Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 20:29

NEVŞEHİR İLİ GÜLŞEHİR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

      Gülşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (BİR) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanında ERKEK personel istihdam edilecektir

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

Deneme Süresi: 2 Ay.

Personelin Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (BİR)

 1- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 A) GENEL ŞARTLAR

 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Müracaat süresinin son günü itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının, unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler) ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

2) Gülşehir ilçesinde 27.09.2012 Tarihi itibariyle son 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak.

3) İyi derecede Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ve Muhasebe konusunda iyi derecede kendisini geliştirmiş olmak. (Tercih Sebebidir)

4) Askerlğini görevini yapmış veya muaf olmak tercih sebebidir.

5) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

6) Seyahat engeli bulunmamak.

7) Hizmetin gereklerini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi bulunmamak.

8) Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen ve aynı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş (Ek – 1 Cv Formu.)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Adres bilgilerini içeren Nüfus Aile Kayıt Örneği

3) Diploma veya mezuniyet belgesi. (Noter onaylı)

4) KPSS sonuç belgesi

5) 4 adet vesikalık fotoğraf

6) Adli Sicil Belgesi

7) Sağlık Kurulu Raporu

8) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

9) Sürücü belgesi fotokopisi

10)Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belge. (Sertifika vb.)

 3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DİĞER HUSUSLAR:

 1- Açılan ilanlara başvurular http://www.sosyalyardimlar.gov.tr. ilan Listesi adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (puanı eşit olan kişiler 3 katı aday ile birlikte mülakata katılabileceklerdir) mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgeleri Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 8 (Sekiz) Takvim Günü olup, 20.09.2012 başlayacak, 27.09.2012-Perşembe günü sona erecektir.

2- Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Mülakat tarihi ve Sınav sonucu Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan http://www.gulsehir.gov.tr     adresinde ilan edilecektir.
Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan aday asil, 2. en yüksek puan alan aday yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

4- Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve http://www.gulsehir.gov.tradresinden ilan edilmesinden itibaren 2 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Gülşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim edecektir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayın yerine yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

5- Sınavı kazandıktan sonra verilecek süre içinde görevine başlamayan veya aranılan genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır.

6- Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat sonucunda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

5- İRTİBAT

Gülşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kat : 3 / Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon: (384) 411 3899

  Bayram ÇÖLOĞLU

     Vakıf Müdürü

İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti yetkilidir.

 İLAN OLUNUR. 20.09.2012

(Ek – 1 Cv Formu.) ‘nu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa