Sinop Boyabat SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Boyabat SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:32

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda İki (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.
A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden) mezun olmak,
9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
10- En az B Tipi ehliyet sahibi olmak tercih sebebidir.
11- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,
B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;
1-SINAV İLANI;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr , http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.
3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;
Başvurular arasından 25-26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:15:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.
Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP Telefon: 0368 3157631
C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,
5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)
6- Adli sicil kaydı,
7- İkamet belgesi,
8- Nüfus Kayıt örneği,
9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.
10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)
11- Ehliyet fotokopisi
12- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi
4- SINAV SONUÇLARI ;
Mülakata alınan 6 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.
Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Bir (1) adet “Büro görevlisi “ Ünvanlı ile belirsiz süreli sözleşmeli (2 Ay Deneme Süreli) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.
A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
8- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve İşletme bölümünden mezun olmak, (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Tek Düzen Muhasebe Planını bilmek ve Bilanço vb mali tabloların hazırlanmasını iyi derecede yapabilmek tercih sebebidir).
9- ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
10- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,
B-SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;
1-SINAV İLANI;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Hükümet konağı ilan panosu, Boyabat Kaymakamlığı web sitesi (www.boyabat.gov.tr) ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;
17 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx , http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.
3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;
Başvurular arasından 25 – 26 EYLÜL 2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları Vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011 ve 2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 28 EYLÜL 2012 Saat:14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.
Başvuru adresi: Hükümet Konağı No:1 Boyabat/SİNOP
Telefon: 0368 3157631
C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,
5- 2011-2012 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)
6- Adli sicil kaydı,
7- İkamet belgesi,
8- Nüfus Kayıt örneği,
9- Erkek adayların Askerlik Terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.
10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)
11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi
4- SINAV SONUÇLARI ;
Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak alımına karar verilecek personel sistem üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5(beş) gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlatılacaktır.
Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.