Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Hekimhan SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:24

HEKİMHAN S.Y.D.V. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilecektir. 

Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisiistihdam edilmesi planlanmaktadır. Adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi                  : Belirsiz süreli

Deneme Süresi          : 2 Ay

 

1- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- En az 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

8- Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (2011/2012)  KPSS P3 puan türünde en az 60puan almış olmak.

9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2-İSTENECEK BELGELER

1-     Sözleşmeli Personel İş Talep Formu   

2-     Diploma veya Mezuniyet Belgesi

3-     Nüfus Cüzdan fotokopisi

4-     KPSS Sınav Sonuç Belgesi

5-     4 adet vesikalık fotoğraf

6-     Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda; doğum yeri ve tarihi, eğitim durumu, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, iş deneyimleri, varsa özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

8-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

9-     Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

Not: Müracaat anında, belgelerin aslı ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

 

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruda bulunacak adayların, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden        “SYDV Personel Alım İlanları” (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx) linkini kullanarak,26.09.2012 Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar başvuru yapmaları zorunludur.

2-      Başvuruda bulunanlardan, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personelin 3 (üç) katı (2*3=6) aday mülakata çağrılacaktır.mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 27.09.2012 tarihinde açıklanacak olup,mülakata girmeye hak kazanan adayların istenen belgeleri, 02.10.2012 Salı günü saat 09:00’a kadar Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3-      Başvurular ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda, gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4-      Mülakat Sınavı 02.10.2012 Salı günü saat 10:00’ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5-      Mülakat Sınavında, Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından adaylar 100 tam puan üzerinden;

a)      Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)

b)      Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)

c)      Genel kültürü ve bilgi birikimi (20 puan)

d)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)

e)      Özgüveni, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan) yönlerinden değerlendirilecektir.

6-      Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Mülakat Sınavından almış olduğu puanın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek olup, Nihai Sınav Sonucu Notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 2 asil (2 yedek) aday tespit edilerek, atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.

7-        Nihai Sınav Sonucu olarak, 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

 

4-    DİĞER HUSUSLAR

1-       Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi, Hükümet Konağı ilan panosunda ve Hekimhan Kaymakamlığının Resmi İnternet Sitesi olan, www.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-       Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine, Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre belirlenen yedek aday ile sözleşme imzalanır.

3-        Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

4-        Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-   İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümet Konağı, Hekimhan/Malatya         

Telefon           : 0 (422)  713 15 08

İLAN OLUNUR. 19.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.