41843 Saim KÖROĞLU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 41844 Osman YUSUFOĞLU,

Kayseri Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 41846 Kemal ŞENGÜL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 41847 Ahmet Hamdi ÇELİK,

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırşehir Hâkimi 41851 İsmail ÇELİK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41856 Umut SADAK,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 41857 Erdinç ÇİVİ,

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı 41859 Zeki VATAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 41862 Şerife ÖZDOĞAN,

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çorum Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 41866 Mustafa YILDIRIM,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 41873 Ahmet KARA,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 41876 Şükrü DURMUŞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 41879 Cem Ali ÇİFTÇİ,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığına, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı 41880 Serdal YILDIRIM,

Mersin Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 41883 Ahmet GÖZTAŞ,

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı 41885 Erkan KALKAN,

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 41888 Ercan ADALI,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 41890 Tuncay YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 41893 Doğan KAYA,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 41896 Kemal DURMAZ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 41898 Halil İbrahim ÇİFTÇİ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 41900 Recep ALTUN,

Kayseri Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 41904 Mehmet AĞIR,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 41908 Emin Emre EKİNCİ,

İstanbul Hâkimliğine, Şile Hâkimi 41911 Aysun GÜDER,

İstanbul Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 41914 Emine Çiğdem YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 41925 Fatih AKDOĞAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 41926 Marziye ŞAHİN,

Mersin Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 41928 Yasemin DEMİR,

Pendik Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 41933 Betül ÇELİK DİZLE,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 41935 Mustafa DEDE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 41938 Ebru ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 41941 Ömer YURDUSEV,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 41942 Kenan ALKAN,

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 41945 Metin KUKUL,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 41946 Asım ÖZSARAÇ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 41947 Abdulkadir POLAT,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 41948 Ömer KARAKAYA,

Çanakkale Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 41953 Gülcan ÇAKIR KAYA,

Van Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 41961 Ayşe KÖSE GÜL,

Gerede Hâkimliğine, Van Hâkimi 41962 Mehmet ÜNAL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 41964 Yakup AVŞAR,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 41976 Aydın SEVİM,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 41982 Sami ŞAHİN,

Terme Cumhuriyet Başsavcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı 41990 Olcay ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 41992 Tugay SAVUR,

Mudanya Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 41995 Nigar DEMİR YÜZLÜ,

Sivas Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 41996 Nihat KEBİÇ,

Kayseri Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41999 Hatice DURAN APAYDIN,

Malatya Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42007 Nebahat KARATEPE,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 42011 İhsan DOĞAN,

Akşehir Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 42012 Gönül AY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 42015 Ercan ATEŞ,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 42017 İlyas ŞAHİN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 42020 Özcan KUŞATAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 42021 İlkay GÜLTEN,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42022 Alpaslan KAPLAN,

Malatya Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 42025 Hüdayi TAŞPINAR,

Adana Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 42026 Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ,

Bursa Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 42027 Nuray ŞAKRAK,

Marmaris Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 42028 Defne BÜLBÜL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 42029 Ahmet GÖÇMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42033 Sonay DEMİRALP YAVAŞ,

Aydın Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42034 Akın DOMBAYCI,

Tekirdağ Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42035 Bahadır AKGÜR,

Gebze Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 42037 Selahattin KIRKOÇ,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 42041 Şükran YILDIRIM,

İstanbul Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 42044 Hüseyin Kürşad SERBES,

Bakırköy Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42051 Metin ÇİFTÇİ,

İstanbul Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 42052 Barış YARALI,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42054 Tahsin GÜREL,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 42056 Fahri TURAN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 42059 Osman İSMAİLOĞULLARI,

Adana Hâkimliğine, Siverek Ağır Ceza Mah. Başkanı 42063 Ali ASLANTAŞ,

Zonguldak Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 42064 Yılmaz ÇİMŞİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 42066 Nihat ÖZTÜRK,

Üsküdar Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 42072 Ülkü SEVİNÇ,

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Turgutlu Hâkimi 42073 Uğur BAŞTUGAN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42075 Turgut GÖK,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 42079 Özlem UĞUR EKİNCİ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 42081 Enver IRMAK,

Hatay Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 42085 İsmail BÜLBÜL,

Gebze Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 42086 Süleyman YALDUZ,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı 42091 Osman KARLI,

Kartal Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 42094 Erkan ŞİMŞEK,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 42095 Fahri KÖRLÜ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42097 Hüseyin İNCE,

Sakarya Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 42099 Yasemin SARIGEDİK,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 42104 Hacı ÜNAL,

Diyarbakır Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 42105 Yavuz GENÇ,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 42106 Şenol TAŞKALE,

Isparta Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 42108 Burhan BİNİCİ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 42109 Nuray SAVUR,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42112 Tahir APAYDIN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 42113 Oğuzhan SARIHAN,

Uşak Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 42114 Ahmet Cengiz SOYSAL,

Trabzon Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 42117 Ahmet Turan ORAL,

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Hâkimi 42119 Nurullah BODUR,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 42123 Zehra DÖNMEZ YÜKSEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 42129 Mehmet Şirin ACAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 42134 Rıza TİRYAKİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Hâkimi 42146 Erhan ASİLSOY,

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı 42156 Mesut ARKUNTAŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Şile Hâkimi 42157 İsmail ERMİŞ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 42164 Mustafa ADIYAMAN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 42165 Orhan BİÇİCİOĞLU,

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ödemiş Hâkimi 42167 Mustafa ÜMİT,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 42169 Kamil ALTINTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 42179 Mesut KONUK,

Adana Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42196 Cebrail Cem ALICI,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42201 İbrahim YALÇIN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 42204 Kenan DOĞAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42206 Pürzan KARAHAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Hâkimi 42210 Sefer GÜMÜŞ,

Kocaeli Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 42255 Esat ELMA,

Diyarbakır Hâkimliğine, Serik Hâkimi 42256 Eyup MERGEN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 42262 Hasan ÖZÇELİK,

Isparta Hâkimliğine, Didim Hâkimi 42264 Harun YÜKSEL,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 42288 Serkan ÖZGEN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42294 Barboros ARSLAN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 42320 Serhat ERTÜRK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 42321 Cihat GEZMEN,

İstanbul Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42352 Sinem ARDUÇ,

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42354 İbrahim KAYABAŞI,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 42359 Serkan  TURAN,

Adana Hâkimliğine, Van Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM,

Bodrum Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 42364 Kadir AYKAÇ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42374 Adem YEŞİLKAYA,

Anayasa Mahkemesi Rapartörlüğüne, Amasya Hâkimi 42385 Aliye YILDIZ VARSIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı 42391 Bayram YAKAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Savcısı 42394 Emin ALKAN,

Yenice (Karabük) Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 42396 Yücel ARSLAN,

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çerkezköy Hâkimi 42399 Mustafa ÇOLAKER,

Sivas Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 42413 Bülent GÖKSOY,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 42430 Tuncay BAŞARAN,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42431 Adnan DEMİRCİ,

İstanbul Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42436 Ayhan ARDUÇ,

Torbalı Hâkimliğine, Batman Hâkimi 42437 Gökberk SUNAL,

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42441 Eyüp Murat DURAN,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 42443 Hüseyin TIĞLI,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42448 Esra Seden ÇİVİ,

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 42459 Seyit Abdülhakim ŞAHİN,

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 42469 Mehmet Akif  DÖNERTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 42480 Mustafa Uğur KABASAKAL,

Tekirdağ Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 42482 Naim ATAN,

Kayseri Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 42494 Durmuş ELDEN,

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kadışehri Cumhuriyet Savcısı 42501 Ali Çetin YILMAZ,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42502 Mustafa ŞEN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 42504 Ayhan UYUMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 42505 Rahmi KURT,

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42506 Sefa ŞİŞMAN,

Manavgat Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42508 Selma SÜLE,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42509 Yalçın GÖNENÇ,

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42514 Yalçın KARATAŞ,

Sakarya Hâkimliğine, Van Hâkimi 42520 Oğuz DİK,

Nazilli Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 42528 İsmail BEKREK,

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42534 Suat SONAY,

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adıyaman Hâkimi 42535 Şaban GÜVEN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42544 Erşan BÖLÜKBAŞ,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42549 Özkan ÖZÇELİK,

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 42550 Oğuzhan DÖNMEZ,

İstanbul Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 42551 İbrahim ÖZDOĞAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 42553 Erol ÇELİK,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 42554 Ulaş YILMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 42558 Mehmet ASLAN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 42568 Hasan DEMİR,

Elazığ Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 42569 Esra ATLI ERTÜRK,

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42576 Emir Erdem ŞİMŞEK,

Hatay Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42583 Ömer SİVRİKAYA,

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42584 Bilal ÇAL,

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42596 Selim VAR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42598 Ömer ÇITAK,

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42607 Bahattin AKKAN,

Sivas Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 42618 Ebru PEYNİRCİOĞLU ÇİFTÇİ,

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42624 Arif GÜMÜŞSOY,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 42625 Hacı Mustafa AKBULUT,

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı 42630 Müslüm ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 42640 Nuriye TAŞDEMİR ÜLGER,

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı 42645 Erdem DALKILIÇ,

Tarsus Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 42660 Mehmet Adil SARAÇOĞLU,

İnegöl Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 42670 Fatma AYDEMİR,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 42680 Ahmet GÜLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silifke Cumhuriyet Savcısı 42682 Mehmet İbrahim OBUT,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 42685 Osman KÖSE,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 42687 Zafer ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 42709 Sevilay KILIÇ İLBAK,

Milâs Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 42711 Özgür BOZKURT,

Tekirdağ Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 42734 Mücahit GÖKER,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Dikili Cumhuriyet Savcısı 42743 Velihattin ELDEMİR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42851 Sıtkı KULUALP,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Batman Hâkimi 43103 Cem KARACA,

Kaş Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 45348 Ömer ASLAN,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 46544 İhsan TABUR,

Kumluca Hâkimliğine, Susuz Hâkimi 46689 Muhammet Fatih KILIÇELLİ,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 47712 Muhammet Ali KAŞIKÇI,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 58634 Mehmet Uğur HANÇERLİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 68402 Hakan YÜRÜK,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 69213 Mehmet Duran YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 74017 Mehmet DAĞLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 92506 Rabia TAŞ,

Ünye Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 92514 Hacer ŞİMŞEK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Cumhuriyet Savcısı 92522 Mehmet AÇIKGÖZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 92537 Mustafa MANGA,

Fatsa Hâkimliğine, Çal Hâkimi 92541 Kazım Engin KARACA,

Ceyhan Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 92542 Sibel ATACAN ULU,

Çerkezköy Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 92548 Barbaros BOZKURT,

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gömeç Hâkimi 92551 Ahmet Tufan TAŞMERTEK,

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hendek Hâkimi 92564 Hamdi VURAL,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 92568 Senem  TURAN,

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hâkimi 92573 Ahmet Hamdi BAYAR,

Van Hâkimliğine, Demre Hâkimi 92574 İsmail KÖROĞLU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 92583 Nurullah TEKİN,

Devrek Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 92591 Bilge TEZCAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 92599 Şaban ÖZDEMİR,

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 19 Mayıs Hâkimi 92604 Osman ÖCEL,

Bartın Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi 92606 Gülcan AÇIKGÖZ,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 92609 Metin ÖZYURT,

Siverek Ağır Ceza Mah. Başkanlığına, Sarayköy Hâkimi 92612 Ali İhsan İPEK,

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 92613 Emin AYDIN,

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 92640 Deniz GÜLHAN GÜMRÜKÇÜ,

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 92665 Ercan TÜRKOL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 93625 Taylan Özgür ULU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 93860 Hülya ÜNÜVAR,

Harran Cumhuriyet Savcılığına, Çayeli Cumhuriyet Savcısı 93863 Sinan OK,

Rize Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 93865 Köksal  GÜL,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Cumhuriyet Savcısı 94977 Fatih ÖZTÜRK,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı 94990 Hakkı DAĞLI,

Niğde Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 94997 Şermin GÜNAL,

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Menemen Hâkimi 95016 Bircan AÇIKGÖZ,

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına, Hendek Cumhuriyet Savcısı 95027 Can BAYIR,

Ordu Hâkimliğine, Van Hâkimi 95040 Nevin MUTLU AYDIN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 95065 Muammer Taha EKİM,

Kars Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 95066 Uğur DAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 95069 Mustafa İNANÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 95075 Mehmet BALDUZ,

Nevşehir Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 95095 Yasin İSMAİLOĞULLARI,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 95096 Önder DEMİRCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 95098 Erdem KÜÇÜKBIÇAKCI,

Balâ Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 95101 Ebru Havva AKBİLEK,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 95119 Cem ÜSTÜNDAĞ,

Kuşadası Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 95127 Dr. Musa TANRİSEVEN,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 95133 Zekeriya GÜNAL,

Seferihisar Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 95139 Dr.Ali Rıza TÖNGÜR,

Bayramiç Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 95147 Ali İhsan HORASAN,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 95149 Mehmet TANRIÖVEN,

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bandırma Hâkimi 95156 Harun SADIÇ,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 95223 Ercan ERDOĞAN,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Van Hâkimi 95255 Mehmet EROL,

Çal Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 96577 Ümit Murat ÜLKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 97776 Semra KAYA,

Van Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 97777 Nejla YILMAZ,

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 97892 Hamza KUL,

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Selim Cumhuriyet Savcısı 97908 Hasan Fatih EKİZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Kaman Cumhuriyet Savcısı 97909 Hasan Tahsin DAL,

Torbalı Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 97910 Şükran ŞANLIER ÇELİK,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 97917 Mahmut AKINCI,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 97919 Mehmet KUŞ,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Gömeç Cumhuriyet Savcısı 97925 Eyüp ÖZDEMİR,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 97927 Mehmet TOPAL,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 97929 Umut GÜNEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı 97930 Nazım BAL,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Datça Cumhuriyet Savcısı 97931 Beşir ASLAN,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı 97933 Mustafa BALIK,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı 97934 Mehmet Akif TANRITANIR,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 97938 Metin ÖZBAY,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 97940 Murat İNCEEL,

Düzce Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 97941 İnci ÖZMEN,

Akyazı Cumhuriyet  Başsavcılığına, Kula Cumhuriyet Savcısı 97942 Umut KOÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Cumhuriyet Savcısı 97943 İlker SÜZEN,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 97947 Ali Deniz TANRIVERDİ,

Silivri Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 97948 Mustafa EGEMEN,

Giresun Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 97951 Meral ÜSTÜNDAĞ,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 97959 Oğuzhan AŞCI,

Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 97967 Fuat URMAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Çorum Hâkimi 97968 Muharrem İlhan KOÇ,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 97969 Serdar TUNCAL,

Çerkezköy Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 97973 Fatih ÖZYURT,

Mut Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 97976 Gülbey ASLAN,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 97977 Ahmet Gazi YAKAR,

Alanya Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 97978 Ali İhsan SEVER,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Banaz Cumhuriyet Savcısı 97984 Fethi Ahmet TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 97987 Mustafa ERDOĞAN,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 97990 Fahri YÜKSEL,

Sarayköy Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 97991 Ahmet KÖSE,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 98002 Görkem KEYSAN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 98003 Tahir AYDOĞMUŞ,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 98004 Mehmet Sami ÇAĞLAYAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 98015 Cuma ÇOBAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 98016 Murat Eşref KUMBAROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 98021 Ahmet Efkan KARACAOĞLU,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 98022 Mustafa KARAOSMANOĞLU,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 98023 Burhan TEZCAN,

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığına, Buldan Cumhuriyet Savcısı 98034 Veli KARABACAK,

Gölcük Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 98035 Dursun Hayati YURTBAŞI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 98037 Tercan Yusuf MUDU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, İvrindi Cumhuriyet Savcısı 98040 İbrahim CANSEVER,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 98046 Hüseyin YETİK,

Çankırı Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 98049 Neslihan DAĞLI,

Manavgat Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 98052 Gürkan SUNA,

Anayasa  Mahkemesi Raportörlüğüne, Batman Cumhuriyet Savcısı 98053 Recep ÜNAL,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 98056 Hacı Ali BAYARSLAN,

Babaeski Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 98059 Abdullah Akın ÇİÇEK,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 98066 Mahmut AYAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bozyazı Cumhuriyet Savcısı 98069 Yasin KANAR,

Düzce Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 98072 Türker ÖZMEN,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 98073 Emrah KOÇKUZU,

Van Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 98076 Atakan ÇÖMEK,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 98077 Erdal BOZOĞLU,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 98082 Yakup NAVRUZ,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Simav Cumhuriyet Başsavcısı 98086 Ali TOKSÖZ,

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 98087 Ümit ÜNAL,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 98092 Yavuz UZUN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 98097 Mustafa GÖNÜL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, İvrindi Cumhuriyet Savcısı 98098 Yusuf KUYRUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çerkeş Hâkimi 98099 Erdal GÜNEY,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 98100 Sedat ÇELİK,

Ayvalık Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 98101 Tuba ÖĞMEN PEHLİVANOĞLU,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 98103 Ali Serdar YENİDÜNYA,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 98105 Canip CİHANGİR,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık Cumhuriyet Savcısı 98107 Ahmet ATAMAN,

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Samandağ Hâkimi 98111 Abdurrahman GÖKÇELİ,

Nazilli Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 98112 Selim KÖKLEN,

Gemlik Cumhuriyet Savcılığına, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı 98114 Mustafa ÖZTÜRK,

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 98117 Bülent ÇELEBİ,

Viranşehir Cumhuriyet  Başsavcılığına, Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı 98119 Yusuf BAŞLAR,

İskenderun Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 98121 Şehmus ÇELİKAL,

Salihli Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 98124 Remziye GÜLDÜR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 98125 Habibe EFE ÖZPOLAT,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 98349 Turna YETİK,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Seben Cumhuriyet Savcısı 98350 Bülent ELİBOL,

Van Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 98351 Serdar ÇİMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Cumhuriyet Savcısı 98380 Abdullah YILDIZ,

Nallıhan Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 100325 Fatih AKYOL,

Tarsus Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 100561 Yusuf KAYA,

Gerede Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 100571 Emel YURTSEVER TOSUN,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 101189 Abdurrahman YALÇIN,

Hopa Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 101194 Neslihan KAŞIKÇI,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101197 Muhsine ÜNAL KUL,

Çeşme Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 101198 Duygu DİKMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 101200 Ayşe DURMUŞ,

İskilip Cumhuriyet Savcılığına, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı 101201 Ramazan SEYFİ,

Akçaabat Cumhuriyet Savcılığına, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 101203 Köksal YAVUZ,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 101204 Şule GÜNEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 101206 Emrah PELTEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Söğüt Cumhuriyet Savcısı 101208 Eser AKINCI,

Hayrabolu Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 101209 Mehmet İkbal GÜLTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 101210 Zeynep Eren BOZOĞLU,

Bandırma Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 101212 Ömer KARAGÖL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı 101213 Volkan IŞIK,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Çatak Cumhuriyet Savcısı 101217 Ersan YALDIR,

Söke Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 101218 Mustafa ERASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarız Hâkimi 101220 Rukiye AKBALIK CANBAZ,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Bozcaada Cumhuriyet Savcısı 101222 Gürhan BAKLA,

Sürmene Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 101225 Erhan ÇAVUŞOĞLU,

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına, Çardak Hâkimi 101229 Kenan GÖKSU,

Çorum Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 101231 Mutlu KILIÇ,

Van Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 101234 Havva YAKAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 101236 Sibel DUMAN,

Aksaray Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 101238 Çiğdem AYDOĞMUŞ,

Yalvaç Hâkimliğine, Cide Hâkimi 101245 Hatice ÇABUK,

Selçuk Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101246 Ayşe BOZOĞLU,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 101247 Osman ÇABUK,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 101250 Oğuz AKYOL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 101251 Muammer Murat MADRANEFE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 101253 Canan DEMİRHAN TEKE,

İnegöl Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 101254 Özlem AYDIN,

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 101256 Mustafa KOBAT,

Burdur Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 101259 Hacer KARAKOCA ÇIRAK,

Dikili Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 101260 Yusuf  YÜKSEKKAYA,

Ordu Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 101261 Mahir KAYA,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 101263 Mustafa ÇAKMAK,

Adıyaman Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 101264 Özgür YILDIZ,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 101267 Abdurrahman SERT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Palu Cumhuriyet Savcısı 101268 Abdurrahman Dursun BEDİR,

Karabük Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 101269 Bayram KARA,

Sürmene Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 101271 Abdulkadir BOZKURT,

Adıyaman Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 101273 Mehmet Fatih ZENGİN,

Hınıs Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 101276 Ayşe Tuba KARAOSMANOĞLU,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı 101278 Yasin EMRE,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 101280 Yunus BAKİ,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Maçka Cumhuriyet Savcısı 101281 Yıldıray GİDEN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 101289 Mustafa Kemal TUNÇ,

Muratlı Cumhuriyet Savcılığına, Altınözü Cumhuriyet Savcısı 101291 Ferhat Engin KURULAR,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 101293 Edibe Funda YILMAZ,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 101296 Zafer YİĞİT,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı 101297 Dr.Muhammet Nedim BEKRİ,

Polatlı Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 101298 İrem GÜVEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 101301 Aydın KARABIÇAK,

Tire Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 101302 Akif YILDIRIM,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı Cumhuriyet Savcısı 101306 Nazir KUŞ,

Suşehri Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 101308 İdris COŞKUN,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 101309 Mustafa EMRE,

İskenderun Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 101311 Aysun KOYUNCU,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Ulukışla Cumhuriyet Savcısı 101314 Yunus Emre CENGİZ,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 101316 Fatih AYAZ,

Erzincan Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 101317 Mustafa PAKSOY,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 101318 Selçuk ÇİFTÇİ,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gökçeada Cumhuriyet Savcısı 101319 Mustafa DAĞLI,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 101323 Erhan DEMİREL,

Oltu Hâkimliğine, Narman Hâkimi 101338 Aslı YÜKSEL,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101339 Semih İsa ÇAMURTAŞ,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Arsin Cumhuriyet Savcısı 101343 Server ŞİMŞEK,

Bayındır Hâkimliğine, Kula Hâkimi 101344 Hatice ÇAMAN,

Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 101346 Gökhan YOLASIĞMAZ,

Karataş Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 101347 Engin PARLAK,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Taşova Cumhuriyet Savcısı 101358 Nuri UZUN,

Zara Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı 101359 Serkan ÇAKMAK,

Batman Hâkimliğine, Van Hâkimi 101360 Melek YAVUZ,

Çeşme Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 101362 Volkan PAMUKÇU,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 101364 Mustafa YILMAZ,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı 101367 Ersan MENTEŞ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 101398 Olcay DÜNDAR,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 101399 Mehmet Kerem BOZDAĞ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 101401 Güray GÜÇLÜ,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı 101406 Şerafettin  ELMACI,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 101409 Gökhan KAPAĞAN,

Babaeski Hâkimliğine, Durağan Hâkimi 101414 Nazan ÇİÇEK,

Kuşadası Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 101418 Mustafa ÇOLAK,

Menemen Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 101419 Cem GERİŞ,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 101426 Ümit AYDIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Pazar Cumhuriyet Savcısı 101428 Mustafa Gökhan YUMRUTAŞ,

Söke Hâkimliğine, Ayvacık Hâkimi 101430 Fatma Zehra TUNCA,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 101433 Kerim Ali KARAKAYA,

Van Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 101436 Sibel KARTAL,

Kırıkhan Cumhuriyet  Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101437 Yaşar KAVALCIOĞLU,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 101438 Maksut YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Besni Cumhuriyet Savcısı 101447 Murat ÖZTEKİN,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 101449 Bünyami KORKMAZ,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 101450 Eşref Çağdaş BAL,

Karabük Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 101463 Yasin ÇEVİK,

Karabük Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 101473 Fatih SANCAK,

Dikili Hâkimliğine, İvrindi Hâkimi 101475 Semra TEKİN,

Kemer Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 101484 Özgür İnan ZOR,

Dikili Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 101485 Harun ERCAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Muş Cumhuriyet Savcısı 101487 Cemal KUZULU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 101489 Fatih HATİPOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pervari Cumhuriyet Savcısı 101490 Fırat PALA,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 101491 Onur ÇETİN,

Ordu Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 101497 Barış ERKUT,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 101499 Emrah Özge YELKEN,

Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 101501 Alper YALÇIN,

Marmaris Hâkimliğine, Kaynarca Hâkimi 101503 Cüneyt ÇETİN,

Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 101504 Nursal  ERDEM,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 101505 Feridun YETGİN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 101506 Ali Rıza SÖNMEZ,

Gerede Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 101511 Yemliha Uğur TOSUN,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 101527 Özgür ÖZTÜRK,

Burdur Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 101529 Abdurrahim GÖKBAY,

Vakfıkebir Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 101536 Ömer Faruk KARAKILIÇ,

Tarsus Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 101546 Mehmet Reşat YAVUZ,

İznik Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 101547 Reşat SAĞLIK,

Nallıhan Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 101549 Özkan TAVUZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 101550 Serkan SABIR,

Karataş Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 101553 Asye PARLAK,

Sürmene Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 101555 Ömür FOYA,

Hakkâri Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 101565 İsmet BAYSAN KOBAT,

Salihli Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 101568 Kemal ERTÜRK,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 101570 Mikail DEMİRCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 101594 Nihal TOZLU,

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 101611 Ümit ÇALIŞKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 101612 Cüneyt UYSAL,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 101613 Ahmet DİLFİRUZ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101632 Turgut TÜRKMEN,

Bartın Hâkimliğine, Bigadiç Hâkimi 101633 Nurhan ÖZDURAN,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Lâpseki Cumhuriyet Savcısı 101634 Yılmaz EYİDOĞAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 101660 Taner GÜNGÖR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Simav Cumhuriyet Savcısı 101664 Fatih MUŞMAL,

Gölcük Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 101729 Çimen EGE,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 104656 Serhat YAĞMUR,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 104661 Kadir AKBULUT,

Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 104662 Ömürhan DUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 104668 Ahmet SAVAŞ,

Bartın Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 104669 Özer ÇİLOĞLU,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 104671 Ferhat DENİZ,

Söke Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 104674 Kerim KURU,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Eskil Cumhuriyet Savcısı 104676 Ramazan KEPOĞLU,

Adıyaman Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 104678 İlhan  ŞENGÜL,

Van Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 104679 Cengiz AYDINER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 104680 Çiğdem EKİCİ SAVAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 104681 Hikmet UĞUR,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 104682 Adnan YAZICI,

Rize Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 104683 Mahmut ALTAN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Keban Cumhuriyet Savcısı 104684 Gökmen GİRGİN,

Ortaca Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 104686 Mehmet Ali YÜCE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi 104688 İzzet BAŞARA,

Mardin Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 104689 Murat ÖZCAN,

Torbalı Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 104690 Selçuk ÖZKAN,

Gemlik Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 104692 Levent DAĞDEVİREN,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 104694 Mustafa ÖZKAN,

Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 104695 Alper ARITAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 104696 Şule ARSLAN,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 104697 Özhan İNCE,

Batman Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 104698 Metin ACAR,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Genç Cumhuriyet Savcısı 104699 Adem ALDEMİR,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 104700 Murat DİLSİZ,

Kazan Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 104702 Esat IŞIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 104703 Yılmaz GENÇ,

Düzce Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 104706 Zeynep MERT DİLSİZ,

Çorlu Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 104707 Ali Efendi KIRMIZI,

Bor Cumhuriyet Başsavcılığına, Yomra Cumhuriyet Savcısı 104711 Derya ALTUN GİDEN,

Fethiye Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 104712 Hayrettin KÖSE,

Korgan Hâkimliğine, Bor Hâkimi 104715 Özgül YILMAZ KAÇMAZ,

Tire Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 104717 Faruk GÖKCE,

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı 104721 Seyfettin ATAŞ,

Enez Cumhuriyet Savcılığına, Kofçaz Cumhuriyet Savcısı 104722 Yusuf Bahadır ÖZAY,

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 104723 Veysel KAÇMAZ,

Ceyhan Hâkimliğine, Çiftlik Hâkimi 104725 Özkan YALDIR,

Kırşehir Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 104726 Ramazan KAVAK,

Van Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 104731 Fatih AYDIN,

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 104732 Mustafa Okan YAMAN,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 104734 Selim UZUN,

Manavgat Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 104735 İsmet  YÜKSEL,

Gerede Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 104739 Büşra TOPUZ,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 104741 Kadir Tekin ULUÖZ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Kıbrıscık Cumhuriyet Savcısı 104743 Sibel KOFOĞLU,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 104749 Murat SAYGI,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Araban Cumhuriyet Savcısı 104750 Ali Akın DOĞUŞLU,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 104752 Osman Deniz ŞAHİNGÖZ,

Kırklareli Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 104755 Sonnur YILMAZ BAL,

Menemen Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 104756 Nermin ULUCAN,

Ünye Hâkimliğine, Vize Hâkimi 104757 Mutlu TANRIKULU,

Van Hâkimliğine, Marmaraereğlisi Hâkimi 104758 Ömer ORHAN,

Aksaray Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 104759 Esma AYAR,

Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 104760 Mesut BOZBUĞA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 104769 Rabiye YALÇIN UYSAL,

Tokat Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 104770 Sinan ARPA,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 104771 Mustafa Kemal TURGUT,

Akçaabat Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 104774 Ahmet Onur ÖZGÜNDÜZ,

Ulukışla Cumhuriyet Savcılığına, Arapgir Cumhuriyet Savcısı 104776 Celal YÜCEL,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 104777 Berekat AKSOY,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 104778 Mehmet  PATLAK,

Karacabey Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 104783 Sadarettin BAKACAK,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 104785 Ramazan KÜRTÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 104789 Barış  BÜLBÜL,

Çorum Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 104790 Selahattin AFŞİN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 104793 Mehmet  ALLI,

Kırklareli Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 104794 Mehmet Serhat AVCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 104795 Zeynep Nihal

KÖKSAL PELTEK,

Mut Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 104797 Kemal UĞUR,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Cumhuriyet Savcısı 104798 Ufuk ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 104799 Kadir BAĞCI,

Gönen Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 104802 Mustafa GÜRAN,

Amasya Hâkimliğine, Dargeçit Hâkimi 104805 İsmail SARI,

Kırşehir Hâkimliğine, Mudurnu Hâkimi 104807 Murat TUNÇER,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 104809 Esra ALTINIŞIK,

Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 104812 Davut YILMAZ,

Gediz Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 104818 Özlem YILMAZ KORKMAZ,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 104820 Tayyar ADANUR,

Keşan Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 104821 Bayram ÜNLÜSOY,

Mardin Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 104822 Yasemin BİÇER YILDIRIM,

Nevşehir Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 104823 Selma AĞAR TUNÇ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 104825 İbrahim BOZKURT,

Ordu Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 104826 Tutku SARI,

Geyve Hâkimliğine, Darende Hâkimi 104829 Ekrem KARADERE,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 104830 Yılmaz ÇAĞLAYAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Eceabat Cumhuriyet Savcısı 104832 Fazıl BALTA,

Çaycuma Hâkimliğine, Beylikova Hâkimi 104834 Fatma YAMAN,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 104837 Adem AYDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çan Hâkimi 104839 Serdar KAYA,

İskenderun Hâkimliğine, Vize Hâkimi 104842 Çağatay DAL,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 104846 Abdulhadi OKULEVİ,

Yumurtalık Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 104847 Olgun PORTAKAL,

Akşehir Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 104849 Yener ERYÜRÜK,

Maçka Cumhuriyet Savcılığına, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 104852 Erhan ŞAHİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 104853 Osman GÖL,

Çerkezköy Hâkimliğine, Pınarhisar Hâkimi 104858 Jale KANAK,

Pertek Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 104861 Duygu TUNÇCAN,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 104862 Mehmet GÜVEN,

Düzce Hâkimliğine, Çifteler Hâkimi 104863 Hikmet  YILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 104864 Yonca ÖZCAN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 104866 Gültekin BÜLBÜL,

Seferihisar Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 104870 Figen DEMİR,

Çorum Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 104875 Ekrem BIYIK,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı 104876 Sadi DEMİR,

Amasya Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 104877 Mesut ÇEVİK,

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 104880 Fatih ADIGÜZEL,

Batman Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 104881 Ceylan DOĞAN SEVİNÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 104882 Mehmet SADIÇ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 104884 Zeynal Abidin ULU,

Batman Hâkimliğine, Mut Hâkimi 104885 Zafer KAYA,

Balâ Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 104886 Fahriye EMİRAL,

Araç Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 104888 Çağlar İLHAN,

Karacabey Hâkimliğine, Gölhisar Hâkimi 104889 Ramazan GÜRKAN,

Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 104893 Abdullah ÇITLAK,

Mardin Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 104895 Hasan ADIGÜZEL,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 104896 Uğur Doğan ÇETİN,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 104901 Alper Sinan ERMİŞ,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 104904 Yavuz Selim AYDEMİR,

Osmaniye Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 104905 Ercan ŞAHİN,

İskenderun Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 104906 Ercan GÜLER,

Foça Hâkimliğine, Finike Hâkimi 104911 İsmail Emrah SANCILI,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 104914 Ali Fuat SARUHAN,

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 104918 İsmail Turgut KILDAN,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 104919 Volkan ÖZDEMİR,

Ceyhan Hâkimliğine, Mut Hâkimi 104924 Ali KARA,

Amasya Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 104925 Yıldıray KAYA,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 104927 Cantürk TAŞKIN,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Delice Cumhuriyet Savcısı 104928 Ziya ÖZTÜRK,

Keşan Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 104929 İsmail ERCAN,

Alanya Hâkimliğine, Erfelek Hâkimi 104932 Aysel MENEKŞE,

Bozüyük Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 104933 Arzu ERİŞ,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 104936 Umut EMİRAL,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 104937 Mehmet Ali DUMAN,

Karacabey Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 104940 Ayhan DAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 104941 Sevda BOYRAZ,

Bodrum Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 104942 Kadriye  İLHAN,

Bergama Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 104944 Tuncay  BÜLBÜL,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı 104945 Adem AMAÇ,

Keşan Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 104946 Mehmet TUNCAY,

Kırklareli Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 104962 Suna TANRIVERDİ,

Söke Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 105002 Bora TOPUZ,

Şile Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 105003 Ayşegül Sibel SİVRİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 105004 Hüseyin TEKİN,

Didim Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 105006 Hasan ÖZTÜRK,

Van Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 105021 Ali AKIN,

Burhaniye Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 105028 Osman TÜTER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 105029 Semra DURAN,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 105030 Samir İMAMOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Divriği Cumhuriyet Savcısı 105032 Şükrü Hanlı BAYDIN,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 105046 Özkan DOĞRU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 105050 Ali KARA,

Aksaray Hâkimliğine, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 105052 Süheyla ÜNÜVAR,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Amasra Cumhuriyet Savcısı 105053 Eşref DURMUŞ,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 105057 Murat ŞEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akseki Cumhuriyet Savcısı 105148 Mehmet YALÇIN,

Rize Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 105149 Rahime ÖZTEKİN,

Amasya Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 105150 Adnan AKIN,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Beyşehir Cumhuriyet Savcısı 105151 Erhan ALTUN,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 105158 Ercan GÖVLER,

Dikili Hâkimliğine, Bor Hâkimi 105280 Hatice ÖZKARA ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 105281 Fatih KÖSEKAYA,

Batman Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 105284 Gökhan TÜRKKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 105537 Neşe KİRTİL,

Van Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 105538 Özden GENÇLER ÜNAL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 105682 Salih OĞLAKCI,

Viranşehir Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 107073 Aylin ŞİMŞEK,

Gümüşhane Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 107077 Aydın DEMİRAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 107310 Elif GÜNEY,

Çardak Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 107311 Önder Kürşad MUTLU,

Akyurt Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 107312 Seda Türkan MANAV  DURSUN,

Manavgat Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 107319 Mücahit ARDUÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 107321 Cihat  ARSLAN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 107322 Metin ÇELİK,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Besni Cumhuriyet Savcısı 107323 Mustafa Burak ÇİL,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 107327 Derya ŞEREF,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 107328 Gökhan DURSUN,

Gölcük Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 107329 Zeynep Çiğdem HAMURCU,

Kandıra Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 107331 Emine Selma ÇELEBİ,

Of Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 107332 Murat BİLGE,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107336 Ali ÇAĞLARSU,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 107337 Metin TOKEL,

Edremit Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 107338 Derya TOPÇU GÜNGÖR,

Ödemiş Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 107339 Hakan TOPUÇAR,

Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 107340 Mahmut Fatih ÇELİKBİLEK,

Dörtyol Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 107341 Mecit ÇELEBİ,

Nazilli Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 107344 Metin ÇAKAR,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 107345 Cengiz ÇAĞATAY,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Kaynarca Cumhuriyet Savcısı 107348 Abdullah İLBAY,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 107350 Can Tümer KERİŞ,

Fatsa Hâkimliğine, Gölhisar Hâkimi 107354 Dursun ARSLAN,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 107357 Hakan AKDENİZ,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 107358 Fatih AKDAŞ,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 107359 Hasan AKCEVİZ,

Karaman Hâkimliğine, Hacıbektaş Hâkimi 107362 Gülüşan GENÇ,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 107363 Mehmet ETYEMEZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 107364 Reşat ESMER,

Erzincan Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 107365 Mustafa BAŞARI,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Karataş Cumhuriyet Savcısı 107367 Erkan KESGİN,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Bünyan Cumhuriyet Savcısı 107370 Mustafa Kemal ÇATAK,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107371 Yusuf Ziya ÇİFTÇİ,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 107372 Serkan GÜNHAN,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 107373 Ali DİNÇ,

Bergama Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 107374 Esra DEMİR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 107376 İsmail ÇALIK,

Batman Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 107378 Ayvaz CEBRE,

Erzincan Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 107380 İlkay AYDIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Yomra Cumhuriyet Savcısı 107381 Serkan AYDIN,

Orhangazi Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 107384 Cafer AKPINAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 107385 Huriye AFŞAR ŞENER,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Espiye Cumhuriyet Savcısı 107386 Yusuf Ziya POLATER,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Çat Cumhuriyet Savcısı 107387 Mehtap AKIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 107388 Hatice ADIYAMAN ÜSTÜNEL,

Nevşehir Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 107389 İbrahim AÇAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 107390 Selma ACAR AKGÜL,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 107393 Tahir ÖZGENÇ,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 107394 Ahmet SAKMAN,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 107395 Abdulkadir POLAT,

Menemen Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 107396 Mine SEÇKİN BOZBUĞA,

Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 107397 Fatih ŞİMŞEK,

Osmaniye Hâkimliğine, Mut Hâkimi 107398 Murat TAŞLITEPE,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 107399 Ali  TÜRK,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 107400 Necmeddin  YILDIRIM,

Kuşadası Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 107401 Cihangir YILDIZ,

Sarayköy Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 107402 Habibe ERTUĞRUL,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 107404 Hamdiye YILMAZ İMRET,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 107406 Halil GÜMÜŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 107408 Orhan GENÇ,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 107409 Hasan Basri GÜL,

Karasu Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 107410 Ayşe GÜLER KARA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 107411 Tuğba ALDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Oltu Cumhuriyet Savcısı 107413 Dilek TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çan Hâkimi 107415 Taner ŞENTÜRK,

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 107416 Hacer ÖZTÜRK YÜKSEL,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı 107417 Gülüstan TUNÇER,

Nevşehir Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 107419 Melek DURSUN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Sütçüler Cumhuriyet Savcısı 107421 Özkan GÜNDÜZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 107426 Esra KAZAN,

Ünye Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 107427 Osman Nuri NAYMAN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 107430 Fatma Melike  HACIALİOĞLU,

Geyve Hâkimliğine, Darende Hâkimi 107432 Filiz KARADERE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayramiç Cumhuriyet Savcısı 107433 Gökhan HAS,

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 107435 Kamil ERTUĞRUL,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 107436 Hilal AÇAR,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 107437 Yunus SARISOY,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Göynücek Cumhuriyet Savcısı 107439 Adem LAÇİN,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 107442 Ümit YILMAZ,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 107444 Şaban UYSAL,

Kumluca Hâkimliğine, Van Hâkimi 107445 Regaip UYAN,

Serik Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 107447 Ersin TURSUN,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 107450 Engin KOÇAKLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğil Cumhuriyet Savcısı 107451 Ahmet EKER,

Edremit Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 107454 Meryem ŞENYÜZ AKSOY,

Iğdır Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 107457 Kerim ERSOY,

Ünye Hâkimliğine, Aydıncık Hâkimi 107458 Ferhat EROL,

İnebolu Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Cumhuriyet Savcısı 107459 Şeref ERMİŞ,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 107461 Ali Can KARAKUŞ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 107462 Sedat TURAN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 107464 Meltem MEMİŞ,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 107465 Kerem KIRTAY,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 107466 Cemil KOTUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 107469 Derya KURT,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 107471 Mahmut KÜÇÜKOĞLU,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 107477 Öncer ATEŞ,

Batman Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 107478 Sevda AYDIN BÜLBÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 107479 Kevser TEMİZ,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 107480 Recep ERDİN,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 107481 Elçin CEYLAN,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 107483 Fatih Sarper GÜLOL,

Osmaniye Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 107485 Bayram ERCAN,

Adıyaman Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 107486 Mahmut ERCAN,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Demre Cumhuriyet Savcısı 107487 Hüseyin GÜLLE,

Burhaniye Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 107489 Berrin YAPICIOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı 107491 Selen ÜRETEN TANDOĞAN,

Aksaray Hâkimliğine, Sütçüler Hâkimi 107496 Aslı GÜNDÜZ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Hizan Cumhuriyet Savcısı 107497 Erdem ATMACA,

Kilis Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 107498 Emre ÖZTÜRK,

İnebolu Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 107500 Caner ULU,

Yozgat Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 107504 Erdal GÜRCÜ,

Gemlik Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 107509 Mehmet KUMAK,

Bandırma Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 107511 Selim DOĞANAY,

Düzce Hâkimliğine, Seben Hâkimi 107518 Volkan ULUSOY,

Seferihisar Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 107519 Sait DEMİR,

Ceyhan Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi 107520 Esat  ESATOĞLU,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Hâkimi 107522 Seyit Sezai DUMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zile Hâkimi 107524 Fehmi KEMAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 107527 Özlem HAS,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 107528 Banuhan DALKILIÇ,

Serik Hâkimliğine, Çay Hâkimi 107530 Halis KARATOMAS,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı 107531 Rukiye TİMUR,

Sandıklı Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 107532 Aysun AKCEVİZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 107533 Bilal ERKOÇ,

Turgutlu Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 107534 Hülya ÇANCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 107535 Ceylan CEYLAN BALTALI,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 107538 Evren AKBEY,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Gölova Cumhuriyet Savcısı 107540 Yakup TAŞLIOVA,

Beypazarı Hâkimliğine, Çifteler Hâkimi 107541 Sibel CENGİZ,

Körfez Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 107548 Nermin BEYAZİTOĞLU,

Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 107549 Tahir Murat AKKAN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı 107552 Nazik YÜKSEL CEREN,

Gerze Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 107554 Ayşegül KARAKUŞ,

Kars Hâkimliğine, Koçarlı Hâkimi 107555 Ülkü ÖZDEMİR,

Kırşehir Hâkimliğine, Mengen Hâkimi 107558 Muhammet Turgay BAŞKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 107562 Özkan KARAELMA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 107564 Halise KARAÇAY,

Buldan Hâkimliğine, Güney Hâkimi 107565 Deniz KARACABEY URMAN,

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 107567 Ömer CURA,

Polatlı Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 107568 Yıldız GÜRZSOY,

Giresun Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 107569 Emrullah ŞEKERCİ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 107573 Esabil KALE,

Adıyaman Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 107574 Serpil DOĞAN,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 107575 Özgür KAÇAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 107578 Neslihan AKTEMUR ÖZTÜRK,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 107579 Salih AYLUÇTARHAN,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 107580 Arif GEDİKOĞLU,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı 107582 Onur ÖZKIR,

Sinop Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 107583 Ayşe Gül ŞİMŞEK,

Bandırma Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 107585 Nurcan GÜMÜŞ,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107586 Zehra DEMİRCİ ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarız Cumhuriyet Savcısı 107587 Hüseyin CANBAZ,

Ortaca Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 107588 Sevil ÇALIŞKAN KOÇKUZU,

Pasinler Hâkimliğine, Tortum Cumhuriyet Savcısı 107592 Vildan YEŞİLYURT ÇELEBİ,

Karabük Hâkimliğine, Gömeç Hâkimi 107593 Nurettin DOĞRU,

Sinop Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 107596 Aylin DİŞBUDAK,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 107597 Mustafa USTA,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 107598 Ufuk ERSUNGUR,

Niğde Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 107599 Harun AKCA,

Nizip Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 107600 Sait ÖZDEMİR,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 107601 Erkan YÜKSEL,

Tarsus Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 107604 Havva ABDİİMAMOĞLU,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 107607 Davut ZERMAN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 107608 Mustafa BİLGEN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 107609 Hakan ÖZDEMİR,

Arapgir Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 107614 Ali ÖZTÜRK,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 107615 Kenan ÖZDEMİR,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107616 Kürşat DURGUN,

Rize Hâkimliğine, Mutki Hâkimi 107619 Sefer ÖZER,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 107621 Hasan ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Uzunköprü Hâkimi 107622 Tülin BEKRİ,

İskenderun Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 107624 Kezban Esra ÖZDEN,

Mardin Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 107628 Çetin KOÇAK,

Körfez Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 107629 Zafer KOÇ,

Akhisar Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 107630 Murat SOPACI,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 107632 Şükrü DÜZÜN,

Çorum Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 107634 Nihal AKCAN,

Van Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 107636 Tarık Fırat KÖROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 107638 Muazzez TİRYAKİ,

Iğdır Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 107640 Muammer KOÇ,

Keskin Hâkimliğine, Delice Hâkimi 107641 Kadir TANRIKULU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107642 Halil POLAT,

Erciş Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 107644 Fatih SOYSAL,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 107648 Ahmet KALKAN,

Bilecik Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 107653 Murat PALA,

Gemlik Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 107654 Yaşar SARCAN,

Bayındır Hâkimliğine, Havza Hâkimi 107658 İnan YILMAZ,

Silifke Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 107661 Mahir TAŞTİMUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boyabat Cumhuriyet Savcısı 107662 Selçuk ÜLGER,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 107665 Ozan MUTLU,

Ordu Hâkimliğine, Koçarlı Hâkimi 107671 Güldemet AYAN,

Düzce Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 107672 Aynur ARSLAN POLAT,

Yozgat Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 107674 Alper SAYKAL,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 107675 Engin GÜNGÖR,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 107676 Fatih SARITAŞ,

Nevşehir Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 107679 Mahmut  KIRA,

Tarsus Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 107695 Betül NAS GÜLOL,

Mut Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 107711 Neslihan ASLAN,

Şile Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 107713 Abdurrahman SAKAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Senirkent Hâkimi 107714 Ahmet BOSTAN,

