Malatya Pütürge SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Pütürge SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:27

PÜTÜRGE  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Pütürge  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunun uyarınca 14/09/2012 tarih ve 22 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı ile “ 1 ( Bir ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi”  unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
ADAYINDA ARANAN ŞARTLAR

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli,

İŞ GÜCÜ SAYISI : 1 Kişi ( BİR ),

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

   ÖZEL ŞARTLAR

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin lisans düzeyinde mezun olmak.

Pütürge ilçesi  sınırları içerisinde en az son altı ay dır ikamet ediyor olmak

Mülakat sonrasında alımı yapılan personel MALATYA İLİ PÜTÜRGE  İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt   eder

İşin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez.

Alınacak personel sayısı 1 olup unvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisidir,

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak araç kullanma becerisi tercih sebebidir.

Vakıf Başkanı, Vakıf Müdürü, Vakıf Personeli ( kendileri için başvurmaları halinde halen başvurulan unvandan farklı unvanlarda çalışan hariç ) ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin ( eşi, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi, kardeşinin eşi ve çocuğu, oğlunun ve kızının çocuğu ) belirtilen akrabaları başvuru yapamaz. Başvuru yapmaları halinde başvuruları kabul edilmez. Alım yapılması halinde anlaşılması halinde tek taraflı olarak sözleşmesi  fesh edilir. Personel bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Başvuran herkes bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri , alanı ile ilgili sertifikalar , bilgisayar sertifikası , bilgisayar programcılığı ve iş deneyimi olanlar , işe alımda öncelik olarak değerlendirilecektir.

BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli,

İŞ GÜCÜ SAYISI : 1 Kişi ( Bir ),

 

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

   ÖZEL ŞARTLAR

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin lisans düzeyinde mezun olmak.

Pütürge ilçesi  sınırları içerisinde en az son altı ay dır ikamet ediyor olmak.

Mülakat sonrasında alımı yapılan personel MALATYA İLİ PÜTÜRGE  İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez.

Alınacak personel sayısı 1 olup unvanı Büro Görevlisidir,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak araç kullanma becerisi tercih sebebidir.

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Vakıf Başkanı, Vakıf Müdürü, Vakıf Personeli ( kendileri için başvurmaları halinde halen başvurulan unvandan farklı unvanlarda çalışan hariç ) ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin ( eşi, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi, kardeşinin eşi ve çocuğu, oğlunun ve kızının çocuğu ) belirtilen akrabaları başvuru yapamaz. Başvuru yapmaları halinde başvuruları kabul edilmez. Alım yapılması halinde anlaşılması halinde tek taraflı olarak sözleşmesi  fesh edilir. Personel bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Başvuran herkes bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri , alanı ile ilgili sertifikalar , bilgisayar sertifikası , bilgisayar programcılığı ve iş deneyimi olanlar , işe alımda öncelik olarak değerlendirilecektir.

Tekdüzen muhasebe program sistemine , bilgisayarlı muhasebe paket programına vakıf olmak tercih sebebidir.

Mülakata girmeye hak kazananlar Pütürge Kaymakamlığın  www.puturge.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sadece mülakata girenlerden 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1.  Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.  KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi

4.  Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.  3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 3 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra teslim edilmesi)

6.  Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.  Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

9. Varsa yüksek lisans , KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu , alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

10. Sürücü belgesi en az  B sınıfı

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)   Başvurular 24/09/2012 – 08/10/2012 tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.Mülakata girmeye hak kazananların listesi  www.puturge.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Pütürge Hükümet Konağı   Kat : 2  No : 2  adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 11/10/2012 tarihinde saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yapılacak başvurular kabuledilmeyilecektir.

2)   KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı  geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

 

3)   Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4)   Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)  Başvuruları  Mütevelli heyeti  değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V.   DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat tarihi;    sonrada   www.puturge.gov.tr   internet adresinde ilan edilecektir.

c) Mütevelli heyeti işe alıp almama da serbestdir.

d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler  www.puturge.gov.tr  sitesinde yayınlanacaktır

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri   : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi             :  Hükümet cadesi hükümet konağı  kat: 2  no :2  Pütürge   /  Malatya

Telefonu          :  0422 5612715

İrtibat sorumlusu  :  Hasan AKYOL

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi   www.puturge.gov.tr    adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Pütürge Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR

  • malatya sözleşmeli personel alimi 2012
  • malatyada güvenlik alımları
  • malatya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

  1. F44
    15 Ekim 2012 - 06:03

    zaten önceden işe alınacak elamanı belirlemişler güvenlik elemanı diyor sertifika istemiyor ve 6 ay pütürge sınırlarında oturuyor olmak maddesi herşeyi açık açık gösteriyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker