Malatya Akçadağ SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Akçadağ SYDV Personel Alım İlanı
20 Eylül 2012 - 19:36

MALATYA İLİ AKÇADAĞ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Konu:Personel Alımına Yönelik İlan

 (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi)

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA YÖNELİK DUYURU

SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,İş Tanımları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslarla ilgili olarak 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı yazı ile 2012/12 sayılı genelge yayınlanmıştır.İlgili esaslar doğrultusunda Vakfımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli sözleşmeli görevlendirilmek üzere 3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  unvanı ile personel alınacaktır.

 

İşin adı: Sözleşmeli Personel Alımı

 

İşin süresi: Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)

 

İş gücü sayısı:3 (üç) kişi

 

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 

SIRA NO

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

3

9

İş Tanımlarında belirtilen 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar tercih edilecektir)

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) SYD Vakıflarında ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden (İletişim, Sosyal Hizmetler,Siyasal Bilgiler,İktisadi ve İdari Bilimler ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi bölümleri ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler bölümü) mezun olmak,

9) ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

10) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi :

1) 4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının  İletişim, Sosyal Hizmetler,Siyasal Bilgiler,İktisadi ve İdari Bilimler ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi bölümleri ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler bölümleri mezunu olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup, alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4) Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve en az bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya öğrenim zarfında bilgisayar dersi aldığını transkrip ile belgelemek.

5) En az B sınıfı ehliyet (sürücü belgesi) sahibi olanlar tercih edilir.

 6) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

 

C) BAŞVURU ve MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1) Başvuruda bulunacak adaylar www.sosyalyardımlar.gov.tr adresinde yer alan’SYDV Personel Alım İlanları’ başlığında yer alan Vakfımıza ait ilana 12.09.2012 saat 08.30’dan – 21.09.2012 saat 17.00’e kadar başvuru yapılabilecektir. Bu tarihler arasında başvuru yapan adayların belgelerini bizzat elden 25.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Akçadağ Vakıf Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup başvuru yapmamış sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.(posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

2) Başvuruda gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3) Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday olan 9(dokuz) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

4) 28.09.2012 tarihinde saat 14.00 ‘da Doğu mah.Hükümet Binası Kat:2 adresinde yer alan Kaymakamlık Makamında mülakat ve değerlendirme yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı müracaat esnasında getirilecektir.)

3) Nüfus cüzdan fotokopisi ile Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

4) Geçerli dönem KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi

5) Askerlik terhis belgesi fotokopisi(Erkek adaylar için)

6) Ehliyet fotokopisi (varsa)

7) Adli Sicil Kaydı,

8) Bilgisayar Sertifikası

9) 2 adet Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

10) Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu ( Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir.)

11)Sözleşmeli personel iş talep formu(Vakfımız başkanlığından temin edilecektir.)

 

E) DİĞER HUSUSLAR

 

1)Mülakata çağrılacak adaylar Kaymakamlığımız sitesi olan www.akçadağ.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık ilan panosunda 27.09.2012 tarihinde duyurulacaktır.Bu tebligat yerine geçecek olup ayrıca  yazılı tebligat yapılmayacaktır.(Mülakata çağrılanlarr hazır bulunacaktır)

 

2) Başvuruların değerlendirme sonrasında alınacak personel kadar asil ve yedek liste oluşturulacaktır.Vakıf karar organı olan Mütevelli Heyetine nihai karar için sunulacaktır.

 

3) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır

.

AKÇADAĞ SOSYAL YARDIMALAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN 12.09.2012 TARİH VE 23 SAYILI TOPLANTI KARARINA İSTİNADEN PERSONEL ALIM İLANINA ÇIKILMIŞTIR.

 

İlanen Duyurulur

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym