Sinop Boyabat SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Boyabat SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:32

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda İki (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.
A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden) mezun olmak,
9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
10- En az B Tipi ehliyet sahibi olmak tercih sebebidir.
11- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,
B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;
1-SINAV İLANI;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr , http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.
3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;
Başvurular arasından 25-26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:15:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.
Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP Telefon: 0368 3157631
C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,
5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)
6- Adli sicil kaydı,
7- İkamet belgesi,
8- Nüfus Kayıt örneği,
9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.
10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)
11- Ehliyet fotokopisi
12- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi
4- SINAV SONUÇLARI ;
Mülakata alınan 6 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.
Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Bir (1) adet “Büro görevlisi “ Ünvanlı ile belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.
A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve İşletme bölümünden mezun olmak, (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Tek Düzen Muhasebe Planını bilmek ve Bilanço vb mali tabloların hazırlanmasını iyi derecede yapabilmek tercih sebebidir).
9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
10- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,
B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;
1-SINAV İLANI;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.
3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;
Başvurular arasından 25 – 26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.
Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP
Telefon: 0368 3157631
C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,
5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)
6- Adli sicil kaydı,
7- İkamet belgesi,
8- Nüfus Kayıt örneği,
9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.
10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)
11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi
4- SINAV SONUÇLARI ;
Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.
Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym