Yalova Altınova SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Yalova Altınova SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:18

Altınova Kaymakamlığı SYDV işçi alım ilanı
04.09.2012-10.09.2012

T.C.
ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA İŞÇİ ALIM İLANI

YALOVA / ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA 1 ADET SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ VE 1 ADET BÜRO GÖREVLİSİ İŞÇİ                                                                          ALIMI YAPILACAKTIR.

                Altınova   Kaymakamlığı   Sosyal   Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte   Aile  ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu  03/04/2012  tarih  ve  1223 sayılı-2012/12 nolu genelgesi, 25/04/2012 tarih ve 1436 sayılı 2012/14 nolu genelgesi, 13/08/2012 tarih ve 14575 sayı genelgesi ile vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini  belirleyen ’’16/02/2012 – 2012/01  nolu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Norm  Kadro Standartları,  İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan Geçerli olan (2011-2012 Kamu Personeli Seçme  Sınavında  KPSSP3  puan türünde  en az  60 puan  ve  daha  yukarı  puan  alanlar  arasından  mülakat ile Belirsiz  Süreli İş Sözleşmesi ile 1 Adet  Sosyal  İnceleme  Görevlisi ve  1  adet  Büro  Görevlisi sözleşmeli eleman alınacaktır.

İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı            :Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi         :Belirsiz İş Sözleşmeli(Daimi)

Deneme Süresi  :2 Ay (İki)

Personel Ünvanı:Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 Adet-Büro Görevlisi 1 Adet

BAŞVURACAK  ADAYLARDA  ARANACAK  GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten  işlenen bir suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine  karşı  suçlar, Anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma  edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım  ve  İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde,     4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb.özel şartlarda aranabilir.

8- Görevin Özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlar da aranabilir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONELİ : (1 Adet Kadro)

1-Altınova İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi)

3-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

4-Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

5-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

6-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak.)

7-İşin süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

8-Askerlikle ilişkisi olmamak, yapmış olmak.(Erkek adaylar için geçerli)

9-Adaylarda Başvuru Yalova İli ve İlçelerinde ikamet edenlerden alınacaktır.

10- Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Yalova İli ve İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)

11-2012 yılında 4 yıllık üniversiten mezun olanlar için başvuru tarihi itibariyle ailesinin en az 6 aydır Yalova İli ve İlçe sınırlarında ikamet ediyor olması.

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ  BÜRO GÖREVLİSİ PERSONELİ : (1 Adet Kadro)

1-Altınova İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

2-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

3-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4-Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

5-ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

6-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

7-İşin süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

8-Askerlikle ilişkisi olmamak yapmış olmak.(Erkek Adaylar için geçerli)

9-Adaylarda Başvuru Yalova İli ve İlçelerinde ikamet edenlerden alınacaktır.

10- Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Yalova İli ve İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)

11-2012 yılında 4 yıllık üniversiten mezun olanlar için başvuru tarihi itibariyle ailesinin en az 6 aydır Yalova İli ve İlçe sınırlarında ikamet ediyor olması.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER ( 2 Kadro içinde geçerli)

1- Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS P3 sınav sonuç belgesinin fotokopisi (2011-2012)

4- Adli sicil kaydı

5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

6-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)

7-Yerleşim Yeri Belgesi (ikamet Belgesi)

8- Askerliğini yaptığına ve ilişki olmadığına dair belge.(Erkek adaylar için geçerli)

9-Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)

9-Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, Doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

NOT :  İstenilen  belgelerin suret veya fotokopileri mülakata çağrılacak adaylardan istenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi web sitesinin http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden 04.09.2012-10.09.2012 tarihleri arasında 17:00’e kadar online olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail v.b şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 kişi, Büro Görevlisi için 3 Kişi) geçerli 2011-2012 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.altinova.gov.tr internet adresi ve ilan panomuzda ilan edilecek ve telefonla bilgi verilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 13.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek bir fotokopisini vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.

4-Mülakat 14.09.2012 Saat 10.00 da Altınova Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacaktır, Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 1 (Bir) Yedek, aday , Büro Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 1 (Bir) Yedek, aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.altinova.gov.tr adresinden ilan edilecek ve telefonla aranacaktır. Sonucun ilanından itibaren 7(yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak ve yedek adayların değerlendirilmesi yapılacaktır.

6-Vakfımızca mülakat sınavı sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımında alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.

ÜCRETLER

– Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  ekindeki EK- ( I ) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle  bu  pozisyonlara  yerleştirilen  personel  herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMANIN YAPILMASI

1-Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış  beyan  verdiği  tespit  edilen  aday  tutanağa  bağlanarak  atamaları  yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda yedek aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.

3-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Resmi sitesindeki http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden direk ulaşıp başvuru yapabilirler.

Altınova SYD Vakfı : (226) 461 41 41

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin Personel Alınmasına Dair

Karar Tarihi ve Nosu : 31/08/2012-26

İLANEN DUYURULUR 04/09/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym