Siirt Aydınlar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Siirt Aydınlar SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:24

T.C.

AYDINLAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Siirt İli Aydınlar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu‟nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde aşağıda belirtilen nitelikte ve sayıda personel alınacaktır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi      : 1

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi           : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

A- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.            Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.            18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.            Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

5.            Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6.            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.            Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8.            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9.            Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10.          Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

11.          4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) Bölümlerinden mezun olmak.

12.          Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

13.          Sürücü Belgesi,KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri, alanı ile ilgili sertifikalar, bilgisayar sertifikası, Bilgisayar Programcılığı ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1-    Siirt  İli  veya  İlçelerinde   ikamet  ediyor  olmak.  (Başvuru  tarihinden  önce  en  az  6  ay ikamet etmiş olmalı.

C- BAŞVURU

1.            Başvurular 14/09/2012 tarihinde başlayıp 23/09/2012 tarihi saat: 17:00‟ da sona erecektir.Başvurular www.sydgm.gov.tr adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sitesindeki “Personel Alım İlanları” bölümünden online olarak yapılacak olup ilgili vakıfa doğrudan veya posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

2.            Başvurular arasından, sistem tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak olan işe alınacak personel sayısının üç katı kadar sayıda kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 kişi mülakata çağrılacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER (Mülakattan önce, mülakata gireceklerden)

1.            T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

2.            4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet İş Talep formuna yapıştırılarak teslim edilmesi) İş Talep Formu www.aydinlar.gov.tr  internet adresinden alınacaktır)

3.            2011 veya 2012 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4.            Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

5.            Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

6.            Sürücü Belgesi, Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili

sertifikalar, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,

7.            Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8.            Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

9.            Sağlık Raporu,

10.          İkametgah Belgesi

E- MÜLAKAT VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

1.            Mülakata gireceklerin listesi 24 Eylül 2012 tarihinde www.aydinlar.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

2.            Mülakat 27 Mayıs 2012 tarihinde saat 14.00’da Aydınlar Kaymakamı Makam odasında başlayacaktır.

3.            Mülakata katılacak adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 25 Eylül 2012 Salı günü saat 17: 00 „ a kadar Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir.

4.            Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen

adayların    isimleri        Mülakat   Komisyonunca   tutanağa   bağlanarak    mülakata çağrılmayacaktır.

5.            Mülakatta adaylar;

a)            Makama Giriş-Çıkış ve değerlendirme esnasındaki tutumu ve davranışı kılık, Kıyafeti.

b)           Kendini ifade edebilme ve tanıtma Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

c)            Özgüveni, ciddiyeti ve genel kültürü Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

d)           Kendini Geliştirme kabiliyeti ve Değişime açık olup olmadığı.

e)           Türkçeyi kullanma ve ikna kabiliyeti

f)            Vakfın Amaçları ve Faaliyetleri hakkındaki bilgisi.

6.            Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.aydinlar.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır.

7.            Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı‟na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

8.            Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

9.            Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

10.          Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, atama sonucundan 30 gün sonra Vakfımızdan talep edilebilecektir.

F – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakfın Adı           : Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi   : Saydanlar Mahallesi İsmail Hakkı Çalapkulu Bulvarı No:14 Hükümet

Konağı   AYDINLAR-SİİRT

Tel          : 0 484 461 22 54

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba