Malatya Pütürge SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Pütürge SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:27

PÜTÜRGE  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Pütürge  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunun uyarınca 14/09/2012 tarih ve 22 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı ile “ 1 ( Bir ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi”  unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
ADAYINDA ARANAN ŞARTLAR

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli,

İŞ GÜCÜ SAYISI : 1 Kişi ( BİR ),

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

   ÖZEL ŞARTLAR

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin lisans düzeyinde mezun olmak.

Pütürge ilçesi  sınırları içerisinde en az son altı ay dır ikamet ediyor olmak

Mülakat sonrasında alımı yapılan personel MALATYA İLİ PÜTÜRGE  İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt   eder

İşin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez.

Alınacak personel sayısı 1 olup unvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisidir,

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak araç kullanma becerisi tercih sebebidir.

Vakıf Başkanı, Vakıf Müdürü, Vakıf Personeli ( kendileri için başvurmaları halinde halen başvurulan unvandan farklı unvanlarda çalışan hariç ) ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin ( eşi, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi, kardeşinin eşi ve çocuğu, oğlunun ve kızının çocuğu ) belirtilen akrabaları başvuru yapamaz. Başvuru yapmaları halinde başvuruları kabul edilmez. Alım yapılması halinde anlaşılması halinde tek taraflı olarak sözleşmesi  fesh edilir. Personel bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Başvuran herkes bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri , alanı ile ilgili sertifikalar , bilgisayar sertifikası , bilgisayar programcılığı ve iş deneyimi olanlar , işe alımda öncelik olarak değerlendirilecektir.

BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İŞİN SÜRESİ : Belirsiz Süreli Sözleşmeli,

İŞ GÜCÜ SAYISI : 1 Kişi ( Bir ),

 

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

   ÖZEL ŞARTLAR

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin lisans düzeyinde mezun olmak.

Pütürge ilçesi  sınırları içerisinde en az son altı ay dır ikamet ediyor olmak.

Mülakat sonrasında alımı yapılan personel MALATYA İLİ PÜTÜRGE  İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez.

Alınacak personel sayısı 1 olup unvanı Büro Görevlisidir,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak araç kullanma becerisi tercih sebebidir.

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

Vakıf Başkanı, Vakıf Müdürü, Vakıf Personeli ( kendileri için başvurmaları halinde halen başvurulan unvandan farklı unvanlarda çalışan hariç ) ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin ( eşi, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi, kardeşinin eşi ve çocuğu, oğlunun ve kızının çocuğu ) belirtilen akrabaları başvuru yapamaz. Başvuru yapmaları halinde başvuruları kabul edilmez. Alım yapılması halinde anlaşılması halinde tek taraflı olarak sözleşmesi  fesh edilir. Personel bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. Başvuran herkes bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri , alanı ile ilgili sertifikalar , bilgisayar sertifikası , bilgisayar programcılığı ve iş deneyimi olanlar , işe alımda öncelik olarak değerlendirilecektir.

Tekdüzen muhasebe program sistemine , bilgisayarlı muhasebe paket programına vakıf olmak tercih sebebidir.

Mülakata girmeye hak kazananlar Pütürge Kaymakamlığın  www.puturge.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sadece mülakata girenlerden 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1.  Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.  KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi

4.  Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.  3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 3 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra teslim edilmesi)

6.  Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.  Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

9. Varsa yüksek lisans , KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu , alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

10. Sürücü belgesi en az  B sınıfı

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)   Başvurular 24/09/2012 – 08/10/2012 tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.Mülakata girmeye hak kazananların listesi  www.puturge.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Pütürge Hükümet Konağı   Kat : 2  No : 2  adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 11/10/2012 tarihinde saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yapılacak başvurular kabuledilmeyilecektir.

2)   KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı  geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

 

3)   Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4)   Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)  Başvuruları  Mütevelli heyeti  değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V.   DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat tarihi;    sonrada   www.puturge.gov.tr   internet adresinde ilan edilecektir.

c) Mütevelli heyeti işe alıp almama da serbestdir.

d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler  www.puturge.gov.tr  sitesinde yayınlanacaktır

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri   : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi             :  Hükümet cadesi hükümet konağı  kat: 2  no :2  Pütürge   /  Malatya

Telefonu          :  0422 5612715

İrtibat sorumlusu  :  Hasan AKYOL

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi   www.puturge.gov.tr    adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Pütürge Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

  1. F44
    15 Ekim 2012 - 06:03

    zaten önceden işe alınacak elamanı belirlemişler güvenlik elemanı diyor sertifika istemiyor ve 6 ay pütürge sınırlarında oturuyor olmak maddesi herşeyi açık açık gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa