Kilis SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kilis SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:25

KİLİS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Personel Alım İlanı

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 6 adet “Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi” ve 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

İstenilen İş Gücü : 7(Yedi)

Kadro Unvanları : Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi (6 Kişi), Büro Görevlisi (1 Kişi)

ADA YLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-   18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-  Adli sicil kaydında sabıkası bulunmamak.

8-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B)  ÖZEL ŞARTLAR

1-) Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi (6 Kişi)

>     4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Maliye, İktisat, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, Sosyal -Hizmetler ) bölümlerinden lisans mezunu olmak,

>     2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

>     Bilgisayar programları kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

>     Ehliyet sahibi olmak,

>     Yabancı Dil bilmek (Arapça ve/veya İngilizce tercih sebebidir)

>     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2-)BÜRO GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN (1 Kişi)

>     En az 4 yıllık Yükseköğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

>     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

>     Bilgisayar programları kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

>     2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


>     Ehliyet sahibi olmak,

>     Yabancı Dil bilmek (Arapça ve/veya İngilizce tercih sebebidir)

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-  Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2-  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

3-  2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4-  2 adet vesikalık fotoğraf.

5-  Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

6-  Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri (CV)

7-  İş-Kur Kayıt Belgesi

8-  Sabıka Kaydı Belgesi(İşe alım kararından sonra istenecektir)

BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuruda bulunacak adaylar son başvuru tarihi olan 17.09.2012 Pazartesi günü ne kadar sadece http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/internet adresi ana sayfası üzerinden başvuru yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı , yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE

ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme

Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan

adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafından değerlendirilerek her pozisyon için bir 1 asil

2 yedek olmak üzere 3 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından

yapılacak olan mülakat sonrası seçilen asil adaylara ait bilgiler sistem üzerinden Genel Müdürlüğe

bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu durumu uygun

bulunan adaylarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan

ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve

sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman

çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da

aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın

ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim

etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Bahçesi İrtibat No : 0 348 813 30 41

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.