Nazilli Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 107715 Ethem ÖZKAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107716 Hakan AKSOY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 107729 Nilgün ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 107730 Ramazan TEMEL,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 107809 Yaşar AKAY,

Devrekâni Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 107811 Metin AYMIŞ,

Manavgat Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 107818 Cafer MUTLU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Alaplı Cumhuriyet Savcısı 107987 Selçuk CEBECİ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 108037 Ersin TOSUN,

Çorum Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 108073 Murat BEDER,

Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 108777 Hazım ASLANCI,

Manavgat Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 108778 Muhsin AYLİM,

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 108875 Ahmet MAHNOOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 109426 Meryem ERASLAN,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 109430 Funda ÇORAKÇI,

Sapanca Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 109431 Mehmet Beyazıt ŞAHİN,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 109432 Osman ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Suruç Cumhuriyet Savcısı 109434 Peyman HÜRMÜZ,

Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 109435 Deniz KAKIRMAN,

Çaykara  Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 109437 Yaşar Fatih MENGÜÇ,

Kilis Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 109439 Sinan SÜRMELİOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Besni Hâkimi 109440 Elif ERGİŞİ ÖZTEKİN,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 109441 Bahadır Altan BAYINDIR,

Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 109447 Selami YILMAZ,

Giresun Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 109448 Özcan BOZKURT,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 109449 Erdem DEMİRCANLI,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 109451 Tevfik GÜL,

Bodrum Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 109456 Aslıhan LİMON,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 109459 Murat ŞAHİN,

Vize Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 109464 Tuncay ÇELİK,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 109465 Yakup ÖLÇER,

Kemer Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 109466 Şeyma Ayça ALP,

Karabük Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 109467 Sibel COŞKUN,

Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 109471 Ramazan ORUÇ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 109475 Mehmet KURAN,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Ardanuç Cumhuriyet Savcısı 109476 Bayram DEMİRTAŞ,

Vize Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 109478 Ayda TAŞ ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 109479 Hilal BAĞCIVAN,

Beyşehir Hâkimliğine, Hüyük Hâkimi 109486 Sibel TOKEL,

Ilgaz Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 109488 Halil İbrahim DAĞCI,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 109489 Cemal AYTAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Cide Hâkimi 109490 Emel ÖZTÜRK,

Kandıra Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 109492 Hacer DİKMEN,

Göksun Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 109495 Harun GÜVEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 109610 Caner GÜRÜHAN,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 109612 Bilgehan YÜCEL,

Azdavay Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 109615 Kamil MÜFTÜOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 109619 Melike PALA,

Erdek Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 109621 Yaşar Muhammet SANCAR,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 109625 Necati KAYAKÖZÜ,

Yatağan Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 109626 Gamzegül ÇAĞLAR,

Erdek Cumhuriyet Savcılığına, Şenkaya Cumhuriyet Savcısı 109627 Oğuzhan GÜMÜŞCÜ,

Nevşehir Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 109631 Özgecan Nidal SULAN,

Bodrum Hâkimliğine, Ula Hâkimi 109632 Dilem AKSOY KARAKAYA,

Serik Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 109633 Ülviye Müjde TURSUN,

Düzce Hâkimliğine, Keban Hâkimi 109636 Ayşe NOHUTÇU GİRGİN,

Bozüyük Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 109637 Kamile KILDAN,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 109641 Seydi KIRMIZI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 109643 Esra HAYKIR BOYALI,

Alanya Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 109656 Seyda BAYARSLAN,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 109658 Hüseyin YALÇIN,

Kaş Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 109659 Hatice ÇİFTÇİ YILDIRIM,

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığına, Çat Cumhuriyet Savcısı 109662 Abdullah KÖŞŞEKOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 109665 Nazan OZAN,

Kuşadası Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 109668 Feride DUMAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 109678 Kerem YILMAZ,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 109679 Burak YILMAZ,

Polatlı Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 109682 Hacer AYDEMİR AYDIN,

Çatalca  Hâkimliğine, Kale Hâkimi 109684 Ahmet UĞUZ,

Pazar Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 109689 Ahmet BODUR,

Tire Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 109690 Maide KOÇAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 109691 Ayşegül YÜZER,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Olur Cumhuriyet Savcısı 109693 Furkan İsa UĞURLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 109695 Fatih AKİ,

Gerze Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 109696 Mustafa ABANOZ,

Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 109697 Savaş KILIÇ,

Gölhisar Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 109702 Akın GÜRLEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 109705 Gülhan KADIOĞLU,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 109706 Gülan YAZICI,

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 109707 Ayşe Gül BİÇER,

Acıpayam Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 109708 Yıldız ŞAHİN,

Elmalı Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 109709 Deniz KESER,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 109710 Defne Güllü ŞAHİN,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 109712 Tahir Hami TOPAÇ,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 109713 Vedat TEMEL,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 109715 İrfan DELİBAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 109718 Güneş KİBAR,

Suruç Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 109719 Nurhan KILIÇ,

Kastamonu Hâkimliğine, Daday Hâkimi 109721 Ülkü GÜNEŞ YÜZÜGÜLLÜ,

Salihli Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 109723 Umut UZUN,

Develi Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 109726 Kübra TOKSARI,

Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 109727 Levent DEMİR,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 109733 Serkan TONYALI,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 109735 Fadime BALALİOĞLU,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 109738 Süleyman ÇINAR,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 109740 Metin AKDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 109747 Eda ÇELİK,

Çorum Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 109748 Emine KILINÇ,

Düzce Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 109750 Melik DURMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 109751 Atilla BULUT,

Erciş Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 109752 Berkay ALTUĞ,

Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 109753 Gıyasettin BELGELİ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 109754 Aybala Ülkü ARPA,

Çorum Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 109758 Betül GÖL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 109759 Makbule Nur İDEM YÜRÜK,

Muratlı Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 109760 Yusuf KILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi 109764 Alev BULUT,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 109766 Halil KAÇAR,

Çubuk Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 109768 Tülin ÖZKAN,

Boyabat Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 109769 Canan DEMİRCANLI,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Altıntaş Cumhuriyet Savcısı 109770 Mehmet UZUN,

Salihli Hâkimliğine, Olur Hâkimi 109771 Fatih AKKUZU,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 109773 Özden HACIOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, İliç Cumhuriyet Savcısı 109774 Cuma ÖZELCE,

Kiraz Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 109775 Arzu  DUR,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 109780 Fatih ÇELİK,

İskilip Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 109781 Mustafa USLU,

Tunceli Hâkimliğine, Feke Hâkimi 109782 Feyza ALTINKAYA,

Karabük Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 109784 Nihal KUŞ,

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 109785 Sinan ARTUÇ,

Pazar Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 109789 Yalçın KÜÇÜK,

Akçaabat Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 109790 Hanife OK DEMİR,

Bodrum Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 109791 Nuray YALÇIN ERK,

Milâs Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 109794 Dilek ÖZ,

Siverek Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 109798 Eren GÜVEN,

Bingöl Hâkimliğine, Feke Hâkimi 109808 İdris Arda AYGÜN,

Ortaca Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 109810 Özlem AYTAN,

Kars Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 109814 Abdullah ÇAKIR,

Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 109817 Ferit SANDAL,

Manavgat Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 109819 Ümit AKBIYIK,

Mardin Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 109820 Sinem KUTANİS,

Salihli Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 109823 Arzu ALTINIŞIK DEMİR,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 109828 Metin YILDIRIM,

Ardahan Hâkimliğine, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı 109831 Selviye ÇAKIR,

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 109888 Kadim KABAKTEPE,

Turgutlu Hâkimliğine, Varto Hâkimi 110081 Türkan AKKANAT,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 110520 Aslan BARLIK,

Sapanca Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 110599 Nermin TUNA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 110640 Mehmet Alperen DOĞRU,

Erciş Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 110831 Mehmet UYAR,

Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 110836 Başak ŞAKTANLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 111014 Yasemin YÜCESOY YILMAZ,

Torbalı Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 111185 Demet ÖZKAN,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 111925 Ahmet GÜRBÜZ,

Bünyan Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 111926 Neslihan BEKİRÇAVUŞOĞLU,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 111927 Mehtap YILMAZ,

Menemen Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 111934 İsmail GEÇECİ,

Bozüyük Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 111935 İkbal BOZKURT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 111942 Mahmut ALTIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Develi Hâkimi 111943 Gül Yaprak KOÇAK,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 111949 Enes POLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Daday Hâkimi 112128 Adem GÖNÜL,

Rize Hâkimliğine, Darende Hâkimi 112798 Osman  GİTMEZ,

Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 115027 İbrahim KORKMAZ,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 118838 Burhan GÖRGÜLÜ,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 118842 Taşkın OKUR,

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 118845 Semra İZOL,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 118846 Özlem YAMAN,

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 118848 Seçkin KOÇER,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 118849 Haydar SEYFİ,

Edremit Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 118851 Mehmet AYDIN,

Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 118853 İsmail Gökhan ORMAN,

Niksar Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 118855 Ömer Emre YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 118857 Abdullah Altuğ APDİK,

Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Bozyazı Cumhuriyet Savcısı 118860 Hidayet KANDEMİR,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 118862 Cafer KÜÇÜKKARACA,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 118863 Nuh GÜLER,

Ağrı Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 118864 Özlem BAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 118868 Ahmet CÖMERT,

Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 118869 Sinan DURSUN,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 118871 Bahar YÜCESES,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 118872 Yunus Emre AKÇA,

Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 118874 Hüseyin Abdullah AYTEKİN,

Ağrı Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 118875 Özlem ÜNAL ÖZDEMİR,

Bismil Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 118877 Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ,

Keban Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 118883 Abdulmutalip ÖZASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 118885 Cemil KÜÇÜKBAŞOL,

Erciş Hâkimliğine, Araç Hâkimi 118886 Ferruh AKYÜZ,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 118887 Mehmet ŞENLİKCİ,

Kaman Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 118889 Mahmut KENANOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 118891 Mustafa ALYÖRÜK,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 118892 Ahmet Mahir DOĞAN,

Eskil Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 118893 Süleyman KUYUMCU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşan Cumhuriyet Savcısı 118895 Zafer AYDÖN,

Tunceli Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 118896 Ahmet ÖZKAN,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 118897 Evren ÖZMEN,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 118902 Ebru AĞYEL,

Kaynarca Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 118906 Engin YILDIRIMER,

Bayramiç Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 118909 Halil ÜNLÜ,

Silivri Hâkimliğine, Mahmudiye Hâkimi 118914 Mehmet Raşit NAS,

Akçadağ Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 118916 Elif CENGİZ,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Nurhak Cumhuriyet Savcısı 118922 Tacettin KABATEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 118928 Birsen KARATEKE,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 118932 Hakan YÜKSEL,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 118948 Mehmet ÇELİK,

Osmaniye Hâkimliğine, Bahçe Hâkimi 118949 Emine YALGIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 118951 Mustafa ÖZDEN,

Niksar Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 118953 Ayşe ATİLLA YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 118954 Ahmet TAKCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 118959 Kemal KÖÇER,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 118965 Pınar GEZER ATANIAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Hâkimi 118967 Ayşegül KARATURNA,

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 118975 Erdem Onur YÖRÜKOĞLU,

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 118976 Hasan  ULUBEYLİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 118979 Fatma Zehra ÇIĞTAY ŞAHİN,

Akşehir Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 118983 Orhan ŞAHİN,

Seydişehir Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 118986 Ümit ŞENSES,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 118990 Eyüp KARA,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 118996 Çetin KÜÇET,

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 118998 Erkan IŞIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119000 Münüse Vildan CIRIKLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 119004 Elif KARAGÖZ,

Başkale Hâkimliğine, Dikili Cumhuriyet Savcısı 119008 Gülten  ÇETİNKAYA,

Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Dikili Hâkimi 119016 Volkan ÇETİNKAYA,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 119017 Simge ERKAN ERAYDIN,

Kandıra Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 119028 Vakkas Sait DİKMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 119032 Semih KARABULUT,

