Kars SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kars SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 19:37

KARS İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

Kars İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 6 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012 – 21.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Ortakapı Mahallesi Sosyal Sok. No / 5 Kars adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 28 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00 ‘ de sona erecektir.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

1-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak,

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-  Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

8-  İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından
KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,

9-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, asıllarını ya da aslı gibidir tasdikli fotokopi suretlerinin evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 28 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 18 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 6 kişi belirlenecektir.

Mülakat 02 Ekim 2012 tarihinde saat 09:00 da Kars Valiliği Kar Toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

www.kars.gov.tr

İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri; Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. Bu ünvan için hazırlanan İş Tanım Formunda yer alan görevleri yapacaklardır.

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri ile Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine hazi bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerine Vakıfların derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Çalışma saatleri hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur. 12.09.2012

Karahan DAŞTAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

BAŞVURU ADRESİ            : Başvurular;   http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

adresine online yapılacaktır.
DUYURU ADRESİ              : www.kars.gov.tr

SYDV ADRESİ                    : Ortakapı Mah.Sosyal Sok.No /5 KARS

İRTİBAT KİŞİLERİ

Telefon


:   0 474 212 65 69

KARS İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

Kars İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 3 adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi12.09.2012 -21.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Ortakapı Mahallesi Sosyal Sok. No / 5 Kars adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 28 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00 ‘ de sona erecektir.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

1-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak,

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-  Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

8-  İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından
KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,

9-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, asıllarını ya da aslı gibidir tasdikli fotokopi suretlerinin evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 28 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 9 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 3 kişi belirlenecektir.

Mülakat 02 Ekim 2012 tarihinde saat 09:00 da Kars Valiliği Kar Toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

www.kars.gov.tr

İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İstihdam edilecek olan Büro Görevlileri; Vakfa gelen ilk kişiyle görüşme yapmak,kurumiçi ve kurumdışı yazışma evraklarını hazırlamak,dosyaların arşivlenmesi ve korunması,sosyal incelemesi yapılması gereken dosyaların takibini yaparak raporlamak,Sosyal yardımlara ilişkin vatandaşa bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirme yapmak . Bu ünvan için hazırlanan İş Tanım Formunda yer alan görevleri yapacaklardır.

İstihdam edilecek olan Büro Görevlileri ile Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine hazi bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

İstihdam edilecek olan Büro Görevlilerine Vakıfların derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Çalışma saatleri hafta içi 08.00 -17.00 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur. 12 .09.2012

Karahan DAŞTAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

BAŞVURU ADRESİ            : Başvurular;   http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

adresine online yapılacaktır.
DUYURU ADRESİ              : www.kars.gov.tr

SYDV ADRESİ                    : Ortakapı Mah.Sosyal Sok.No /5 KARS

İRTİBAT KİŞİLERİ

Telefon


:   0 474 212 65 69

KARS İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL

ALIM İLANI

Kars İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 2 adet   “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012 – 21.09.2012 tarihleri arasıdır. Müracaat adresi Kars Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Başkanlığı Ortakapı Mah. Sosyal sok. No / 5 Merkez / Kars adresinde bulunan Vakıf Bürosudur.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

1-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış   olmak ya da muaf olmak,

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-  Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7  – En az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak,

8  – En az İlköğretim en fazla önlisans   mezunu olmak, 9- Güvenlik Sertifikası belgesine sahip olmak,

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar yukarıda belirtilen başvuru tarihlerinde; Diploma, Askerlik Durum Belgesi, Sürücü Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, Güvenlik Sertifikası asıllarının başvuru süresi içerisinde Vakfa ibraz edilmesi ve fotokopilerinin Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Eksik evrakları bulunan ve yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru şahsen yapılacak olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat   02   Ekim   2012   tarihinde   saat   09:00   da   Kars   Valiliği      Kar   Toplantı               salonunda

başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İstihdam edilecek olan Yardımcı Hizmet Görevlileri; Vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek, Vakfın aracının muayene, vergi, zorunlu trafik sigortası gibi gerekli işlemleri yasal süreleri içinde yapılmasını sağlamak, aracın bakımını ve temizliğini sağlamak, Ayni yardımların dağıtımında görev almak, Vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak, Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek ve bu ünvan için hazırlanan İş Tanım Formunda yer alan görevleri yapacaklardır.

İstihdam edilecek olan Yardımcı Hizmet Görevlileri ile Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

İstihdam edilecek olan Yardımcı Hizmet Görevlilerine, Vakıfların derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Çalışma saatleri hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur. 12/09/2012

Karahan DAŞTAN

Vali a.

Va li Yardımcısı

BAŞVURU ADRESİ            : Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı   Ortakapı

Mah. Sosyal sok. No / 5 Merkez / Kars

İRTİBAT KİŞİLERİ             :

Telefon

:   0 474 212 65 69

  • kars sydv
  • kars sosyal yardımlaşma personel alımı
  • kars sosyal yardımlaşma vakfı
  • kars sydv personel alım sonuçları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba