Yozgat Çayıralan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Yozgat Çayıralan SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:56

ÇAYIRALAN İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Çayıralan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararına istinaden Çayıralan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirsiz süreli sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere ( 2 ) iki adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisialınacaktır.

I. GÖREV YERİ, UNVAN VE SAYISI

1.Çayıralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2. İstihdam edilecek personel ünvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olup İş Kanununun hükümlerine tabi olarak belirsiz süreli sözleşmeli görev yapacaktır.

3. Alınacak personel sayısı 2 kişi’dir.

4. Personele 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

9- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilir.)

10-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek,

13- Erkek adayların en az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları değerlendirilecektir

14- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat listesi sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvurabilecektir.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır

1– İşe başvuru dilekçesi ve iş talep formu (Matbu olarak Vakıf Başkanlığı’ndan temin edilecektir).

2– Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3– Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

4– KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi.

5– Diploma aslı ve fotokopisi

6– Adli sicil belgesi.

7– Askerlikle ilgilisi olmadığına, Muaf olduğuna veya Askerliğini yapmış olduğuna dair belge

8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

9- Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge, Yabancı dil, Sürücü Belgesi Fotokopileri ve Sertifikaları, İş deneyim belgesi vs

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1– Sınava katılmak isteyen adaylar 07.09.2012 tarihinde başlayıp 20.09.2012 Pazartesi günü saat 17:00’a kadarhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden online başvuru yapacaklardır. Posta veya elden başvuru yapılmamaktadır.

2– İstenilen şartları taşıyan adayların arasından KPSSP3 puan sırasına göre ilk 6 (altı) müracaatçı aday belirlenecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21.09.2012 Cuma günü saat:10:00 ‘dan sonra Kaymakamlık internet sitesinden (www.cayiralan.gov.tr) duyurulacak; 0 354 736 12 99 numaralı telefondan da öğrenilebilecektir.

3– Mülakata girecek adayların Başvuru belgeleri teslim Tarihi : 26 Eylül 2012 Çarşamba günü Mesai saati sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına adayların kendileri tarafından şahsen yapılacaktır.

4– Sözlü sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 27.09.2012 Perşembe günü saat 14.00’da Çayıralan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda (Hükümet Konağı Kat:2 Çayıralan/YOZGAT adresinde) yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5– Sözlü sınavda; adayların kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

6– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 70’ten az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk  kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2 ve 3 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7– Sınav sonuçları 28.09.2012 Cuma günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilir.

8– Mülakat esnasında ve sonrasında Eksik evrak teslim eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.

9-Mülakat sonucu hak kazanan adaylar Ek’teki iş tanımı formunda belirlenmiş görevleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

Ek: İş Tanımı                                        

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym