YÖK 2012-2013 Pedagojik Formasyon Kontenjanlarını Açıkladı

Ana Sayfa » Manşet » YÖK 2012-2013 Pedagojik Formasyon Kontenjanlarını Açıkladı
17 Eylül 2012 - 15:21

YÖK pedagojik formasyon sertifika programı açabilecek üniversiteler ile üniversitelerin açabileceği Pedagojik Formasyon Kontenjanlarını Açıkladı.

Pedagojik Formasyon Başvuruları 2012-2013 Tüm Üniversiteler TAM LİSTE İçin Tıklayınız

Açıklamaya göre 64 üniversite pedagojik formasyon sertifikası verebilecek. 64 üniversiteye toplam 15 bin kontenjan verildi. YÖK yeterli öğretim üyesi şartını sağlayamayan 8 üniversiteye pedagojik formasyon sertifikası programı açma izni vermedi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon sertifikası verebilecek 64 üniversite ve 15 bin kontenjanın üniversitelere dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

 

1 -Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
2 -Adıyaman Üniversitesi 200
3 -Adnan Menderes Üniversitesi 200
4 -Ahi Evran Üniversitesi 200
5 -Atılım Üniversitesi 200
6 -Akdeniz Üniversitesi 200
7 -Ankara Üniversitesi 350
8 -Anadolu Üniversitesi 350
9 -Amasya Üniversitesi 200
10 -Atatürk Üniversitesi 350
11 -Bahçeşehir Üniversitesi 200
12 -Balıkesir Üniversitesi 200
13 -Başkent Üniversitesi 200
14 -Bülent Ecevit Üniversitesi 200
15 -Celal Bayar Üni. 200
16 -Cumhuriyet Üniversitesi 200
17 -Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200
18 -Çankırı Karatekin Üniversitesi 200
19 -Çukurova Üniversitesi 350
20 -Dicle Üniversitesi 200
21 -Düzce Üniversitesi 200
22 -Dokuz Eylül Üniversitesi 350
23 -Ege Üniversitesi 350
24 -Erciyes Üniversitesi 350
25 -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200
26 -Erzincan Üni. 200
27 -Fatih Üniversitesi 200
28 -Fırat Üniversitesi 200
29 -Gazi Üniversitesi 350
30 -Gaziantep Üniversitesi 200
31 -Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200
32 -Giresun Üniversitesi 200
33 -Harran Üniversitesi 200
34 -İnönü Üniversitesi 200
35 -İstanbul Üniversitesi 350
36 -Kafkas Üniversitesi 200
37 -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200
38 -Karabük Üniversitesi 200
39 -Karadeniz Teknik Üni. 200
40 -Kastamonu Üniversitesi 200
41 -Kırıkkale Üniversitesi 200
42 -Marmara Üniversitesi 350
43 -Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200
44 -Mevlana Üniversitesi 200
45 -Mersin Üniversitesi 200
46 -Nevşehir Üniversitesi 200
47 -Necmettin Erbakan Üniversitesi 350
48 -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 200
49 -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 200
50 – Okan Üniversitesi 200
51 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 300
52 -Pamukkale Üniversitesi 200
53 -Selçuk Üniversitesi 350
54 -Sakarya Üniversitesi 350
55 -Siirt Üniversitesi 200
56 -Süleyman Demirel Üniversitesi 200
57 -Trakya Üniversitesi 200
58 -Uludağ Üniversitesi 200
59 -Uşak Üniversitesi 200
60 -Yıldız Teknik Üniversitesi 350
61 -Yakındoğu Üniversitesi 200
62 -Yeditepe Üniversitesi 200
63 -Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
64 -Zirve Üniversitesi 200
TOPLAM 15000

 İŞTE YÖK’ÜN DUYURUSU

13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının değerlendirilmesine ilişkin alman kararlar görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmeler sonucunda;

a)            Söz konusu sertifika programının uygulanmasına izin verilebilmesi için yükseköğretim kurumlarının Eğitim Bilimleri Bölümü altında yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında kadrolu toplam en az 5 öğretim üyesinin olması veya söz konusu alanlarda üniversitede kadrolu Doçent/Doktor unvanını almış öğretim üyesi/elemanının toplam en az 5 olması gerektiğine,

b)           2012-2013 eğitim -öğretim yılında üniversitelerimizde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın %40’ının Milli Eğitim Bakanlığı’nm ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarına ayrılmasına, kontenjanın %60’mın ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına,

c)            Yükseköğretim kurumları tarafından pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın en fazla %50’sinin kendi üniversitesi mezunlarına ayrılmasına,

ç) 07/10/2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı yeniden düzenlenerek, söz konusu sertifika programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise belirlenecek miktarın Devlet Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin ikinci öğretim programları için alınan öğrenim ücretinin bir kat fazlası olan 2.054.TL (İkibinellidört Türk Lirası) rakamını geçmemesi gerektiğine,

d)           Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerektiğine, yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şartın aranmamasına ilişkin kararın uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve üniversiteler arasındaki not sistemi karşılıklarının birbiri ile uyumlu olmadığı, bir standart yöntemin bulunmadığı dikkate alınarak, adayların not ortalamalarının 4 lük sistemden 100 lük sisteme dönüştürülmesinde, adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisinin kullanılmasına, başvurulan üniversite tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmamasına,

e)    2012-2013 öğretim yılı için aşağıda yer alan yükseköğretim kurumlarına karşılarında gösterilen sayıda kontenjan ayrılmasına ve daha sonra kontenjanlarda herhangi bir artırım yapılmamasına

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi               200

-Adıyaman Üniversitesi                200

-Adnan Menderes Üniversitesi                200

-Ahi Evran Üniversitesi 200

-Atılım Üniversitesi         200

-Akdeniz Üniversitesi    200

-Ankara Üniversitesi      350

-Anadolu Üniversitesi   350

-Amasya Üniversitesi    200

-Atatürk Üniversitesi     350

-Bahçeşehir Üniversitesi              200

-Balıkesir Üniversitesi    200

-Başkent Üniversitesi    200

-Bülent Ecevit Üniversitesi          200

-Celal Bayar Üni.              200

-Cumhuriyet Üniversitesi            200

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   200

-Çankırı Karatekin Üniversitesi  200

-Çukurova Üniversitesi 350

-Dicle Üniversitesi           200

-Düzce Üniversitesi        200

-Dokuz Eylül Üniversitesi             350

-Ege Üniversitesi             350

-Erciyes Üniversitesi      350

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi           200

-Erzincan Üni.    200

-Fatih Üniversitesi          200

-Fırat Üniversitesi           200

-Gazi Üniversitesi            350

-Gaziantep Üniversitesi               200

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi    200

-Giresun Üniversitesi    200

-Harran Üniversitesi       200

-İnönü Üniversitesi        200

-İstanbul Üniversitesi    350

-Kafkas Üniversitesi       200

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.         200

-Karabük Üniversitesi    200

-Karadeniz Teknik Üni.  200

-Kastamonu Üniversitesi             200

-Kırıkkale Üniversitesi   200

-Marmara Üniversitesi  350

-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi             200

-Mevlana Üniversitesi   200

-Mersin Üniversitesi      200

-Nevşehir Üniversitesi  200

-Necmettin Erbakan Üniversitesi             350

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi            200

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi            200

– Okan Üniversitesi         200

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi     300

-Pamukkale Üniversitesi              200

-Selçuk Üniversitesi       350

-Sakarya Üniversitesi     350

-Siirt Üniversitesi             200

-Süleyman Demirel Üniversitesi               200

-Trakya Üniversitesi       200

-Uludağ Üniversitesi      200

-Uşak Üniversitesi          200

-Yıldız Teknik Üniversitesi            350

-Yakındoğu Üniversitesi               200

-Yeditepe Üniversitesi  200

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi              200

-Zirve Üniversitesi          200

f)   Yukarıda a maddesindeki öğretim üyesi şartını sağlayamayan aşağıdaki üniversitelerde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmasının uygun olmadığına

-Ağrı İbrahim Çeçen Üni. -Afyon Kocatepe Üni. -Bartın Üni. -Bozok Üni. -Dumlupmar Üni. -Hasan Kalyoncu Üni. -Lefke Avrupa Üniversitesi -Recep Tayyip Erdoğan Üni.

karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

YÖK’ÜN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

 • 2013 formasyon
 • formasyon taban puanları
 • formasyon taban puanları 2013
 • egeformasyon
 • 2012 formasyon taban puanları
 • formasyon kontenjanları 2013
 • coğrafya formasyon veren üniversiteler
 • formasyon taban puanları 2012
 • 2012 pedagojik formasyon taban puanları
 • 2013 Pedagojik formasyon

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. hülya feyzioğlu
  20 Ekim 2012 - 18:27

  beden eğitimi bölümüne formasyon veren üniversiteler hangisidir

 2. songul açar
  19 Eylül 2012 - 06:18

  coğrafya bölümüne formasyon veren üniversiteler hangisidir cevap verirseniz çok sevinirim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel AlacakHürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu...
Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından...
Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de GüncellendiMemurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine...
KPSS 2017 P3 Puanıyla Tercih Yapılabilir mi?KPSS 2017’ye dört yıllık lisans mezunu adaylar katılmıştır. KPSS 2017 tek...
Türk Standardları Enstitüsü 40 Personel Alacak TSE sözlü sınavla lisans, önlisans ve lise mezunu 40 personel alacak. Alım yapılacak...
KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
Toplu Sözleşme Tam Metni (2018-2019) Resmi GazetedeKamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin...
Memur Zammı Mutabakat Metni İmzalandı VİDEO HABERHükümet ile sendikalar arasındaki “4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”nde...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker