Malatya Doğanyol SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Doğanyol SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:21

T.C.

DOĞANYOL KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Doğanyol ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine dayanılarak 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Doğanyol Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere Belirsiz Süreli Sözleşmeli iki (2) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ) bir (1 ) BÜRO GÖREVLİSİ olmak üzere 3 personel alınacaktır.

 BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı ya da vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak (Sınavı kazananlardan tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu istenecektir),

8) En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak,

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10) (B) sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

2- 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda,

 

a)- 2 adedi En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri.

 

b)- 1 adedi

 

En az 4 yıllık Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme fakültesi Muhasebe Bölümü ve Bankacılık Bölümü mezunları.

 

.

Adaylar yukarıda ayrı ayrı belirtilen a, b, maddelerindeki kadrolardan yalnızca tanesine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla kadroya müracaat edenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak.

4- Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak.

5- Başvuranların çevreyi iyi biliyor olmaları gerekmektedir.

6- Son 3 (üç) aydır Malatya İlinin Doğanyol ilçesinde ikamet ediyor olmak

7- İşe alınacak kişiler hiçbir şekilde tayin talebinde bulunamazlar.

 

İSTENEN BELGELER

 

a) Kimlik Fotokopisi

b) KPSS P3(2011 veya 2012) Sonuç Belgesi fotokopisi

c) Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

e) 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)

f) Fotoğraflı Özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)

g) Adli sicil kaydı,

h) Sürücü belgesi fotokopisi

i) Varsa KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi

j) ikametgah belgesi

NOT: Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin asılları veya noter tastikli suretleri gereklidir.

 

DEĞERLENDİRME

 

1-Sözlü sınavda adayların Anayasa Hukuku, Genel Kültür ve Güncel Konular, 2022 sayılı kanun ve 3294 sayılı kanundan sorular sorulacak, bilgisayar kullanabilme düzeyleri Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme becerileri sınanacaktır ayrıca, muhasebe programlarını çok iyi derecede kullanabilme özelliğine sahip olmaları kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır. Eşit puan alan adaylara tekrar bu konulardan soru sorulacak ve değerlendirme sonunda en yüksek puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

2- İyi derece bilgisayar kullanıcısı olmak Microsoft Office ve Web tasarım programları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak tercih sebebi olacaktır.

3- Muhasebe ve mali konulardaki iş tecrübesi dikkate alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 28.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinde SYDV Personel alım ilanları linki kullanılarak online olarak yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca posta, kargo, e-mail vb. şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

2-Sözlü Sınav öncesinde Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar sözlü mülakata kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kaymakamlık İnternet sayfasında 02.10.2012 günü ilan edilecek, adaylara telefon veya e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır. Sözlü sınav 04.10.2012 günü saat 10:00’da DoğanyolKaymakamlığında Sözlü Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır.

3-Vakfımıza başvuran adaylar başka vakıflara başvuramayacak ya da başka vakıflara başvuru yapanlar vakfımıza başvuru yapamayacaktır. Durumun aksi tespit edilen adaylar başarısız sayılacaklardır.

4-Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-Her aday ancak bir unvan ve bölüm için başvuruda bulunabilecektir,

6-Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınavı başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme İmzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7-Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu gereğince mal bildirimi belgesi ile kamu görevlileri etik sözleşmesi belgesini doldurarak vakfa teslim etmeleri gereklidir.

8-Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenmemesi halinde sınav komisyonu personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

9-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

10-Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

11-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

12- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Doğanyol Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

13- İşin süresi: Sözleşmeli belirsiz süreli (6 ay deneme süreli)

14-Sözleşmeli Personel Kamu hizmetlerinin görülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalara dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş, sağlık, eğitim vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

15-Mülakatta başarılı olup, işe başlayacak olanlar Doğanyol ilçe merkezinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakfın Adı: Doğanyol Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi: Doğanyol Kaymakamlığı Doğanyol/Malatya

Tel : 0 422 881 61 74 

Web adresi: www.doganyol.gov.tr

İLANEN DUYURULUR…

NOT: Yukarıda detayları belirtilen 3 kadro için sistem üzerinden 2 ayrı ilan olacak olup, adayların bunlardan sadece bir tanesine başvurmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde haklarını kaybedeceklerdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.