Samsun Salıpazarı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Samsun Salıpazarı SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 20:37

T.C.

SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

               Salıpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  uyarınca 1 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

    İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ :

İŞİN SÜRESİ :  Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay deneme süreli )

 

İSTENİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI : 1 ( BİR )

 

PERSONELİN NİTELİĞİ / ÜNVANI : Yardımcı Hizmetler Görevlisi.

İŞİN ÖZETİ: Vakfın ulaşım,temizlik,yardım dağıtımı,güvenlik,evrak dağıtımı ve verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

 

      BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1-    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-    18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-    Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-    Adli sicil kaydı bulunmamak

7-    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

8-    En az lise veya dengi okul mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

9-  Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden  alınacak olan Sağlık Kurul Raporu ( Mülakattan sonra işe alınması kesinleşen adaylardan alınacaktır.)

 

 

 

       MÜRACAATTA   İSTENEN BELGELER :

1-    Nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı

2-    Başvuru dilekçesi, (özgeçmiş, varsa  iş deneyimleri, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacak).

3-    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4-    En az B sınıfı ehliyeti olmak (Sürücü belgesi fotokopisi ve aslı)

5-     Diploma veya Mezuniyet  Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

6-     Adli sicil kaydı belgesi

7-   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmuş  ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge

8-      Varsa daha önce çalıştığı yerden almış olduğu referans mektubu

9- Salıpazarı İlçesi sınırları içerisinde oturuyor olmak.(Sistemden adres bilgileri görüleceğinden ikamet belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

10-  Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için    şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar  tutanağa  bağlanarak   değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

BAŞVURU BİLGİLERİ:

1-  Başvuruda bulunacak adaylar 21/09/2012 – 27/09/2012 tarihleri arasında     Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen müracaat edeceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar ve posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-   Mülakat sınavında adayların ikametgahı, sürücü belgesi ile kendini ifade yeteneği,        özgüveni,  genel yetenek  ve bilgisayar kullanabilme gibi kriterler dikkate alınacaktır.

3-     Mülakata alınacak adayların listesi 28.09.2012 tarihinde Salıpazarı Kaymakamlığı internet sitesinden (www.salipazari.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Salıpazarı Hükümet Konağı ve Vakıf Başkanlığının ilan panosunda yayınlanacaktır.

4-     Vakıf Başkanlığınca oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından her bir unvan için   belirlenen sayı kadar asil personel ve  alınacak personel kadar da yedek aday seçimi yapılacak olup, Mütevelli Heyetinin onayından ve Genel Müdürlüğün olurundan sonra sözleşme imzalanacaktır.

  5-      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

 6-  Verilen süre içerisinde başvurmayan, süresi içinde sözleşme imzalamayan veya sözleşme imzalayıp görevine  süresi içerisinde  başlamayan    ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılabilecektir.

      

 

 

       DİĞER HUSUSLAR :

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda  16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,  İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda hareket edilecektir.

2-    Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-   Sınav komisyonunca istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit                     edilmemesi  durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI

 SINAV İLANI :

21/09/2012 -27/09/2012 tarihleri arasında Hükümet Konağı Kaymakamlık İlan Panosu, Salıpazarı Kaymakamlığı Web sitesi (www.salipazari.gov.tr) .

 BAŞVURU :

21/09/2012 tarihinde başlayacak olup 27/09/2012  tarihinde saat 16.00  de bitecektir.Bu tarihler arasında Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen başvuracaklardır.

SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ :

Başvurular arasından istenen belgeleri tam olan kişiler mülakata çağrılacaktır. 01/10/2012 tarih ve saat: 11:00’da Kaymakamlık Makamında mülakat (sözlü) yapılacaktır.

 MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 

Müracaat Tarihi : 21/09/2012-27.09.2012

Mülakata çağrılacakların ilan tarihi: 28.09.2012

Mülakat tarihi:01.10.2012 saat 11.00 da

Müracaat Yeri : Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

SALIPAZARI SYDV  : 0362.8212114

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.