Edremit Hâkimliğine, Havran Hâkimi 119036 Gamze EKİM,

Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Cumhuriyet Savcısı 119037 Mehmet Ali TURGUTALP,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 119039 Burhan SAÇ,

Mutki Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 119042 Hilal HANÇER,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Eşme Cumhuriyet Savcısı 119046 Süleyman SARI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 119047 Nuray ÇAYÖNÜ,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 119048 Fatih Seyfi MOROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Baskil Cumhuriyet Savcısı 119049 Burcu AKKUŞ GÖL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 119052 Ezgi Olga BOZKURT,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 119053 Hüseyin Serkan YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 119061 Duygu KOÇYİĞİTOĞLU,

Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 119062 Soner ÇETİN,

Bigadiç Cumhuriyet Savcılığına, Bahçe Cumhuriyet Savcısı 119064 Zafer ERGÜN,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 119065 Ömer Faruk NURSAÇAN,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı Cumhuriyet Savcısı 119066 Kadir TAŞAR,

Iğdır Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 119072 İnan ÖZDOĞAN,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 119074 Murat YILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 119075 Umut YENİTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 119076 Muhammed KARATEKE,

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 119077 Saime KUTLU ALTINBAŞ,

Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı 119078 Timur ÇADIRCI,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 119079 Kamil KARAGÖZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 119083 Serpil ATGIN,

Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Cumhuriyet Savcısı 119084 Onur USTALİ,

Hilvan Hâkimliğine, Çardak Hâkimi 119085 Abdulgani KÖKSAL,

Körfez Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 119087 Beyzanur ŞAHİN,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 119088 Evrim ATAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Birecik Cumhuriyet Savcısı 119089 Emel ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 119092 Melih Serdar ÇAKIR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 119094 Yüksel GÜNARSLAN,

Refahiye Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 119096 Ahmet PINAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 119100 Özge TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119102 Köksal YAZICI,

Elbistan Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 119109 Aydanur KABATEPE,

Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Hassa Cumhuriyet Savcısı 119114 Onur Önder KALKAN,

Kurtalan Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 119115 Şeyma AKGÜL KOÇER,

Ezine Hâkimliğine, Küre Hâkimi 119116 Murat KARABAY,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 119119 Asu GÖZÜM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Borçka Hâkimi 119122 Yıldıray AVCI,

Çay Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 119123 İsmail ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 119125 Muhammet Okan YÜZER,

Karapınar Hâkimliğine, Abana Hâkimi 119129 Ebru ÖNER TOSUN,

Köyceğiz Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 119130 Gökan GÜNAYDIN,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 119133 Ömer YILDIRIM,

Gürün Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 119137 Yakup YILDIRIM,

Çal Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 119138 Selda ŞEREFLİ ÜLKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 119139 Erhan OBUT,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı 119141 İlyas ERDOĞAN,

Aydıncık Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 119142 Durmuş YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adilcevaz Hâkimi 119143 Sultan KÖYSÜREN GENÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eşme Cumhuriyet Savcısı 119151 Ebubekir Koray KERİMOĞLU,

Susurluk Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 119153 Nurullah Zülküf ALGÜL,

Ceyhan Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 119154 Engin KOÇ,

Bitlis Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 119157 Mehmet Emin ÇELİK,

Emet Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 119162 Yusuf PAKIR,

Çatak Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 119163 Hasan ALTAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Cumhuriyet Savcısı 119167 Özcan YAVAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hopa Cumhuriyet Savcısı 119168 İrfan ŞANCI,

Soma Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 119181 Fatma AYBEY,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 119188 Pınar AKDOĞAN TUNCA,

Feke Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 119189 Medet ERKAPLAN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 119193 Mahmut Emre TOPSAKAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 119195 Semih ÇAYÖNÜ,

Fethiye Hâkimliğine, Ula Hâkimi 119198 Filiz KOZAK,

Bayramiç Hâkimliğine, Pülümür Hâkimi 119199 Emre TURGUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 119202 Dilek AKÇAOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 119205 Fatma ATEŞ,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 119208 Murat ORAN,

Mudurnu Hâkimliğine, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 119210 Behiye Emel BAŞAR,

Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 119211 Mehmet Emin YALVAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 119214 Kubilay KOÇ,

Beyşehir Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 119218 Duygu YILDIZ,

Göksun Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 119219 Latife Nazlı GÜVEN,

Ordu Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 119220 Arif ATANIAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 119221 Onur KARA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 119223 Öznur ÖZCAN,

Fethiye Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 119224 Alper YÜKSEL,

Karacasu Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 119225 Şebnem ÇETİN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Sason Hâkimi 119230 Hakan BULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 119233 Hacer KARABIYIK,

Eğirdir Hâkimliğine, Atabey Hâkimi 119238 Fatma DORUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 119239 Yeşim Eren ÇARDAK,

Aşkale Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 119245 Nazan YALVAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 119246 Elif AKBAY ERDOĞAN,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 119249 Serhat AKIN,

Ağrı Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 119252 Hasan KOCABAŞ,

Ağrı Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 119256 Sinem SÖNMEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 119257 Süreyya KÖSALI KURTULUŞ,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Kıbrıscık Cumhuriyet Savcısı 119259 Abdurrahman HACISALİHOĞLU,

Merzifon Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 119263 Zekeriya ATÇA,

Sivaslı Hâkimliğine, Karahallı Hâkimi 119264 Semra ÖZTEN ASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 119265 Fatoşcan AYDIN CACIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 119266 İbrahim YILDIRIM,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 119273 Dilber AKTAŞ,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 119275 Faruk Ramazan ÇELİK,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 119277 Gökalp YALÇIN,

Datça Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 119280 Ümit KARTLI,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 119281 Mustafa Kutsal KAYA,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 119288 Abdusselam ESEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 119293 Teslime KAHRAMAN,

Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Ağın Cumhuriyet Savcısı 119294 Veysi KARAMAN,

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 119295 Ömer GÜNEN,

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 119299 Halil DEPEDELEN,

Simav Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 119355 Murat TAŞDELEN,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 119358 Abdulvahap KILINÇ,

Muratlı Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 119373 Ersan KUZGUN,

Pamukova Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 119374 Hüseyin MUŞUL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcısı 119446 Muhammet TOPALOĞLU,

Ardahan Hâkimliğine, Finike Hâkimi 119521 Oğuz BELEK,

Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 119664 Sümeyra ÇETİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manyas Cumhuriyet Savcısı 119723 Mevlüt SARIGÜL,

Türkoğlu Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 119818 İbrahim Halil UĞURLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 119821 Ferda BEDER,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 119891 Erdal EREN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 120083 Yakup AKAR,

Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 120091 Musa ÇATALOĞLU,

Eşme Cumhuriyet Savcılığına, Beydağ Cumhuriyet Savcısı 120092 Ertan YÜCE,

Pütürge Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 120304 Recep ARDIHAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hendek Cumhuriyet Savcısı 120307 Faruk KIL,

Varto Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120313 Emrah YALDIZKAYA,

Akyazı Hâkimliğine, Almus Hâkimi 120317 İbrahim Hakkı BEYAZİT,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 120561 Göksel TURAN,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 120576 Berna BOYRAZOĞLU YELKEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 120577 Ertan DEMİRCİ,

Şabanözü Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 120579 Pınar VELİOĞLU ARDIÇ,

Şabanözü Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 120581 Ali METE,

Datça Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 120582 Serap Canan KARTLI,

Taşova Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 120583 Burak Cenk İLHAN,

Yusufeli Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 120584 Ali Cihan YEDİYILDIZ,

Çumra Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 120590 Erdal KILINÇ,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 120592 Fatih Yaşar YÜCEL,

Artvin Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 120595 Savaş YİGEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 120596 Tuğba ARSLAN ATAÇ,

Kula Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 120597 Musa Erdem ALTINHALKA,

Keban Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 120598 Cumali ÇELİKKIRAN,

Gevaş Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 120604 Gökhan ARAS,

Lâpseki Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 120606 Buket KABAKTEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 120607 Selma ŞENOL ECEVİT,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Hâkimi 120609 Zafer DEMİRTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 120613 Aysun YILDIZ,

Siirt Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 120614 Kadir AHLATCI,

Hazro Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 120615 Emine KOÇAK,

Bolvadin Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 120620 Mehmet ÇETİN,

Selendi Hâkimliğine, Görele Hâkimi 120621 Seval ALAÇAM SAĞLAM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 120623 Derya ÇOLAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 120624 Öner ÖZLÜ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 120626 Ali Kemal KESER,

Dursunbey Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 120629 Rukiye ULUBEYLİ,

Iğdır Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 120633 Cihan YILMAZ,

Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 120634 Kemal ŞİMŞEK,

Nallıhan Hâkimliğine, Gevaş Hâkimi 120636 Emel  TAVUZ,

Pervari Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120637 Olcay AKSOY,

Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 120638 Serdar SÖYLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 120640 Sema KARABULUT,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 120643 Muhammet Murat SALMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 120644 Ruhşen TÜZÜN,

Şırnak Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 120645 Zübeyir DEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 120647 Buket KÖKSAL ORUÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120649 Mihriban DİNCEL,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 120651 Hakan ÖZTÜRK,

Pınarbaşı Hâkimliğine, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 120656 Tuğba APAYDIN AKSOY,

İliç Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 120658 Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Cumhuriyet Savcısı 120663 Süleyman KAYNAR,

Kızıltepe Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 120664 Özgüray KARABATAK,

Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 120668 Serkan AKTÜRK,

Kâhta Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 120670 Emel YILDIZ,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 120671 Cüneyt DEMİRDAŞ,

Siirt Hâkimliğine, Sinanpaşa (Sincanlı) Hâkimi 120672 Gökhan BAYRAK,

Banaz Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 120674 Anıl Deniz GÜNEŞ,

Sungurlu Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 120675 Hilal ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 120676 Mehpare Aysun ÇİNİCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 120677 Şeyda Aysun KESER,

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 120678 Harun KARAHAN,

Gürün Hâkimliğine, Kıbrıscık Hâkimi 120679 Funda KESMEN ÖZBEY,

Iğdır Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 120680 Figen BAĞCI TURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Edirne Cumhuriyet Savcısı 120681 Yaşar ÖZKAN,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 120685 Mahşide ŞEKER CAN,

Diyadin Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 120687 Tuğba YEDEKCİ,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 120689 Mehmet Ali TAŞTAN,

Özalp Hâkimliğine, Düzce Cumhuriyet Savcısı 120691 Ersin ERYILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı 120692 Özgen BİÇGİN,

Gercüş Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 120698 İsmail GÜNGÖR,

Akçakale Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 120700 Gülşen ALTUNBIÇAK AKTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 120705 Hamit ÇAKMAK,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 120706 Nida ÇELİK,

Altıntaş Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 120708 Ceylan GÖKSU ÖZ,

Burhaniye Hâkimliğine, Havran Hâkimi 120709 Elif TURGUT,

İscehisar Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 120714 İdris TURGUT,

Develi Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 120715 Özlem ESKİCUMA KARİPER,

Kandıra Hâkimliğine, Çat Hâkimi 120718 Ali KELEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 120722 Zehra YAVUZ SARRAF,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 120723 Fatma Banu POLAT,

Çat Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 120726 Tuğba AKALIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 120727 Anıl ÖZÇELİK,

Bitlis Hâkimliğine, Kars Hâkimi 120729 Tuğçe PEKTAŞ,

Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 120730 Serkan BÜYÜKÇIKRIKCI,

Karapınar Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 120731 Ali Osman TOSUN,

Tekman Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 120732 İbrahim PEK,

Mutki Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 120733 Baki Çağrı ONGUN,

Gümüşhane Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 120735 Ahmet KÖSE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 120742 Eda BİÇGİN,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Kurşunlu Hâkimi 120743 Atakan ALTUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 120747 Şeyma TEMEL,

Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 120748 Murat UZUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 120749 Nilgün ÖZDAMAR KARAKÜLAH,

Hopa Hâkimliğine, İliç Hâkimi 120751 Yavuz YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 120753 Ozan SARRAF,

Hınıs Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 120755 Ayşen UZ,

Bingöl Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 120757 Hüseyin GÜÇTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 120758 Neylan YALÇINTEPE,

Diyadin Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 120760 Ahmet YEDEKCİ,

Uludere Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 120763 Hacere TOPTAN ŞİMŞEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Salihli Cumhuriyet Savcısı 120765 Mustafa AKAY,

Sarıkamış Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 120766 Yasin KAYALAR,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 120769 Osman BEKMEZCİ,

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 120774 Serkan COŞKUN,

Gürün Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 120784 Ayşegül YILDIZ YILDIRIM,

Silopi Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 120786 Onur GEZER,

Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 120787 İlyas ÇOLAKLAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 120788 Mehmet BALIK,

Siirt Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 120791 Celalettin ÜÇEKİZ,

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 120792 Mehmet YAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 120796 Pınar ARMAĞAN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 120799 Faruk KİPER,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Yayladağı Cumhuriyet Savcısı 120800 Hasan Tahsin KAHRAMAN,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 120802 Fatih DEMİRCİ,

Gürün Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 120804 Resul YILDIRIM,

Hayrabolu Hâkimliğine, Kula Hâkimi 120808 Gülide AVCIOĞLU,

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Hâkimi 120809 Fatih BAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarhisar Hâkimi 120810 Sevinç ARAS,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 120815 Ebru ALTAŞ,

Kulu Hâkimliğine, Orta Hâkimi 120818 Burcu CELEP,

İslâhiye Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 120820 Ahmet Uğur DOLUDENİZ,

Hizan Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 120821 Burcu BOZDOĞAN,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Feke Cumhuriyet Savcısı 120822 Osman ALTINKAYA,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Mut Hâkimi 120823 Mehmet MİROĞLU,

Bozova Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 120824 Emine Vildan TOMAS ÇOLAKLAR,

Çan Hâkimliğine, Posof Hâkimi 120828 Gülşah Emine MEREV,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 120829 Bünyamin GÖKDEMİR,

Altıntaş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 120830 Ömer ÖZ,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 120831 Cengiz KÜTÜK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 120833 Yavuz BAŞTEMUR,

Yalvaç Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 120834 Meral AYLUÇTARHAN,

Muş Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 120840 Kezban Tuğba AKALAN ÜNAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 120843 Tuba ADAR,

Tortum Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 120845 Muhammet ALKAN,

Çifteler Hâkimliğine, Mahmudiye Hâkimi 120846 Ömer Kaan VARLIAKMAN,

Yıldızeli Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 120851 Emel KONUK,

Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 120854 Ömer Faruk AYDIN,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Gölköy Cumhuriyet Savcısı 120858 İdil Melek SOYSAL,

Halfeti Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 120860 Ömer Faruk AYDIN,

Tekman Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 120861 Hülya PEK,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 120862 Ahmet ARDIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi 120864 Gülenay ERŞAN,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 120866 Yasin ÖZTÜRK,

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 120867 Yavuz OTUR,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 120869 Selçuk HORZUM,

Derik Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 120872 Şaban DEMİR,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Yenişehir Cumhuriyet Savcısı 120874 Dilek ERMİŞLER,

Besni Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 120876 Güngör Murad UÇAR,

İncesu Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 120877 Emine BAYBURTLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 120878 Nurdan BEYOĞLU,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 120880 Arzu ERSOY,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 120882 Banu Fatma GÜNARSLAN,

Kulu Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 120883 Abdulkadir KARAARSLAN,

Hanak Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 120884 İsa FINDIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 120885 Aytül Rabia BAKIR,

Sarıoğlan Hâkimliğine, Maden Hâkimi 120887 Mehmet KURUÇALI,

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 120889 Tahir DİKME,

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 120890 Sercan GÖZÜM,

Edremit Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 120891 Buket SEVİNÇ AYDIN,

Midyat Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 120892 Adem ÖZMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 120893 Halide YILDIZ KAYA,

Bulanık Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 120896 Ahmet ÇAĞLIYAN,

Dinar Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 120899 Mehmet OKTAR,

Akçadağ Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 120900 Tuba YAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 120901 Göksel ÜNÜVAR,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 120903 Necati MİRALAY,

İliç Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 120907 Ufuk ÖZTÜRK,

Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 120908 Vasvi GÜNDOĞDU,

Torbalı Hâkimliğine, Güroymak Hâkimi 120911 Elif Sevgi CANKI,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli Cumhuriyet Savcısı 120913 Ruşen GÜNEŞ,

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 120915 Ebru KASAP,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 120916 Nevra İmren GÜNAYDIN,

Araban Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 120917 Hilal BOZDAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 120921 Osman ELMA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 120923 Nurcan KAYNAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 120924 Gülşah Sibel AKBULUT,

Birecik Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 120925 Muzaffer GÖKÇE,

Erciş Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 120926 Hakan ÖLMEZ,

Özalp Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 120928 Tülay MİRALAY,

Çat Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 120936 Metin ERDEM,

Tufanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 120937 Nihal SARUHAN,

Besni Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 120941 Asiye Şule GÖKDEMİR,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 120942 Yaşar TANRIVERDİ,

Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 120944 Çağlar ERTAŞ,

Çiftlik Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 120949 Serkan AKMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 120950 Fikret ATAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 120954 Burcu ÇİN,

Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 120962 Mehmet Emin AKDEMİR,

Doğanşehir Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 120963 Nilay ÇULLU,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 120964 Senem BÖLÜKBAŞI ERYILMAZ,

Eskipazar Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 120966 Barış ÖNER,

Tuzluca Hâkimliğine, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 120968 Murat İlter DEVECİ,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 120970 Mehmet ŞENGİL,

Şiran Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 121014 Ramazan AYDOĞAN,

Pazar Hâkimliğine, Fındıklı Hâkimi 121088 Şule TUNÇ,

Çayeli Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 122213 Elvan KOÇAK,

Ahlat  Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 122214 Emrah KORKMAZ,

Iğdır Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 122217 Fatma KARAKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 122229 Aylin ÖZDEMİR,

Gürgentepe Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 122231 Serhat BARAN,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 122239 Fedai TEKTEN,

Tatvan Hâkimliğine, Araç Hâkimi 122240 Adnan YILMAZ,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 122242 Sinan ALKILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 122245 Serap KOÇ ÇELİK,

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 122247 Abuzer UZUN,

Aralık Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 122253 Mustafa YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 122254 Duygu SARIASLAN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 122271 Elif AYDIN,

Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 122279 Abdullah Fırat GEDİK,

Kadirli Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 122290 Hatice Tuğba ALTUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hizan Cumhuriyet Savcısı 122291 Mustafa ATEŞ,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 122293 Bahtiyar SAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 122294 Aşina ARI,

Bayburt Hâkimliğine, Bozcaada Hâkimi 122311 Kadri ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 122316 Behiye Yonca ÇALIŞ,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 122328 Ertuğrul ŞAHİN,

Arapgir Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 122334 Zeynep ÖZTÜRK,

Vezirköprü Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 122340 Zübeyde ULAŞ OTUR,

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına, Şarköy Cumhuriyet Savcısı 122345 Yeşim CAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 122349 Bahar KILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 122354 Gonca Gül ÇINAR ERGÜL,

Şarköy Hâkimliğine, Divriği Hâkimi 122355 Zuhal BİLGİÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 122357 Pınar PAŞAYİĞİT,

Kula Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 122362 Adem YURT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 122364 Gökçe DEMİRCİ YILDIZ,

Araban Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 122365 Fatma Elif KARABEKTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 122366 İsa TOĞRUL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 122367 Burcu ÖZDEMİR,

Özalp Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 122374 Esra DEMİRTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hendek Cumhuriyet Savcısı 122375 Didem Seda KARACA,

Ermenek Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 122378 Kadriye Funda PÜRLÜPINAR,

Kırşehir Hâkimliğine, Van Hâkimi 122380 Alev GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 122381 Murat ALTUNDERE,

Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 122387 Yasemin KARABULUT,

Bor Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi 122395 Özlem Sibel DENİZCİ SAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 122401 Volkan ERGÜL,

Hanak Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 122404 Songül OKAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 122407 Nezihe Deniz ETRAL,

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 122413 Gülşen KANDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Cumhuriyet Savcısı 122425 Zeki YAVUZ,

Orhaneli Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 122426 Erdal GENÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 122431 Armağan KESKİN SARIBAŞ,

Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 122441 Arif KAPLAN,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 122449 Murat DEMİRCİOĞLU,

Söğüt Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 122450 Mustafa ORTANCA,

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığına, Gömeç Cumhuriyet Savcısı 122452 Lale BORA,

Durağan Cumhuriyet Savcılığına, İmamoğlu Hâkimi 122454 Erdem MENTEŞE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 122459 Gül Harika ERTÜFEKÇİ,

Yatağan Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 122460 Mehmet Şerif KARTAL,

Hakkâri Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 122463 Kenan OLGUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 122469 Demet DOĞANAY,

Kınık Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 122474 Kuddusi SÖNMEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 122476 Esra ÇAKIR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 122489 Mehmet Taha BALLI,

Dinar Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 122490 Emre EROLTEKİN,

Nizip Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 122494 Nuray ÇAKIRCA,

Germencik Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 122495 Erkan YILDIRIM,

Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 122496 Ahmet CANPOLAT,

 

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 122497 Ferhat AKSU,

Nazilli Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 122505 Nuray HOPİKOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 122508 Esra KIVRAK ŞAHBAZ,

Kula Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 122510 Ayşegül Naciye ALTINHALKA,

Kandıra Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 122516 Burcu ZENGİN ALARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 122517 Sevcan AYDOĞMUŞ ÖZKILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 122520 Serap AYDIN,

Tosya Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 122533 Meliha Merve ŞAHİN,

Acıpayam Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 122541 Saniye Nazlı CEYHAN YÖRÜKOĞLU,

Palu Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 122548 Şerafettin AKBABA,

Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 122549 Gizem DAMAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 122553 Mehmet DOĞAN,

Birecik Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 122558 Rabia Tuğbahan KARAKUŞ,

Köyceğiz Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 122562 Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 122566 Şuheda ATLIHAN,

Siirt Hâkimliğine, Almus Hâkimi 122576 Mehmet ŞENCAN,

Sarayönü Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 122577 Elif ŞAHİN,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 122587 Tolga Hamit EROL,

Şabanözü Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 122592 Ahu BÜYÜKBÖRKLÜ,

Kızıltepe Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 122595 Başak HÜROĞLU,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı 122598 Ahmet ARI,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 122730 Eda BULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 122893 Yeliz AZİZ PEKER,

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Hâkimi 124576 Gökhan AKSUNGUR,

Sapanca Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 124674 Zerrin Sağlık BARAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 124675 Mustafa ÖZOĞUL,

Boyabat Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 124677 Murat KALKAN,

Espiye Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 124686 Bayram Ali KESİMAL,

Finike Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 124688 Fatma KUŞCUOĞLU,

Dinar Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 124691 Burcu KAĞAN KAPLAN,

Karakoçan Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 124694 Fatih SARPKAYA,

Nazilli Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 124703 Abdullah Mesut DURMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Hâkimi 124722 Elem Rana SÖNMEZ,

Sulakyurt Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 124724 İbrahim TİMUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı 125123 Belgizar BALAMAN,

Kumluca Hâkimliğine, Van Hâkimi 125141 Demet UYAN,

Torul Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 125150 Hakan TİDİN,

Kocaali Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 125156 Tolgahan ÖZMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi 125173 Ayşegül BALABAN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 125174 Emrah ERDİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Delice Hâkimi 125176 Arda KAMAN,

Bozdoğan Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi 125178 Denizhan HOROZGİL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 125179 Gülşen KAÇAR KIZILER,

Şarköy Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 125187 Onur Rifat ATILGAN,

Çameli Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 125188 Şengül YILMAZ,

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 125192 Hasan CANDAN,

Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Yusufeli Hâkimi 125197 Sait ÖZGAN,

Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 125198 Ömer AKÇAY,

Gölhisar Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 125202 Hatice DEPEDELEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 125218 İsmail KIZILELMA,

Yalvaç Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 125221 Duran ÇETİN,

Gediz Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 125247 Süleyman DURSUN,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 125249 Ergin TÜMER,

Ardahan Hâkimliğine, Susuz Hâkimi 125253 Abdulkadir KUTLUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 125258 Ali DENİZHAN,

Aşkale Hâkimliğine, Olur Hâkimi 125263 Sinem MANAP,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 125264 Bayram ERDAŞ,

Gazipaşa Hâkimliğine, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı 125267 Hüseyin BÜYÜKAVCI,

Merzifon Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 125272 Hülya ATÇA,

Taşköprü Hâkimliğine, Abana Hâkimi 125275 Nazlı BOSTAN BİNER,

Feke Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 125276 Bilal GÖÇEN,

Gemerek Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 125278 Kamil YURT,

Çayırlı Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 125283 Muharrem  ELEN,

Akçakoca Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 125284 Ahmet Güven USLU,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 125290 Bahtiyar KARGI,

Türkeli Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 125292 Burak HIZARCIOĞLU,

Akçakoca Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 125294 Mahmut Alper KILIÇ,

Gümüşhane Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 125302 Arife BALKAYA,

Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 125307 Uğur GÜRSES,

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 125322 İlyas AY,

Ardahan Hâkimliğine, Çıldır Hâkimi 125324 Erdem ÖZTÜRK,

Beyşehir Hâkimliğine, Hüyük Hâkimi 125325 Arif ZENGİN,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 125327 İlhami SAYKIN,

Batman Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 125334 Serpil ÖZGÜN,

Beylikova Cumhuriyet Savcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 125342 Mehmet DEMİRAĞ,

Bolvadin Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 125356 Burhan NALBANT,

Elbistan Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 125364 Müslüm KUZUDİŞLİ,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 125381 Fatih DABAĞ,

Gölköy Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 125384 Sumru OKAYER,

Eşme Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 125387 Buket Gülden KAYA,

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı 125394 Hikmet BAKAN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 125405 Yağmur ARSLAN,

Karataş Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 125408 Ersin ERMURAT,

Kovancılar Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 125413 Melek KAYA ARSLANTEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ünye Cumhuriyet Savcısı 125422 Çiğdem YAYLA ÇİÇEKDAĞ,

Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 125424 Duygu ÖNAL YILDIZ,

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Karahallı Cumhuriyet Savcısı 125426 Tuncay ÖZER,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 125451 Selahattin HALEFOĞLU,

Bismil Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 125455 Seyhan AYDEMİR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 125459 Şerife Seda ÇOBAN KALIN,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 125463 Ali Burak UĞUR,

Posof Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 125487 İsmail ARSLAN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 125494 Selcan ÜNAL GÖKER,

Pazarcık Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 125496 Meral SEL,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Hâkimi 125497 Mahmut CUVOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Hâkimi 125498 Osman BEKCİ,

Alaca Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 125508 Hüsamettin UYAN,

Çay Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 125514 Şule ŞİMŞEK ARSLAN,

Amasra Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 125522 Mehtap ÇELİKBİLEK,

Kaş Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 125532 İbrahim ARSLAN,

Şarkışla Hâkimliğine, Didim Hâkimi 125543 Mustafa KARGACI,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı 125554 Gürhan Okan US,

Ardahan Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 125556 Kübra ŞENSÖZ,

Kandıra Hâkimliğine, Divriği Cumhuriyet Savcısı 125560 Özlem KÜLCÜ HORZUM,

Hakkari Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Hâkimi 125563 Zekeriya GÖRENEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Durağan Hâkimi 125575 Özgür ERGİN,

Selim Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 125591 Arif USLU,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı 125594 Ferhat Yavuz TAŞOLAR,

Suşehri Hâkimliğine, Araban Hâkimi 125597 Hatice ÇİDEM,

Kızıltepe Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 125600 Aslı TANRIVERDİ,

Kalkandere Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 125602 Elif ESEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 125603 Dilek Arzuhan YEŞİL,

Alaplı Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 125609 Muradiye AVCI,

Çayırlı Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 125610 Hatice BİLİR BABA,

Hekimhan Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 125611 Zeliha ERTAN,

Uzunköprü Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 125616 Hilal BOZATLI,

Borçka Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 125626 Oğuz ATA,

Kağızman Hâkimliğine, Selim Hâkimi 125628 Berna YILMAZ LÜZUM,

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Hâkimi 125634 Nedim MERCAN,

Çekerek Hâkimliğine, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 125655 Filare ŞAHİN ÜN,

Marmaris Hâkimliğine, Arapgir Hâkimi 125847 Canan KURNAZ AYKUT,

Şabanözü Hâkimliğine, Orta Hâkimi 125852 Özlem DABAĞ,

Siverek Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 125853 Nigar DÖĞENCİ GÜVEN,

Çarşamba Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 125874 Kübra ÇEKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tomarza Cumhuriyet Savcısı 125880 Tuba KELEŞ,

Acıpayam Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 125894 Nur KÜTÜKÇÜ,

Tavşanlı Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 125900 Medine HALEFOĞLU,

Taşköprü Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 125911 Tülay AKCEYLAN,

Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Hâkimi 125921 Samet Can ACAR,

Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 125925 Nurhayat DİLER,

Gökçebey Hâkimliğine, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 125932 Eda SUNGUR ERTAŞ,

Pınarhisar Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 125934 Derya Deniz ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 125940 Özlem HANÇERLİOĞLU,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Hâkimi 125947 Sinan KIRTEPE,

Suluova Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 125948 Esin TÜRKEL,

Selendi Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 125950 Osman SAĞLAM,

Beylikova Hâkimliğine, Tokat Cumhuriyet Savcısı 125951 Şerife Ilgın YILDIZTURAN YAMANER,

Feke Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 125963 Sibel ARSLANER,

Kars Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 125965 Gonca CANDAN,

Pamukova Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 125970 Ali Rıza ARIGTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 125975 Hamiyet AKDAĞ,

Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 125982 Hüseyin Onur ALTINIŞIK,

Oltu Hâkimliğine, Narman Hâkimi 125991 Sibel HABİLOĞLU,

Keçiborlu Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 125992 Gamze DEMİR,

Alaçam Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 125994 Esmehan AKDEMİR,

Sandıklı Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 125996 Gülay UÇAR KILINÇ,

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 126007 Mustafa AVŞAR,

Çifteler Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 126022 Cennet ÇİZMECİ,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 126030 Fatma ULUSOY,

Tavas Hâkimliğine, Küre Hâkimi 126036 İmge IŞIKLAR ÜLGEN,

Göksun Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 137275 Merve KALKAN ŞAHAN,

Araklı Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 137293 Saniye TANIR GÜRBAK,

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 137296 Ufuk Can GAZEZOĞLU,

Hakkari Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 137297 Halime GÖRENEZ,

Gördes Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 137305 Zehra SÖNMEZ BAYRAK,

Demirköy Cumhuriyet Savcılığına, Reşadiye Hâkimi 137309 Yavuz DEMİR,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 137316 Tunç ÖZKAN,

Karacasu Hâkimliğine, Almus Hâkimi 137324 Müge KAYA ÖZGAN,

İvrindi  Hâkimliğine, Darende Hâkimi 137382 Bilge GENÇ TOZAN,

Yumurtalık Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 137387 Tuğba  OĞUZ AVŞAR,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 137389 Ahmet FİŞNE,

Derinkuyu Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 137390 Gülay YILMAZ DEMİREL,

Selim Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 137407 Cevahir ÜNAL,

Gümüşhacıköy Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 137413 Derya TURSUN CENGİZ,

Beylikova Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 137415 Özden  İPEK,

İscehisar Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 137427 Fatih AKAR,

Biga Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 137442 Meral KAHYAOĞLU,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 137446 Oğuz Şükrü ENER,

Çaykara  Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 137453 Neslihan DERECİ MENGÜÇ,

Koyulhisar Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 137463 Zeynep MERCAN,

Gölköy Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 137487 Birsen ÖZGÜMÜŞ,

Bismil  Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 137490 Fatma GÜLBİN ÖZCÜRE,

Azdavay Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 137500 Hatice MÜFTÜOĞLU,

Yüksekova Hâkimliğine, Milas Hâkimi 137506 Meliha İMRAN  YAKAR,

Araç Hâkimliğine, Çatak Hâkimi 137528 Hale ÖZGE İLHAN,

Bulanık Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 137530 Behiye ÇAĞLIYAN,

Pasinler Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 137545 Nihal CUVOĞLU,

Durağan Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 137552 Büşra MENTEŞE,

Karaisalı Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 137557 Hatice DORU,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, İznik Cumhuriyet Savcısı 137558 Hasan ÖNÜT,

Çüngüş Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 137565 Saide AKSUNGUR,

Gölköy Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Hâkimi 137577 Mehmet ÖZGÜMÜŞ,

Tire Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 137579 Sevilay KARAGÖZ,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Akseki Cumhuriyet Savcısı 137584 Salih DOĞAN,

Küre Hâkimliğine, Araç Hâkimi 137590 Ayşe TÜRK DEMİRCİOĞLU,

Eskipazar Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 137600 Aslı  ÖNER,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 151274 Hürol ÖZCÜRE,

Kilis Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 151281 Özlem AKÇAKAYA,

Düzce Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 151297 Gülhan ÖZKAN,

Eğirdir Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 151304 Arife GÜVEN,

Elmadağ Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 151305 Hasan ALKAÇ,

Şırnak Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 151308 Sevda GÜVEN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 151316 İmran ARIK ÖZCAN,

Bodrum Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 151320 Burçin SAĞLAM AYKAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 151340 Öznur KABASAKAL,

Çorum Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 151354 Mehmet ŞEN,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 151355 Özgür AY,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 151391 Orhan KAYA,

Çubuk Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 151393 Vildan KAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 151410 Sevgi KILIÇ,

Balâ Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 151432 Rahime KULOĞLU,

Çamardı Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 151439 Zeynep YAZI DÖNMEZ,

Keban Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 151456 Dilek YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 151474 Betül ÇATAK IRIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 151546 Nurgül GÖÇER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Vize Hâkimi 151554 Hüsna GÜLSOY,

Naklen,

2- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Çorlu Hâkimliğine, Suruç eski Hâkimi 24740 Ali YILMAZ,

3- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Sarıoğlan Cumhuriyet  Savcılığına, Zara eski Cumhuriyet   Savcısı 29321 Ömer Lütfi PEKER,

4- 3’üncü derecenin 1’inci kademesi olan 1020+3000 gösterge karşılığı aylıkla,

Elmadağ Hâkimliğine, Genç eski Hâkimi 33901 Fatma COŞKUN,

5- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+6400 gösterge karşılığı aylıkla,

Yargıtay Cumhuriyet  Savcılığına, Gaziantep eski Hâkimi 34297 Hakan GÜNAL,

6- 2’nci derecenin 2’nci kademesi olan 1210+3600 gösterge karşılığı aylıkla,

Kandıra Hâkimliğine, Taraklı eski Hâkimi 35849 Arzu KENDİR,

7- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Yargıtay Cumhuriyet  Savcılığına, Eski Adalet Müfettişi 37212 Mustafa AKAR,

8- 4’üncü derecenin 2’nci kademesi olan 950+2300 gösterge karşılığı aylıkla,

Yeşilhisar Cumhuriyet  Savcılığına, Güroymak eski Cumhuriyet   Savcısı 40154 Nimet KÖSEOĞLU,

9- 1’inci derecenin 2’nci kademesi olan 1380+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Ömerli eski Hâkimi 41380 Sadık GÖYMEN,

10- 6’ncı derecenin 1’inci kademesi olan 760+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Kovancılar Cumhuriyet  Savcılığına, Hadim eski Cumhuriyet   Savcısı 101446 Hüseyin  GÖKTEPE,

Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,

Atanmışlardır.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym