Niğde Çamardı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niğde Çamardı SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:12

T.C NİĞDE İLİ ÇAMARDI  İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Çamardı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar  Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ‘‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda,  4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından mülakatla 2(İki) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

İŞİN NİTELİĞİ:

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Denemeli)

Kadro Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

I-BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacak,şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. KPSS puanları sistem tarafından kontrol edilecektir.

Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaylardan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday 3(3 kişi) çağrılacak ve bu kişilerin isimleri müracaat tarihi sonunda http://www.camardi.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ:13.09.2012-24.09.2012

EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ: 28.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ: 01.10.2012

MÜLAKAAT YERİ : Çamardı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Çarşı Mahallesi-Kat:2 Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “ Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak,ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü 3(Üç) esas alınacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi)

1-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ve lisans diplomasına sahip olmak,

2- ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yılı Kamu personeli Seçme sınavından KPSS  P3 ‘den en az 60 puan almış olmak,

3- Varsa bilgisayar ve yabancı dil sertifikaları,

4-Bilgisayar ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

5-(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

6-Vakfın işlerini yürütecek derecede muhasebe bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

III-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 3(ü)ç katı kadar aday çağrılacaktır.

2×3= 6 “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”   olmak üzere toplam 6 (Altı) kişi şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini mülakat tarihinden önce vakfa teslim edeceklerdir,

1-Sözleşmeli Personel İşe Başvuru Formu,

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma fotokopisi.

5-Adli sicil Raporu.

6-Sürücü Belgesi fotokopisi,

7-Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge(erkek adaylar için)

8- 2011 veya 2012 yılı KPSS-P 3 sınav sonuç belgesi,

9-Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu,

10-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık  durumunu gösterir belge.

11-Çalışma süresince Çamardı İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek,

IV- MÜLAKAT BİLGİLERİ:

1-Mülakat 01.10.2012 tarihinde saat 10.00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Mülakata gelecek kişilerden belirtilen tarihte evrakını teslim etmeyen veya mülakata gelmeyen olursa puan sıralamasına göre diğer adaylar çağrılacaktır.

V-DİĞER HUSULAR:

1-   Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonda yerleştirilen personel herhangi bir nedenle(eş durumu sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-   Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde  aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-   İstenilen şartları taşımayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mütevelli heyetince kabul edilen yedek aday çağrılacak ve kendisi ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-   Sağlık Raporu sadece yerleştirilen adaylardan istenecektir.

5-   Verilen süre içerisinde eksik belgelerini teslim etmeyen veya teslim edip ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan  yada aranılan şartları taşımadığı sonradan  anlaşılanların ataması iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Yedek adaylarında başlamaması halinde diğer adaylardan çağrılabilir.

6-   Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Çarşı Mahallesi-Hükümet Konağı Kat.1-51660

Çamardı-Niğde

Çamardı  SYD Vakfı : (388) 711 21 23

                                 İLANEN DUYURULUR.

 

                                                               13.09.2012

                                                                       

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Yardımcı Hizmet Görevlisi Adaylarında :

“Yardımcı Hizmet Görevlisi” kadrosuna başvuran adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. Erkek Adaylar İçin ;Bilgisayar bilmek, (B) sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak, büro temizliği yapabilmek. Kadın Adaylar İçin ;  Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek, büro temizliği yapabilmek,

8-En az lise mezunu olmak, yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar tercih edilecektir.

9-Çalışma süresince Çamardı İlçesinde ikamet etmek veya taahhüt etmek,

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1-Başvurular Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ:13.09.2012-24.09.2012

EVRAK SON TESLİM : TARİHİ:28.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ: 01.10.2012

İLANEN DUYRULUR

                                                                                                          13.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker