Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Eylül 2012

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Eylül 2012
06 Eylül 2012 - 5:33

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Dişhekimliği Fak.:Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel San.Fak.:Acıbadem Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağ.Bil.Fak.: Kartal Devlet Hast.yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Ortöğ. Sos. Al. Eğit.-Türk Dili ve Edebiyatı Eğit. Profesör

1

Türk Dili Bilim dalından Doçent olmak.
İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği Doçent

1

Doçentlik Unvanını Türkçe Öğretimi alanında almış olmak.
Eğit. Bil.-Eğit. Yönetimi Teftişi Plan. ve Eko. Doçent

1

Doçentlik Unvanını Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak..
 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Profesör 1
 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Biyokimya Profesör

1

Biyokimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
Farmakoloji Profesör

1

Farmakoloji alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
Farmasötik Kimya Profesör

1

Farmasötik Kimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
Farmakoloji Doçent

2

Klinik Eczacılık alanında Doktora yapmış olmak.
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Coğrafya-Beşeri ve İktisadi Coğrafya Profesör

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmaları olmak.
Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi Devlet Arşivleri Doçent

1

Tarihi Devlet Arşivleri Alanında çalışmaları olmak.
 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANASANAT DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tekstil Profesör

1

Tekstil Sanatı ve Tasarımı alanında çalışmaları ve Araştırmaları olmak. Baskı Tasarımı konusunda eğitim deneyimine sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İslam Hukuku Profesör

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.
İslam Hukuku Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
İslam Tarihi Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
Türk Din Musikisi Doçent

1

Müzik branşında Doçent Unvanına sahip olmak.
Din Psikolojisi Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.
İslam Felsefesi Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak
 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basın Yayın Tekniği Yardımcı Doçent

1

Görsel ve basılı yayıncılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Basın Yayın Tekniği Yardımcı Doçent

1

Basın Yayın ve Avrupa Birliği mevzuatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim Yardımcı Doçent

1

Siber Toplum ve Bilişim Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim Yardımcı Doçent

1

Bilişim teknolojileri ve bilgi yönetim Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Elek. Elektr. Müh.-Telekomünikasyon Doçent

1

Görüntü restorasyonu ve süper çözünürlük konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Elek. Elektr. Müh.-Elektronik Yardımcı Doçent

1

VLSI tasarımı konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Çevre Müh.-Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent

1

Nanoteknoloji ile Kirletici Giderimi konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Bilg. Müh.-Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent

1

Lisans veya doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.
Mak. Müh.-Mekanik Yardımcı Doçent

1

Mekanikte hesaplamalı metotlar konusunda uygulamalı çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Biyomüh.-Biyomühendislik Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesini Biokimya Mühendisliği alanında almış olmak.
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Hastane İşletmeciliği Profesör

1

Ebelik Yardımcı Doçent

3

Yüksek Lisans ve Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde yapmış ve Ebelik alanında deneyimli olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ve Alanında Doktora yapmış olmak.
 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Göğüs Cerrahisi Profesör

1

Tercihen Pulmoner tromboendarterektomi  konusunda en az 2 yıl deneyimi olan
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. Profesör

1

Epidemiyolojik uyku-davranış araştırmaları konusunda SCI ve SSCI yayınları olmak.
Halk Sağlığı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Uzmanlığını Halk Sağlığından almış olmak.
Acil Tıp Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym