Mersin Tarsus SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Mersin Tarsus SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:24

TARSUS  KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin  12.09 .2012  tarih ve 35 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan  “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:  17.09.2012 – 24.09.2012

EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ:  28.09.2012

BAŞVURU ŞEKLİBaşvurular internet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV Personel Alım İlanları http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden online şeklinde olacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 01.10.2012  P.TESİ  SAAT 09:00

MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında

KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(2011-2012 yılı)

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)

5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında  saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrubeli olmak)

6-Tarsus’ta ikamet ediyor olmak.(Başvuru tarihinden itibaren ikametini Tarsus’a alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

7-İşe alımı kabul edilen adayların işe başladıkları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde 20.000,00 T.L.(yirmi bin) tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkinaraştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

ÜNVANI:  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00

Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.

Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veya
cep telefon numaralarını özellikle  belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3-Yerleşim yeri belgesi

4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5-Diploma fotokopisi.

6-Adli sicil belgesi.

7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe
neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi
konulardan bahsedilecektir).

9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,

10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi  veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi.(2011 veya 2012)

12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.(Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgelerle birlikte 28.09.2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus (Muhasebe Bürosu)  adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslim eden adaylara “Evrak teslim alındı “belgesi verilecektir.Evrak teslim etmeyen adayların  başvuruları kabul edilmeyecektir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Sözlü sınav  hakkı kazanan adaylar istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini mülakat tarihinden (01.10.2012) önce  ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. İnceleme sonucunda nitelikleri uygun olan ve KPSSP3 puanına göre en yüksek puana sahip ilk 24aday sözlü sınav yapılmak üzere mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adayların isimleri http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan  duyurulacak olup  01.10.2012 tarihinde Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu”nda  Saat 09:00 da sözlü sınav yapılacaktır.

5- Sınav Komisyonu tarafından başarılı gösterilen  8  aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) yetkililerinin değerlendirilmesi adına SYGM’ ne  iletilecektir.SYGM yetkililerinin işe alım talebini değerlendirmesi ile beraber, durumu kabul edilen adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak adayların isimlerihttp://www.tarsus.gov.tr  sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır.

6- Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda  personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Reşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİN

Tarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40

e-posta: tarsussydv@gmail.com

İLANEN DUYURULUR.

  • mersin sydv sözleşmeli personel alımı
  • sydv inceleme görevlisi net maaş
  • mersin memur alımı 2013
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mersin personel alımı
  • tarsus merkez ziraat bankası eleman alımı son tarih
  • sosyal dayanışma mersin memur alımı
  • sydv inceleme görevlisi net maaşı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba