Konya Meram SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Konya Meram SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:14

MERAM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

 

             Meram İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve4857 sayılı İş Kanunu kapsamında  4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” 2 adet “Büro Görevlisi”, personel  istihdam edilecektir.

 

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011 veya 2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 1-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Bölümlerinden mezun olmak.

 b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 c) Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, sürücü belgesi(en az B Sınıfı) ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebi  olarak değerlendirilebilecektir.

 d) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretleri ve alan çalışmaları ve görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak şartları aranır.

 

e)Konya nüfusuna kayıtlı olmak veya başvuru tarihi itibariyle  son 6 aydır  Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

 Büro Görevlisi

 a) 4 Yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji,Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Bölümlerinden mezun olmak.

 b)  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 c) Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, sürücü belgesi (en az B Sınıfı) ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebi  olarak değerlendirilebilecektir.

 d) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretleri ve alan çalışmaları ve görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak şartları aranır.

 e) Konya nüfusuna kayıtlı olmak veya başvuru tarihi itibariyle  son 6 ay dır  Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

 C)BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1) İnternet üzerinden ulaşılacak Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

 

2) Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi fotokopisi.(Özel şartlarda belirlene bölümlerden)

 

3) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

 

4) 2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi

 

5) Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya eşdeğer belge fotokopisi (varsa)

 

6) En az B sınıfı Sürücü belgesi fotokopisi (varsa)

 

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

 

8)Yerleşim yeri belgesi(Konya nüfusuna kayıtlı olmak veya son 6 aydır Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak)

 

9) Adli sicil kaydı.(mülakata çağrılan adaylar getirecektir.)

 

10)Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Sağlık Raporu (Mülakata çağrılan adaylar getirecektir.)

 

11)4 Adet vesikalık fotoğraf(kazanan adaylardan istenecektir.)

 

12)Özgeçmiş(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri ,doğum tarihi,eğitim durumu,iş deneyimleri,özel mezuniyet ve nitelikleri ,bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobiler gibi konulardan bahsedilecektir.)

 

NOT:İstenilen belgelerin fotokopileri ile başvuru yapıldığı takdirde asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

 

D) BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvuruda bulunacak adayların 17/09/2012 tarihi ile 24/09/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden  başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2-Sistemden başvurularını yapan adaylar 17/09/2012 tarihi ile 25/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar Başvuru için istenen belgeleri Meram İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden şahsen teslim edeceklerdir.

 3-Yapılan inceleme sonucu Genel ve Özel şartları taşıyan, evrakları tam ve uygun olan adaylara Evrak alındı belgesi verilecek ve başvurunun tamamlanması sağlanacaktır.

 4-Sözlü mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 5-Tamamlanan başvurular KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve alınacak personel sayısının 3(üç)katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

 6-Sistem tarafından belirlenen ve mülakata hak kazanan adaylar kaymakamlığımızın www.meram.gov.tr  adresinde ilan edilecek ayrıca ilgililerin e-mail adreslerine  bildirilmek veya  ilgililere telefonla tebliğ, normal posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez.) tebliğ edilme yollarından herhangi biri yada tümü yoluyla bildirilecektir.Bu yollardan herhangi birinin seçilmesi tebliğ sayılır.

 7-İşin süresi   Belirsiz süreli ( 6 ay  deneme süreli )

 8-Mülakat Bilgiler :

 Mülakat tarihi             : 26/09/2012

 Mülakat Başlangıç Saati: 14:00

 Mülakat yeri   :  Meram İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası

                 Abdülaziz Mah. Saitpaşa Caddesi No:26 Meram – KONYA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. seher geneci
    26 Aralık 2014 - 08:47

    Bende meramin sosyal hizmetler kadrosunda calismak istiyorum.hem isimi yapip dort cocugumun gecimini saglamak hemde insanlari mutlu edib Allah razi olsun sozunu duymak icin.fakat sartlara uymuyorum kpss 2014 puanim 79.40 lise fen bilimleri mezunuyum.afra alisveris merkezinde kasiyer olarak 4yil calistim.insalarla iletisimim guzeldir.lutfen benide degerlendirin

  2. KADİR
    15 Nisan 2014 - 13:54

    Sayın görevli arkadaşlar ben konyadan k.b.avcı epilepsi sara hastası evliyim kirada oturuyorum belediye lerden iş istiyorum ama cevap yok yardımcı olun selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym