Yozgat Çayıralan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Yozgat Çayıralan SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:56

ÇAYIRALAN İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Çayıralan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararına istinaden Çayıralan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirsiz süreli sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere ( 2 ) iki adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisialınacaktır.

I. GÖREV YERİ, UNVAN VE SAYISI

1.Çayıralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2. İstihdam edilecek personel ünvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olup İş Kanununun hükümlerine tabi olarak belirsiz süreli sözleşmeli görev yapacaktır.

3. Alınacak personel sayısı 2 kişi’dir.

4. Personele 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

9- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilir.)

10-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek,

13- Erkek adayların en az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları değerlendirilecektir

14- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat listesi sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvurabilecektir.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır

1– İşe başvuru dilekçesi ve iş talep formu (Matbu olarak Vakıf Başkanlığı’ndan temin edilecektir).

2– Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3– Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

4– KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi.

5– Diploma aslı ve fotokopisi

6– Adli sicil belgesi.

7– Askerlikle ilgilisi olmadığına, Muaf olduğuna veya Askerliğini yapmış olduğuna dair belge

8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

9- Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge, Yabancı dil, Sürücü Belgesi Fotokopileri ve Sertifikaları, İş deneyim belgesi vs

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1– Sınava katılmak isteyen adaylar 07.09.2012 tarihinde başlayıp 20.09.2012 Pazartesi günü saat 17:00’a kadarhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden online başvuru yapacaklardır. Posta veya elden başvuru yapılmamaktadır.

2– İstenilen şartları taşıyan adayların arasından KPSSP3 puan sırasına göre ilk 6 (altı) müracaatçı aday belirlenecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21.09.2012 Cuma günü saat:10:00 ‘dan sonra Kaymakamlık internet sitesinden (www.cayiralan.gov.tr) duyurulacak; 0 354 736 12 99 numaralı telefondan da öğrenilebilecektir.

3– Mülakata girecek adayların Başvuru belgeleri teslim Tarihi : 26 Eylül 2012 Çarşamba günü Mesai saati sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına adayların kendileri tarafından şahsen yapılacaktır.

4– Sözlü sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 27.09.2012 Perşembe günü saat 14.00’da Çayıralan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda (Hükümet Konağı Kat:2 Çayıralan/YOZGAT adresinde) yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5– Sözlü sınavda; adayların kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

6– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 70’ten az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk  kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2 ve 3 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7– Sınav sonuçları 28.09.2012 Cuma günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilir.

8– Mülakat esnasında ve sonrasında Eksik evrak teslim eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.

9-Mülakat sonucu hak kazanan adaylar Ek’teki iş tanımı formunda belirlenmiş görevleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

Ek: İş Tanımı                                        

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.