Van SYDV Personel Alım İlanı (35 kişi)

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Van SYDV Personel Alım İlanı (35 kişi)
03 Eylül 2012 - 22:16

VAN İLİ MERKEZ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Merkez  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 30 ( otuz ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 5 (beş) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.                   ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

 1. T.C. Vatandaşı olmak
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak
 4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
 8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 11. Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak
 12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.
 13. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

 B)    ÖZEL ŞARTLAR

1.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2.     SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için, 4 adet SBF ve İİBF mezunu, 2 adet Halkla İlişkiler mezunu, 11 adet Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri Mezunu, 1 adet Psikoloji ve PDR Mezunu,  6 adet Sosyoloji mezunu, 1 adet Hukuk mezunu(Avukatlık stajını yapmış olmak),1 adet Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 1 adet İnşaat Mühendisliği Mezunu, 1 adet Gıda Mühendisliği Mezunu, 1 adet Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu, 1 adet Yapı Öğretmenliği mezunu ve Büro Görevlisi başvuruları için, 1 adet Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu,1 adet Muhasebe mezunu,1 adet Muhasebe Öğretmenliği mezunu, 1 adet Elektrik Öğretmenliği Mezunu,1 adet Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu toplam 35 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.vansydv.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sadece mülakata girenlerden 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

    3.   İlimiz kültürünü, coğrafyasını ve aile yapısını bilmesi, vakıf hizmetlerini yürütmede faydalı ve gerekli olacağı düşünüldüğünden, bazı başvurularda İlimiz merkez ve merkeze bağlı köylerde en az 2 yıl süreyle ikamet ettiğini belgelendirmesi istenecektir.

 II.                 İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 

 

SIRA NO

ALINACAK

PERSONEL

 

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

 

1

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(SBF, İİBF)

 

 

4

 

 

12

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak

 

      2

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (Halkla İlişkiler)

 

 

 

2

 

 

 

6

 

İletişim Fakültesinden

mezun olmak

 

 

 

3

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Eğitim ve fen Edebiyat fakülteleri)

 

 

11

 

 

    33

Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinden birinden mezun olmak

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3)

 

 

 

 

4

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

        (Psikoloji, PDR)

 

 

 

1

 

 

3

Psikoloji ve PDR Bölümlerinden birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

5

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Sosyoloji)

 

 

 

 

6

 

 

   

   18

Sosyoloji Bölümünden mezun olmak

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3)

 

 

 

        6

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Hukuk)

 

 

 

1

 

 

3

Hukuk Fakültesinden mezun olmak. (Avukatlık stajını yapmış olmak )

 

 

7

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (Bilgisayar Mühendisi)

 

 

 

1

 

 

 

3

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

(iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

 

8

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (İnşaat Mühendisi)

 

 

 

1

 

 

 

3

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

(Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

 

9

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (Gıda Mühendisi)

 

 

 

1

 

 

 

3

Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

 (MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası olma şartı)

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3)

 

 

      10

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (Bilgisayar Öğretmenliği)

 

 

1

 

 

 

3

 

Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

 

11

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 (Yapı Öğretmeni)

 

 

 

 

1

 

 

 

     3

Yapı Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

(MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası olma şartı, Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

12

 

 

Büro Görevlisi

 (Türk Dili ve Edebiyatı)

 

 

1

 

 

3

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

 

 

13

 

 

Büro Görevlisi

 (Muhasebe)

 

 

1

 

 

3

Muhasebe,

 Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümlerinden birinden mezun olmak

 

 

 

14

 

 

Büro Görevlisi

 (Muhasebe Öğretmeni)

 

 

1

 

 

3

Muhasebe Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

 

 

15

 

 

 

Büro Görevlisi

 (Elektrik Öğretmeni)

 

 

1

 

 

3

Elektrik Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

(Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

16

 

 

 

Büro Görevlisi

   (Fars Dili ve Edebiyatı)

 

 

 

 

1

 

 

3

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

 

 III.              MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1.  Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.  KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi

4.  Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.  5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)

6.  Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.  Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

9.  Başvurusunu, Van merkez ve merkeze bağlı köylerden yapma şartı aranan alanlardan yapanlar, Van merkez ve merkeze bağlı köylerde, en az 2 yıl ikamet ettiğini gösteren belge

Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV.             BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1)   Başvurular 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Van İli Merkez Bahçıvan Mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 20 Eylül 2012 Perşembe günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.

2)   KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 105 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3)   Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a)      Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)     Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)      Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)     Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e)      Genel yetenek ve genel kültürü,

f)       Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4)   Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)  Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

    V.   DİĞER HUSUSLAR

a) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın www.vansydv.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

e) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktır

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri   : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi             : Bahçıvan mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 VAN

Telefonu          : 0 432 215 80 81

Vakıf Müdürü  : M.Suat AYDOĞAN

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Van Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

           İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.