Malatya Akçadağ SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Malatya Akçadağ SYDV Personel Alım İlanı
20 Eylül 2012 - 19:36

MALATYA İLİ AKÇADAĞ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Konu:Personel Alımına Yönelik İlan

 (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi)

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA YÖNELİK DUYURU

SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,İş Tanımları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslarla ilgili olarak 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı yazı ile 2012/12 sayılı genelge yayınlanmıştır.İlgili esaslar doğrultusunda Vakfımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli sözleşmeli görevlendirilmek üzere 3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  unvanı ile personel alınacaktır.

 

İşin adı: Sözleşmeli Personel Alımı

 

İşin süresi: Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)

 

İş gücü sayısı:3 (üç) kişi

 

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 

SIRA NO

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

3

9

İş Tanımlarında belirtilen 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar tercih edilecektir)

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) SYD Vakıflarında ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden (İletişim, Sosyal Hizmetler,Siyasal Bilgiler,İktisadi ve İdari Bilimler ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi bölümleri ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler bölümü) mezun olmak,

9) ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

10) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi :

1) 4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının  İletişim, Sosyal Hizmetler,Siyasal Bilgiler,İktisadi ve İdari Bilimler ,Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi bölümleri ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler bölümleri mezunu olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) İşin deneme süresi 6 aydır. Deneme süresi içerisinde Vakıf Başkanlığı uygun görmediği adayların sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olup, alımı yapılan personel herhangi bir yasal hak talep edemez, başvurması koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4) Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve en az bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya öğrenim zarfında bilgisayar dersi aldığını transkrip ile belgelemek.

5) En az B sınıfı ehliyet (sürücü belgesi) sahibi olanlar tercih edilir.

 6) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

 

C) BAŞVURU ve MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1) Başvuruda bulunacak adaylar www.sosyalyardımlar.gov.tr adresinde yer alan’SYDV Personel Alım İlanları’ başlığında yer alan Vakfımıza ait ilana 12.09.2012 saat 08.30’dan – 21.09.2012 saat 17.00’e kadar başvuru yapılabilecektir. Bu tarihler arasında başvuru yapan adayların belgelerini bizzat elden 25.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Akçadağ Vakıf Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup başvuru yapmamış sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.(posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

2) Başvuruda gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3) Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday olan 9(dokuz) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

4) 28.09.2012 tarihinde saat 14.00 ‘da Doğu mah.Hükümet Binası Kat:2 adresinde yer alan Kaymakamlık Makamında mülakat ve değerlendirme yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı müracaat esnasında getirilecektir.)

3) Nüfus cüzdan fotokopisi ile Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

4) Geçerli dönem KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi

5) Askerlik terhis belgesi fotokopisi(Erkek adaylar için)

6) Ehliyet fotokopisi (varsa)

7) Adli Sicil Kaydı,

8) Bilgisayar Sertifikası

9) 2 adet Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

10) Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu ( Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir.)

11)Sözleşmeli personel iş talep formu(Vakfımız başkanlığından temin edilecektir.)

 

E) DİĞER HUSUSLAR

 

1)Mülakata çağrılacak adaylar Kaymakamlığımız sitesi olan www.akçadağ.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık ilan panosunda 27.09.2012 tarihinde duyurulacaktır.Bu tebligat yerine geçecek olup ayrıca  yazılı tebligat yapılmayacaktır.(Mülakata çağrılanlarr hazır bulunacaktır)

 

2) Başvuruların değerlendirme sonrasında alınacak personel kadar asil ve yedek liste oluşturulacaktır.Vakıf karar organı olan Mütevelli Heyetine nihai karar için sunulacaktır.

 

3) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır

.

AKÇADAĞ SOSYAL YARDIMALAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN 12.09.2012 TARİH VE 23 SAYILI TOPLANTI KARARINA İSTİNADEN PERSONEL ALIM İLANINA ÇIKILMIŞTIR.

 

İlanen Duyurulur

  • malatya sydv personel alımı
  • malatya sydv
  • malatya sosyal hizmetler personel alımı
  • sydv malatya
  • malatya sydv personel alım ilanı
  • sydv personel alımı malatya
  • malatya işçi alım ilanları
  • malatya sosyal yardımlaşma personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker