Niğde Çamardı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niğde Çamardı SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:12

T.C NİĞDE İLİ ÇAMARDI  İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Çamardı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar  Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda,  4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından mülakatla 2(İki) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

İŞİN NİTELİĞİ:

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Denemeli)

Kadro Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

I-BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacak,şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. KPSS puanları sistem tarafından kontrol edilecektir.

Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaylardan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday 3(3 kişi) çağrılacak ve bu kişilerin isimleri müracaat tarihi sonunda http://www.camardi.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ:13.09.2012-24.09.2012

EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ: 28.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ: 01.10.2012

MÜLAKAAT YERİ : Çamardı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Çarşı Mahallesi-Kat:2 Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “ Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak,ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü 3(Üç) esas alınacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi)

1-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ve lisans diplomasına sahip olmak,

2- ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yılı Kamu personeli Seçme sınavından KPSS  P3 ‘den en az 60 puan almış olmak,

3- Varsa bilgisayar ve yabancı dil sertifikaları,

4-Bilgisayar ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

5-(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

6-Vakfın işlerini yürütecek derecede muhasebe bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

III-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 3(ü)ç katı kadar aday çağrılacaktır.

2×3= 6 “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”   olmak üzere toplam 6 (Altı) kişi şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini mülakat tarihinden önce vakfa teslim edeceklerdir,

1-Sözleşmeli Personel İşe Başvuru Formu,

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma fotokopisi.

5-Adli sicil Raporu.

6-Sürücü Belgesi fotokopisi,

7-Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge(erkek adaylar için)

8- 2011 veya 2012 yılı KPSS-P 3 sınav sonuç belgesi,

9-Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu,

10-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık  durumunu gösterir belge.

11-Çalışma süresince Çamardı İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek,

IV- MÜLAKAT BİLGİLERİ:

1-Mülakat 01.10.2012 tarihinde saat 10.00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Mülakata gelecek kişilerden belirtilen tarihte evrakını teslim etmeyen veya mülakata gelmeyen olursa puan sıralamasına göre diğer adaylar çağrılacaktır.

V-DİĞER HUSULAR:

1-   Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonda yerleştirilen personel herhangi bir nedenle(eş durumu sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-   Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde  aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-   İstenilen şartları taşımayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mütevelli heyetince kabul edilen yedek aday çağrılacak ve kendisi ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-   Sağlık Raporu sadece yerleştirilen adaylardan istenecektir.

5-   Verilen süre içerisinde eksik belgelerini teslim etmeyen veya teslim edip ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan  yada aranılan şartları taşımadığı sonradan  anlaşılanların ataması iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Yedek adaylarında başlamaması halinde diğer adaylardan çağrılabilir.

6-   Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Çarşı Mahallesi-Hükümet Konağı Kat.1-51660

Çamardı-Niğde

Çamardı  SYD Vakfı : (388) 711 21 23

                                 İLANEN DUYURULUR.

 

                                                               13.09.2012

                                                                       

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Yardımcı Hizmet Görevlisi Adaylarında :

“Yardımcı Hizmet Görevlisi” kadrosuna başvuran adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. Erkek Adaylar İçin ;Bilgisayar bilmek, (B) sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak, büro temizliği yapabilmek. Kadın Adaylar İçin ;  Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek, büro temizliği yapabilmek,

8-En az lise mezunu olmak, yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar tercih edilecektir.

9-Çalışma süresince Çamardı İlçesinde ikamet etmek veya taahhüt etmek,

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1-Başvurular Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ:13.09.2012-24.09.2012

EVRAK SON TESLİM : TARİHİ:28.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ: 01.10.2012

İLANEN DUYRULUR

                                                                                                          13.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym